Logo  
  | home   authors | new | about | newsfeed |  
index

Volume 11 / 2008-2009

 

Index of volume 11
Previous
   
  Winter 2009
   
Dutch Op zoek naar de wortels van de Britse jeugdcultuur (maart 2009). Vorig jaar baarde David Fowler de nodige opzien met een nieuw boek over de opkomst van de jeugdcultuur in Engeland in de Twintigste Eeuw. Aan de wieg daarvan stonden, zo stelde deze Engelse historicus, niet de jaren zestig of de Beatles maar de jaren twintig en ene Rolf Gardiner. Henk Kleijer bespreekt het boek voor ons.
Dutch Het oude gebouw van RTV Noord (maart 2009). In 1946 begon RTV Noord, toen nog de Regionale Omroep Noord geheten, uit te zenden vanuit het Prinsenhof in Groningen. Het gebouw had toen al een lange en eerbiedwaardige geschiedenis achter de rug. Inmiddels is de RTV Noord alweer een tijdje verhuisd. Van de verbouwing van het oude pand in de jaren zeventig kwamen onlangs zeldzame foto's boven water. Hans Knot licht een en ander nader toe.
Dutch De muzikale jaren vijftig van Vic van de Reijt (maart 2009). Op het vlak van de populaire muziek waren de jaren vijftig allerminst eenvormig. Naast het lichte lied, de crooners en de rock-and-roll was er ondermeer een golf van internationaal getinte songs en een hausse aan instrumentale muziek. Van deze verscheidenheid maakte Vic van der Reijt onlangs een muzikaal overzicht, dat hier door Hans Knot wordt besproken.
Dutch Handige tips voor de korte-golf (februari 2009). Thomas Riegler schreef een handig en handzaam boekje met tips voor een betere korte-golf-ontvangst. Hans Knot las het voor ons door.
   
  Autumn 2008
   
Dutch De 26ste "Sender und Frequenzen" (december 2008). Aan het eind van elk jaar vindt Hans Knot weer de Duitse radiobijbel in zijn postbus. Ook dit keer bespreekt hij dit voor de radioliefhebber onmisbare naslagwerk.
Dutch De vroege dagen van de radiopioniers in Nederland (december 2008). In het boek Hallo Bandoeng gaat Hans Vles uitgebreid in op de mensen en de techniek die de Nederlandse radio van de grond tilden. Hans Knot bespreekt deze verrassende uitgave.
English Pictures with words (october 2008). Can documentary photography do without a narrative, and by implication without clear reference of where, when and why a particular photo was taken? Elaborating on that question, Hans Durrer argues against the habit of non-descript or even absent captions.
Dutch De onweerlegbare veronderstelling van de Kijkwijzer (oktober 2008). Heeft televisie negatieve invloeden op de kijkers? Over het antwoord op die vraag verschillen de deskundigen van meningen. Er is een groep van deskundigen, voornamelijk mediapsychologen, die doorgaans een bevestigend antwoord geeft en daarmee een gewillig oor vindt bij de beleidsmakers. Daartegenover staan de beoefenaren van de cultuurstudies die de vraag niet alleen negatief beantwoorden, maar zelfs onbelangrijk lijken te vinden. Dat verschil tussen de deskundigen leidt, zo betoogt Vincent Crone, tot een patstelling en daarmee blijft de vraag in feite onbeantwoord.
Dutch De passies van Frits Spits (oktober 2008). Radiopresentator Frits Spits overschreed dit jaar niet alleen de drempel van zestig levensjaren, maar schreef ook een boek over alles wat daar aan vooraf ging in zijn lange carrière bij radio en televisie. Hans Knot las het in één adem uit.
   
  Summer 2008
   
Dutch Muziek in Den Haag en Scheveningen (september 2008). Voor de muziekgeschiedenis is niet alleen de muziek zelf van belang. Ook de plaatsen waar die muziek gemaakt en beluisterd werd hebben soms iets bijzonders. Wat Nederland betreft geldt dat zeker voor Den Haag. Die plaats was niet alleen de beatstad bij uitstek: ook eerder al viel daar veel te beleven op het vlak van de klassieke en de populaire muziek. In een kloek boekwerk staat een en ander nu samengevat. Hans Knot las het voor ons door.
Dutch De reus van Manx (september 2008). Met terugwerkende kracht viert het Eiland van Manx dit jaar de komst van Radio Caroline North. Voor die gelegenheid is er een tentoonstelling, Pirates of the Irish Sea, en verschijnt er ook een boek over het station van de hand van Andy Wint. Hans Knot vertelt er meer over.
English The giant of Manx (september 2008). This year the Isle of Manx celebrates the coming of Radio Caroline North with the exhibition Pirates of the Irish Sea and a book by Andy Wint. Hans Knot here introduces us to the event as well as the publication.
Dutch Kennismaken en kennis maken met de schoolradio (augustus 2008). In de jaren vijftig betekenden de stemmen en geluiden die uit de Schoolradio kwamen, voor veel kinderen een eerste kennismaking met de bredere wereld om hen heen. In het verzuilde Nederland van die dagen droegen de programma's een sterk pedagogisch karakter, maar dat belette de jonge luisteraartjes niet om geboeid te luisteren. Hans Knot schetst hier de sfeer waarin dat gebeurde en vertelt ons meer over het fenomeen van de schoolradio.
English When Mercury got wings (august 2008). Offshore radio broadcasting did not begin in Denmark. However, the concept of broadcasting popular music programs from international waters directed towards an audience in a country with a state monopoly on radio transmissions came from Radio Mercur, a Danish commercial radio station that started airing its programs on August 2nd, 1958 — now half a century ago. Henrik Nørgaard, author of the book Pirater i æteren (2003), takes us back to that day.
   
  Spring 2008
   
English Sebastião Salgado: Africa (june 2008). Are Sebastião Salgado's photographs, as many people say, presenting a myopic, even neo-colonial picture of the African continent? Discussing the photographer's latest book, Hans Durrer here takes another view.
Dutch Plezier en protest (mei 2008). Voor veel mensen staat de popmuziek uit de jaren zestig gelijk aan protestmuziek. Toch vormden protestsongs maar een miniem deel van die muziek. De meeste songs uit dat onstuimige decennium zijn vrolijke liefdesliedjes. Pop is, kort gezegd, meer plezier dan protest. Dit doet evenwel niets af van de reputatie die popmuziek heeft verworven als de muziek van de sociale verandering. De kracht van popmuziek schuilt in haar muzikale idioom, waarmee ze — in liefdesliedjes net zo goed als in protestsongs — de algemene principes uitdroeg van respect, reciprociteit en empathie. Die principes vormen de verborgen schakel tussen jeugd- en tegencultuur en verklaren, zo betoogt Ger Tillekens in dit artikel, de rol die de popmuziek speelde in de culturele revolutie van de jaren zestig.
Dutch 'Het beest Dutroux' (april 2008). Rob Leurs onderzocht de ontwikkelingen in de berichtgeving over de Zaak Dutroux. Op verbijstering, zo concludeert hij, volgde opluchting. Die beide reacties kunnen worden gezien als de twee kanten van een en dezelfde medaille. Het is het gecombineerde effect van de overweldigende ervaring van het cultureel sublieme. Tegelijkertijd ontbreekt aan de reacties, opvallend genoeg, elke vorm van twijfel en distantie.
   
Previous
  1998-2023 © Soundscapes