Logo  
  | home | authors | calendar colophon | links | newsgroups | newsfeed | new | printer version |  
volume 2
september 1999

"Jij blijft voor mij, Veronica ..."

 

  2. Het eerste persbericht
door Hans Knot
Previous
  De eerste officiële aankondiging van het voornemen om Veronica voor even weer in de lucht te brengen is het persbericht van 15 juli, 1999. Krap zes weken later moet het station dan beginnen met de uitzendingen. De initiatiefnemers zijn vol goede moed, zo blijkt uit de tekst, maar veel moet nog worden geregeld.
 
1 Studio aan boord van de Norderney (1974)

De licentie. Het voorbereidend comité heeft op donderdag 15 juli, 1999 voldoende vertrouwen om de buitenwacht van de plannen op de hoogte te brengen. We sturen het eerste persbericht de deur uit met als kop: "Radio Veronica terug in de lucht." Er wordt gemeld, dat er — zoals het er nu naar uitziet — in de periode van 22 tot en met 31 augustus een station in de ether zal komen onder een tijdelijke omroeplicentie, een zogenaamde evenementenlicentie. Het commissariaat voor de media heeft schriftelijk toestemming verleend aan een aantal mensen tot het verzorgen van radioprogramma's, zowel oude als nieuwe, onder de naam Radio Veronica.

2 Studio aan boord van de Norderney (1974)

Een duidelijk doel. Het doel is zondermeer duidelijk. "De tijdelijke vergunning," zo staat in het perbericht te lezen, "is aangevraagd om na een kwart eeuw stil te staan bij het verdwijnen van de zeezender Veronica, die op 31 augustus 1974 om zes uur in de avond voorgoed uit de ether verdween." We weten dan evenwel nog niet alles even zeker.

3 Rechts: Krijn Torringa in 1973

De naam van het station. Uit het bericht blijkt dat verder nog veel dingen onduidelijk zijn. En dat klopt ook. Er moet op dat moment — er is nog slecht vier tot vijf weken te gaan — duidelijk nog het een en ander worden geregeld. Zo wordt in het persbericht verwezen naar een mededeling van Ad Bouman — voormalig technicus bij de zeezender Veronica — dat er nog die zelfde dag een schriftelijk verzoek bij de Holland Media Groep zal worden gedeponeeerd tot het mogen gebruiken van de naam 'Veronica'.

4 Links: Will Luikinga in de jaren zeventig

Met medewerking van ... Ook op het punt van de medewerkers, zo valt uit het persbericht op te maken, moet nog het een en ander worden vastgelegd. "Tal van voormalige medewerkers zijn benaderd," maakt het persbericht duidelijk, "om aan de uitzendingen mee te doen." Daarbij worden te namen genoemd van Tineke Vos, Chiel Montagne, Eddie Becker, Jan van Veen, Joost den Draayer. Zeker is dan al de medewerking van de voormalige technici Juul Geleick en Ad Bouman.

5 Rechts: Ad Bouman nu

De zendfaciliteiten. Over de zendfaciliteiten valt medio juli ook nog weinig definitiefs te melden. "De Nozema heeft een zender met een maximaal vermogen van 5kW beschikbaar. De RDR in Groningen, die inhoudelijk verantwoordelijk is voor de toestemming van vermogen, heeft nu de aanvraag in behandeling. Gehoopt wordt dat men de 5kW toestaat, waardoor tijdens de daguren in ieder geval landelijke bedekking mogelijk is."

6 Juul Geleick en Will Luikinga (1973)

De reclame. Ook de reclame staat nog ter discussie. Zoals het persbericht meldt, "is men inmiddels in onderhandeling met de Reclame Code Commissie over hoe men om moet gaan met de oude reclamespots, zoals gebruikt tijdens de zeezenderperiode van Veronica." Als organisatoren hopen we op toestemming. "Immers een groot deel van de toen gedraaide reclame voor producten is niet meer op de markt. Wel zit men met het probleem dat er veel tabaksreclame in de oude programma's zitten." Om eventuele problemen op te lossen denken we aan het uitmonteren dan wel het ommonteren van deze spots, waardoor de merknaam niet meer hoorbaar is.

7 Rechts: Ruud Doets in 1973

De studio's. Ad Bouman weet die ochtend nog te bevestigen dat de programma's gedeeltelijk uit Hilversum zullen komen, waarbij gedacht wordt aan een lokatie in Hotel Lapershoek aan de Utrechtseweg in Hilversum, het pand waar voorheen de Veronicastudio's waren gevestigd. Daarnaast hopen we nog voor enkele dagen, in ieder geval de laatste twee dagen van de licentieperiode, gebruik te kunnen maken van het Veronicaschip. De Norderney, zoals het voormalige zendschip nog steeds heet, doet inmiddels al weer jaren dienst als evenementenschip. Het schip ligt afgemeerd in de directe omgeving van de Frieslandhallen in de Friese hoofdstad. Ook die informatie komt in het persbericht terecht.

8 Club Veronica: Dennis King en Hans Mondt (1973)

De frequentie. Op een laatste punt klinkt het persbericht — ten onrechte zoals later blijkt — heel zelfverzekerd. "Als frequentie voor deze tijdelijke evenementenlicentie is de 585 kHz toegewezen," zo wordt trots gemeld. Er valt, zo blijkt, op dat moment nog veel werk te verzetten en er zal ook nog het een en ander veranderen.

   
Previous
  1999 © Soundscapes