Logo  
  | home | authors | calendar colophon | links | newsgroups | newsfeed | new | printer version |  
volume 5
februari 2003

Marktinformatie Nederlandse Muziekindustrie

 

  Aantallen en omzet van geluidsdragers in Nederland (in millioenen)
door NVPI
Previous
 
  Verantwoording: Deze cijfers over verkoop en omzet van muziekdragers op de Nederlandse markt zijn gebaseerd op de gegevens van het NVPI, voluit de Nederlandse Vereniging van Producenten en Importeurs van beeld- en geluidsdragers. In de NVPI-gegevens waren het aantal en de omzet van de singles niet altijd en overal in de totalen verrekend. Hiervoor is, waar nodig, een correctie toegepast. De index van de Nederlandse inflatiecorrectie is gebaseerd op het consumentenprijsindexcijfer (PIG/CPI), dat jaarlijks door het CBS wordt berekend.
   
Previous
  2003 © Soundscapes