Logo  
  | home   authors | new | about | newsfeed |  
index

Volume 2 / 1999-2000

 

Index of volume 2
Previous
   
  Winter 2000
   
Dutch Alfred Hitchcock en Jacques Lacan (maart 2000). Volgens de socioloog en psycho-analyticus Slavoj Žižek biedt de psycho-analytische benadering van Jacques Lacan geschikte aanknopingspunten voor een analyse van de populaire cultuur. Henk Kleijer geeft hier een uitgebreide bespreking van het boek Schuins beziend, waarin Žižek onder meer het werk van Hitchcock ontleedt met behulp van Lacan's begrippenkader.
Dutch Pioniers, duimzuigers en mislukkelingen (maart 2000). Van Radio London, Radio Caroline, Radio Veronica of Radio Noordzee hebben de meeste mensen ooit wel eens gehoord. Maar wie kent die andere zeezenders, zoals het Estaçion Piranaica, Radio Euzkadi, Radio Super Sol, Radio Free Greece, Radio SOR, of Radio Free America? Hans Knot vertelt hier de verhalen achter een twaalftal van die vergeten zeezenders uit de jaren tussen 1938 en 1973.
English "I was nervously waiting ..." (february 2000). On February 9th, 2000, musicologist Alan W. Pollack completed his series of analyses of the Beatles' catalog. Here, interviewed by Ian Hammond, the author looks back on ten years and eight months of Beatles' studies.
Dutch Piraten voor de vrede (februari 2000). Wat bezielt een groepje jongeren om in het jaar 2000 nog een zendschip uit te rusten? In een millennium waar radio maken door de eerste de beste voorbijganger zonder de geringste technische kennis, kan worden gedaan, lijkt het toch volslagen idioot om een omslachtig project via een schip op te zetten ... Voor het vredesproces in Noord-Ierland is het misschien toch een zinvol initiatief.
Dutch Roerige weken voor de laatste zeezender (februari 2000). In november 1999 schreef Martin van der Ven over zijn bezoek aan Israël. Hij luisterde daar naar de laatste zeezender, Radio Arutz Sheva, voer naar de beide zendschepen MV King David en MV Hatzvi. Tijdens zijn bezoek leken het station en de schepen in rustig vaarwater te verkeren. Maar niet veel later veranderde dat. Hans Knot geeft hier een overzicht van wat er zoal de afgelopen anderhalve maand is voorgevallen.
Dutch De zwemmende piratenzender (februari 2000). Jan van Heeren kocht recentelijk op een rommelmarkt de jaargang 1959 van het tijdschrift TV, weekblad voor televisie. In de editie van 12 juli van dat jaar stond een uitgebreide reportage over een bezoek van een medewerker van dat blad aan de burelen en het zendschip van Radio Mercur. Deze herdruk van het betreffende artikel maakt duidelijk hoe er aan het eind van de jaren vijftig in Nederland tegen dit radio-avontuur werd aangekeken.
Dutch Grote belangstelling voor lokale radio (februari 2000). De kogel is eindelijk door de kerk. In Amerika zullen dit jaar de eerste licenties worden verstrekt voor de zogeheten micro-stations. Rene Burcksen doet verslag van de persconferentie waarop William Kennard dit bericht naar buiten bracht.
Dutch Swing & Sweet, from Hollywood & 52nd Street (februari 2000). In een eerder artikel beschreven Jean-Luc Bostyn, Hans Knot en Ger Tillekens de voorgeschiedenis van de hitlijsten. Ter aanvulling diepte Hans Knot uit zijn archief de eerste jaargangen van het muziekblad Tuney Tunes op en vond daarin een interview met Pete Felleman uit 1948 naar aanleiding van diens radio-programma "Swing & Sweet, from Hollywood & 52nd Street".
Dutch De prehistorie van de hitparade (februari 2000). In 1894 kwam het eerste nummer uit van het tijdschrift Billboard. In dat tijdschrift verscheen — wanneer is niet exact bekend, maar in ieder geval al in 1914 — de eerste hitparade. Eind jaren veertig werd die lijst door Pete Felleman op de Nederlandse radio ge ntroduceerd. Jean-Luc Bostyn, Hans Knot en Ger Tillekens beschrijven hier deze prehistorie van de hitlijsten.
Dutch "Een mooie mix van directheid, romantiek en drama" (januari 2000). Met die woorden typeert Norman Barrington, terugblikkend op zijn tijd bij Radio Caroline, zijn ervaringen met de programma's van die zender. In hetzelfde, uitgebreide interview met Chris Edwards, geeft ook Brian Anderson zijn herinneringen en meningen over die periode weer.
English Lines, frames and frequencies (january 2000). Up until 1985 Great Britain was using another line-system to transmit its television programmes than for instance Germany, Holland and Belgium. It was called the "405-lines system". Why did this system count 405 lines — and not 404 or 403 or even 400? Here Andrew Emmerson tries to answer this question.
Dutch Het Samoyede-project (januari 2000). Volgens de medewerkers van het on-line tijdschrift RadioVisie werd het belangrijkste, moedigste, opmerkelijkste en meest spectaculaire radio-wapenfeit uit het België van de vorige eeuw geleverd door een programma uit 1944. Die uitzending was het resultaat van het zogeheten Samoyede-project. Jean-Luc Bostyn vertelt meer over de achtergronden van dat project.
Dutch Wat moeten we nu nog met Adorno? (januari 2000). Ger Tillekens bespreekt twee nieuwe boeken van en over Adorno: een heruitgave van Adorno's invloedrijke essay's over de cultuurindustrie met een introductie door Jay Bernstein; en een boek van Robert Witkin over Adorno's denkbeelden over de muziek.
English Some writings of Adorno (january 2000). Theodor W. Adorno (1903-1969) and the other members of the first generation of the "Frankfurt School" of Critical Theory were very influential in shaping the philosophical views on modern mass media and popular music. For those who are curious about Adorno's works, this database offers some of his writings on the subjects of culture industry and popular music.
   
  Autumn 1999
   
English The return of the Station of the Stars (december 1999). Will the famous radio station Radio Luxembourg come back in the air? While visiting London Hans Knot posed this question to Eric Wiltshir and asked him about the plans, the programming and the new big names of the future Radio Luxembourg.
Dutch De terugkeer van Radio Luxembourg (december 1999). In de jaren vijftig en zestig werd Radio Luxembourg ook in Nederland druk beluisterd. Tijdens de Kerstdagen van 1998 werden er via een satelliet enkele herinneringsprogramma's uitgezonden. Eric Wiltshir merkte toen op, dat het eigenlijk wel tijd werd om het vermaarde station te laten terugkeren. Op dat moment nam niemand deze opmerking serieus. Een jaar later lijkt het er toch van te gaan komen. Hans Knot bericht over de laatste stand van zaken.
English Silent Night, Holy Night (december 1999). Next to love songs there are many Christmas songs belonging to the domain of popular music. Some of them return each year on Christmas Eve to be heard on radio and television: "Jingle Bells", "Rudolph The Rednosed Rendeer", "White Christmas", and, of course, the oldest of them all and a class in itself: "Silent Night, Holy Night". Here Bill Egan tells the story of this famous carol.
English The official Beatles' canon (december 1999). Alan W. Pollack's famous analyses of the Beatles' songs, now arranged along the lines of official Beatles' canon according to the release dates of the singles, EP's and albums.
Dutch Verstand van popmuziek? (november 1999). Wie heeft meer verstand van popmuziek: de gedistantieerde wetenschapper of de betrokken journalist? Wetenschappers doen misschien wel meer onderzoek, maar toch kunnen nog wel ze iets leren van de journalistiek. Verstand van popmuziek staat, zo betoogt René Boomkens in dit essay, nooit helemaal los van een heel specifieke, zelfs persoonlijke betrokkenheid bij bepaalde popmuzikanten, groepen of stromingen. De aard van de popmuziek zelf maakt dat onmogelijk.
Dutch Wij en zij (november 1999). Wie zich vanuit de wetenschap met de populaire cultuur en de populaire muziek bemoeit, krijgt het moeilijk: met de verleiding om binnen het domein van de populaire cultuur een onderscheid te maken tussen "goede" en "slechte" producten, met collega's die de populaire cultuur onbelangrijk vinden, en natuurlijk — wanneer een publicatie aanslaat — met journalisten die menen zelf meer "feeling" te hebben met de populaire cultuur. Gust de Meyer brengt al deze klippen op de ontdekkingsreis van het academisch onderzoek naar de populaire cultuur en de populaire muziek hier voor ons in kaart.
English The world's last offshore radio station(s) (november 1999). Since 1973 no less than eight offshore radio and TV stations went on air in Israel. At the moment only one — Radio Arutz Sheva — is still active. Two ships — MV King David and MV Hatzvi — still can be observed from the beach near Tel Aviv. Martin van der Ven went on a short leave to Israel to take a look at them.
Dutch Pluggen met payola (november 1999). Een album of single verkoopt beter wanneer de betreffende liedjes regelmatig op de radio te horen zijn. Zoiets valt te organiseren, bijvoorbeeld door de deejays daarvoor onder de tafel te betalen. Payola, zo heet dat. In de jaren vijftig was er in Amerika veel te doen over die illegale vorm van platen pluggen. Op dit moment lijkt het verschijnsel de kop daar weer op te steken. Herbert Visser en Rene Burcksen berichten erover.
English The amazing grace of "Never Ever" (november 1999). "Never Ever", the 1998 hit song of the British girl band All Saints, is a simple three-chord song. These three chords also happen to be the so-called basic chords: tonic, subdominant and dominant. In pop and rock music songs with only these chords are hard to find. It also is a nice song. That's why Ger Tillekens uses it here for an analysis of the workings of these three basic chords.
Dutch Een venster op de wereld (oktober 1999). In de jaren vijftig en zestig bracht de televisie voor veel Nederlanders de wereld in hun huiskamer. De televisie werd een venster op de wereld en de wereld werd, zoals vaak wordt gezegd, een "global village". De uitzendingen van de Eurovisie — denk aan het songfestival — speelden daarbij een belangrijke rol. Tegen die achtergrond bespreekt Hans Knot hier de eerste vijftien jaar van de Eurovisie.
Dutch De waarde van popmuziek (oktober 1999). In de popmuziek liggen commercie en cultuur dicht bij elkaar. De culturele kanten zijn moeilijk te scheiden van de economische aspecten. Dat maakt popmuziek tot een lastig onderwerp voor economen. Begin dit jaar promoveerde Wilfred Dolfsma op een studie waarin dit probleem centraal staat. Henk Kleijer en Ger Tillekens werpen een kritische blik op zijn boek.
English Who is the main composer of the Beatles' songs? (october 1999). From the very beginnings of the Beatles Paul McCartney and John Lennon decided to publish their songs under both their names. So all their songs bear the cooperative hallmark "Lennon / McCartney". But, some songs were more Lennon's work, while others more exclusively show the hand of McCartney. Here Per Myrsten answers the question who was the main composer of each and every Beatles' song.
Dutch Presidentiële communicatie (oktober 1999). Politiek is communicatie, zo wordt wel gezegd. Dat is misschien wat overdreven, maar belangrijk is communicatie wel in de politiek en zeker in de Amerikaanse politiek. Dat werd door de Amerikaanse presidenten al vroeg beseft. Het is dan ook niet vreemd, dat er al in de jaren vijftig in de presidentiële trein een complete coupé werd ingericht voor een "Rolling Radio Communication Facility". Hans Knot vertelt er hier iets meer over.
Dutch Bubbling als uiting van verborgen protest (oktober 1999). Bubbling: het begon allemaal in Den Haag in discotheek Voltage in 1988 met DJ Moortje, MC Pester en MC Pret. Vanaf 1990 werd deze vorm van dansen en de bijbehorende muziek een rage in alle grote discotheken van Nederland. De muziekbladen en kranten zagen het "bobbelen" of "bubbelen" vooral als een nieuwe sexy stijl van dansen. Volgens Marion van San was het echter allereerst een uiting van verborgen protest, geboren uit de Antilliaanse jeugdcultuur.
   
  Summer 1999
   
Dutch "Jij blijft voor mij, Veronica ..." (september 1999). Radio Veronica beleefde op 31 augustus 1974 haar laatste uitzending. Vijfentwintig jaar later, in augustus 1999, keerde het legendarische radiostation voor elf dagen terug op de middengolf. De voorbereidingen gingen in mei van start. Het waren al met al roerige maanden voor de organisatie. Hans Knot hield voor ons een dagboek bij over alle verwikkelingen en hoogtepunten.
Dutch Napraten op de Norderney (september 1999). In juli ging een aantal voormalige medewerkers van Radio Veronica, die in de periode 1960-1974 bij de zeezender werkzaam waren, voor het eerst weer naar de Norderney. Tezamen met de voormalige directeur, Bull Verweij, haalden ze heel wat herinneringen op. Hans Knot hanteerde de camera.
English "As seen on TV" (september 1999). Het televisiestation Music Television, beter bekend onder de afkorting MTV, begon in 1981 met zijn uitzendingen in Amerika. De continue stroom videoclips en de directe presentatiestijl van de VJ's week zoveel af van de gangbare televisieprogrammering, dat veel wetenschappers het station zagen als het toppunt van postmoderniteit. Marc van Onna legde op 18 mei 1994 gedurende 16 uur de clips van MTV vast op tape en analyseerde het geheel om te zien of die omschrijving wel echt van toepassing was.
English Boys will be Girl Group, or the Johnettes (september 1999). Between 1958 and 1965 the sound of Girl Groups reigned high in the US Top Ten. Though the songs of these groups appear quite simple to the ear, the music and lyrics contain subtle and suprising innovations. Next to the rhythm and blues and the rock 'n' roll — Greg Panfile shows — this style of popular music exerted an important influence on the music of the Beatles and their fellow musicians of the British beat explosion.
English The interference argument (august 1999). In February 1999 the message came through, that the Federal Communications Commission (FCC) is planning to legalise the so-called micro-stations. The struggle for legal low-power community radio was over, so it seemed. Now, however, the National Association of Broadcasters (NAB) sharpens its arguments against this form of low-power radio. Here Howard G.L. Rose summarizes the NAB's point of view.
English Ten years ago to the day (august 1999). A full year ago Howard G.L. Rose — thinking of the Marine Offences Act of August 14th, 1967 — expressed the wish to revive Radio Caroline. This year on August 19th Christopher Edwards wrote us, memorating another occasion — the actual end of Radio Caroline in 1989 — and repeating the call for a new life for Radio Caroline.
English Back on the air again (august 1999). The last time Radio Veronica was on the air now dates back 25 years. In August 1974 the Dutch offshore radio station aired its last programme. This month — for ten long days — a group of persons formerly working for the offshore radio station will memorate Veronica by bringing it back on the air again.
Dutch "The Voice of Slough" en "Great Britain OK" (augustus 1999). Net als in Nederland werden er ook in Engeland al vroeg plannen gemaakt voor commerciële zeezenders. Niet al die initiatieven waren even succesvol. In het begin van de jaren zestig ontwikkelde John Thompson het station The Voice of Slough en in het kielzog daarvan kwam de Canadees Arnold Swanson met zijn plannen voor de zender Great Britain OK (GBOK). Beide ondernemingen leden in een vergevorderd stadium schipbreuk. Hans Knot vertelt over zijn onderzoek naar de mislukte pogingen om de zendschepen uit de haven te krijgen.
Dutch Tom Mulder's 30-Jaar-DJ-Party (augustus 1999). Op 16 juni was er een vrolijke party in het Amstelhotel. Tom Mulder werd er feestelijk in het zonnetje werd gezet, omdat hij als DJ de dertig jaar heeft weten vol te maken. Natuurlijk was ook Hans Knot er weer bij met zijn camera. Hier gunt hij onze lezers een inkijkje in zijn foto-album.
Dutch Jan Willem Rengelink (1912-1999) (augustus 1999). Op 15 april 1999 overleed Jan Willem Rengelink, die in de geschiedenis van de Nederlandse televisie naam maakte als televisie-commissaris. Renso van Bergen schreef al eerder over hem in verband met de affaire Hansen uit 1958 rond een artikel in het maandblad Wij Televisiekijkers. Hier kijkt Van Bergen terug op het leven van de man die tussen 1951-1973 met een onderbreking van steeds een enkel jaar maar liefst drie keer de functie van televisiecommissaris bekleedde.
English Lord Sutch (1940-1999) (august 1999). Slechts gekleed in een luipaardvel presenteerde hij zijn Official Monster Raving Loony Party bij tal van lokale, regionale en nationale verkiezingen: David Edward Sutch, die zichzelf tooide met de titel van Lord. Een zetel won hij nooit. Wel werd hij de langst zittende partijleider uit de Britse politieke geschiedenis. Bekend werd hij, toen hij in 1964 als een promotiestunt voor zijn popgroep Lord Sutch and the Savages, startte met de zeezender Radio Sutch. Op woensdag 15 juni 1999 maakte hij een eind aan zijn leven. Hans Knot kijkt terug op het leven van een opmerkelijke figuur uit de geschiedenis van de zeezenders.
English The trouble with modern UK commercial radio (august 1999). Criticising the poor standard of much of UK commercial radio, as it has developed during the 1990's, Geoff Baldwin here describes the way all stations are targeting their programmas to the same audience: women in the 20-35 age group. It's time, he argues, someone tells them exactly what percentage of the population this category actually represents.
Dutch Terug naar het publiek (augustus 1999). De publieke en de commerciële omroep concurreren in Nederland al geruime tijd om de aandacht van het publiek. In het midden van de jaren negentig namen de commerciële zenders een beslissende voorsprong. Reden voor de overheid om zich weer eens te bezinnen op het bestaansrecht van de publieke omroep. Op verzoek van de staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen schreef de commissie Ververs in 1996 deze probleemanalyse. Taaie, ambtelijke kost, maar op veel punten informatief.
English The outline of radio (july 1999). There really is no simple answer to the question who invented the radio, as many people contributed to its inception and development. For those who are eager to know the details, we here offer a contemporaneous inside story, written by John Vincent Lawless Hogan in 1922-1923 as the first chapter of his book The Outline of Radio. This reprint was edited for the internet by John H. Dilks.
English Music in Europe (july 1999). In April 1995 a number of associations within the European music industry decided to open the European Music Office in Brussels. The first initiative of the EMO was to propose a study on the nature and diversity of music sector-related activities at the European level in both the economic and the cultural and social domains. In September 1996 this initiative resulted in an extensive report, presented at a meeting in October 1996 in Ireland. This database covers both parts of it in full.
English The economic importance of music in the European Union (july 1999). This report, written by Dave Laing, is the first part of the study Music in Europe of the European Music Office. It also claims to be the first attempt to survey the whole of the economic dimension of music in the European Union, treating all important sectors: recorded music, royalties and neighbouring rights, live performances, musical instrument markets, the media, education and the financial backing of the various institutional partners.
English Global sounds and local brews (july 1999). This essay on the musical developments and music industry in Europe was written by Paul Rutten in 1996. It touches on the role of today's music in societies and cultures in Europe. It deals with the question of the development of the popular music in contemporary Europe and tries to step over the simplifying notion of "Americanization" by introducing the concept of "creolisation" in discussions on musical developments.
English Popular music and processes of social transformation (july 1999). Rock music, Peter Wicke argues, played an important role in the collapse of the Berlin Wall. "It was as a result of rock's paradoxical and contradictory position within the political processes of East Germany that it came to play a role in the events of 1989."
English Music and identity among European youth (july 1999). In this essay Keith Roe discusses the developments in research on popular music, focusing attention on what research has had to say regarding the role which music plays in a number of important dimensions of the life experience of young people and some of the ways in which it is used to construct identity.
English Popular music policy and the articulation of regional identities (july 1999). Pop and rock music have become global institutions. If, as an effect, our music no longer carries traces of our immediate histories, then what makes it "ours" in the first place becomes diffused into a vague sense of nostalgia, and musicians have to look for new ways of making a difference. The question is whether this difference is now locally or nationally defined: in what sense are the Cranberries an Irish group or Wet Wet Wet a Scottish one? Does their Irishness or Scottishness have any effect on how they are heard? Here Simon Frith tries to answer that question.
English Latin lovers: salsa musicians and their audience in London (july 1999). In the nineties the city of London saw a small Latin dance boom. In this essay, based on a series of interviews conducted in spring 1996 with musicians and other members of the Latin scene in London, Vincenzo Perna takes a closer look at the salsa world trying to assess the reasons of the trivial, that is popular music as dance music.
English Music industry and music lovers, beyond Benjamin (july 1999). One's sense of the "aura" of a work of art is essentially associated with being in the presence of the "original" work. Nowadays the mechanisms of mass production and distribution — radio, television, records and CD's — have transformed the aura of music performance into a distanced one. This seems to have made the active music amateur into an anachronism, a survivor of the past. However, Antoine Hennion draws another conclusion from his interviews of amateurs.
English La Friche Belle de Mai (july 1999). La Friche Belle de Mai is located in a large, forty-thousand-square-meter former tobacco factory, a little to the northeast of the historic center of Marseilles. It was created in the nineties as a new form of culture center. Myriam Teka a describes the range of its activities.
English Hip Hop and Rap in Europe (july 1999). In the nineties Hip Hop and Rap, the culture of the urban ghettos, became the sound of Paris — and suburban and provincial France for that matter. More precisely, a Hip Hop built of French language lyrics laid on top of traditional breakbeats and elaborate samples. But, France, as Marie-Agnès Beau shows in this essay, was not the only European country to develop its own flavour of Hip Hop and Rap.
English The charm of activity as the essence of musical expression (july 1999). How does a Dutch band experience its fame in Europe? To answer this question Paul Rutten interviews Henk Hofstede of the Nits, asking him about the troubles it took to reach more than a local audience.
English The non-profit music organisation in partnership with the commercial field (july 1999). The Finnish Music Information Centre (Finnish MIC) serves clients professionally involved in the field of music. The organisation is maintained by the Finnish Composers' Copyright Society (Teosto). Its aim is to promote the use of Finnish music both at home and abroad, covering all genres of music from rock to classical. Jari Muikku offers an overview of the activities.
English The traditional musics in Europe (july 1999). It was modern times that invented the very concept of traditional music, as we know it today. The concept has evolved over the years. First it moved from country to popular, next from popular to folk, then from folk to traditional. At the beginning of the nineties, the traditional music movement was caught up by another musical wave which has its origins in England: the "world-music" phenomenon. Jany Rouger and Jean-François Dutertre look at the developments and its consequences for European cultural policies.
   
  Spring 1999
   
Dutch De muziek van de Beatles (juni 1999). Medio 1997 zond de VPRO in het programma De Avonden een driedelige radioserie uit over de muziek van de Beatles, vervaardigd door Harry Klaassen en Piet Schreuders. Hun conclusie: de Beatles munten uit in samenspel, samenzang, samenwerking in de composities, en vernieuwing. Die vernieuwing blijkt, zo stellen ze vast, vooral uit "verboden" akkoordenprogressies en onregelmatige maatschema's. Wat daar zo merkwaardig aan is, valt hier te lezen in het volledige script van de drie afleveringen.
Dutch Merknamen in de ether (juni 1999). In de beginjaren van de radio en televisie was reclame streng verboden. Toch kroop het bloed waar het niet gaan mocht. Zo verleidelijk waren de extra inkomsten blijkbaar. De omroepen bleken uiterst vindingrijk in het zoeken van sluipwegen. Een regeringscommissaris moest erop toezien dat de regels werden nageleefd. Aan de hand van enkele voorbeelden beschrijft Hans Knot hier de strijd tegen de sluikreclame op radio en televisie.
Dutch De illegale doorstart van Radio Mi Amigo (juni 1999). Medio september 1974 werd in Nederland de zogeheten anti-zeezenderwet van kracht. Desondanks ging Radio Mi Amigo, een Vlaamse organisatie, onverdroten door met uitzenden. Als voorproefje van zijn persoonlijk dagboek over de complete geschiedenis van Radio Mi Amigo beschijft Hans Knot hier alvast de woelige maanden die het radiostation doormaakte in augustus en september 1974.
Dutch De prijs van de reclame (juni 1999). Afgezien van de publieke omroepen, zijn de meeste televisiezenders tegenwoordig compleet afhankelijk van de inkomsten van de televisiereclame. De prijzen liggen navenant hoog. Hoe schatte men dat in toen er nog geen sprake was van reclame of van commerciële omroepen? Om die vraag te beantwoorden neemt Hans Knot een duik in de geschiedenis van de Nederlandse televisie.
Dutch Heavy metal: rebels en religieus (mei 1999). Popmuziek gaat niet door voor een onderwerp dat serieuze wetenschappelijk aandacht waard is. Voor heavy metal geldt dat in het kwadraat. Toch roept dit genre de nodige vragen op. Hoe ligt de relatie tussen heavy metal en sociale en culturele veranderingen? Wat is het verband tussen heavy metal en sociale ongelijkheid? Wat zijn de effecten van heavy metal op de integratie van de samenleving en op de zingeving van de betrokkenen? Die drie vragen stelt Wim van Noort hier aan de orde om aan te tonen, dat ook heavy metal wetenschappelijke belangstelling verdient.
Dutch Verdwenen geluiden (april 1999). Niet alleen dit tijdschrift heet Soundscapes. De benaming duikt vaker op als het om geluid gaat, zeker op het internet. Er is zelfs een Nederlandse internet-site met die naam. Daar zijn nu tal van "uitgestorven" geluiden te horen. Binnenkort worden ze gebruikt als materiaal voor composities voor — alweer die naam — het Soundscapes 2000 Festival.
Dutch "Truth Channel Nato" (april 1999). In oorlogssituaties is berichtgeving een belangrijk punt; niet alleen om het thuisfront op de hoogte te houden, maar ook om de meningsvorming ter plekke te beïnvloeden. Ook bij de Allied Force — het Navo-offensief tegen Servië — fungeren radio en televisie als psychologisch wapens in de strijd om de voorlichting en de vorming van de publieke opinie in Joegoslavië. Luc van Braekel schetst de manier waarop dat gebeurt.
Dutch Gospelmuziek en religieuze beleving (april 1999). In de jaren zestig ontstond rond de pop- en rockmuziek een omvattende, seculiere jeugdcultuur. Parallel daaraan, stellen sommigen, ontwikkelde zich ook een christelijke jeugdcultuur, geconcentreerd rond de relipop, of zoals de Amerikanen het noemen "Contemporary Christian Music". In de jaren negentig blijkt de belangstelling voor deze muziek toe te nemen, vooral bij mensen met een protestants-christelijke achtergrond. Saara Finch doet hier verslag van een onderzoek dat zij in 1994 in Vlaanderen onder CCM-liefhebbers uitvoerde.
English Rare pictures from radio's past (april 1999). Though radio is made of sounds, photographs and pictures of the medium add much to the understanding of its history. In this database Hans Knot presents some rare photographs and pictures from radio's rich past. The database will be updated regularly. The first pages show you the ships and people of Europe's first offshore radio stations: Radio Mercur, Radio Nord and Radio Syd.
Dutch Afscheid van Willem 'O' Duys (april 1999). Een van de echt grote fenomenen van de Nederlandse radio en televisie is ongetwijfeld Willem Duys. Aan het eind van de jaren vijftig schiep hij een geheel nieuwe en eigen stijl van presenteren: intiem en direct gericht op de individuele radioluisteraar of televisiekijker. Op 27 juni 1999 presenteert hij voor de allerlaatste keer zijn radioprogramma Muziekmoza ek op de zondagochtend. Reden voor Hans Knot om even stil te staan bij een lange en tevens succesvolle loopbaan.
English Trends and shifts in U.S. music sales (1997-1998) (april 1999). Each year the RIAA — that's short for the Recording Industry Association of America, an institution which represents U.S. record labels — tries to compile, analyze and report on data concerning the volume of shipments and the value of all formats of recorded music shipped into all market channels. There's more, as it also researches trends in music tastes by constructing consumer profiles. The association recently published its sales statistics and consumer report for 1998 on internet. In this summary we take a short look at the most important findings for 1997 and 1998.
   
Previous
  1998-2023 © Soundscapes