Logo  
  | home   authors | new | about | newsfeed |  
index

Volume 3 / 2000-2001

 

Index of volume 3
Previous
   
  Winter 2001
   
Dutch Protesten en problemen over FM-etherfrequenties (maart 2001). Op vrijdag 23 maart bracht de Commissie-Bouw haar voorstel uit voor de verdeling van de etherfrequenties. Staatssecretaris Monique de Vries stuurde het meteen door naar de Tweede Kamer, maar met een begeleidend schrijven. Daarin stond dat alsnog op het oorspronkelijke kabinetsvoorstel, een veiling, zal worden teruggevallen als het kabinet bij de verdere uitwerking op onoverkomelijke problemen stuit. De kans daarop is, zo laat Walter Dubateau hier zien, niet denkbeeldig.
Dutch Advies Commissie Commerciële Radiofrequenties (maart 2001). De volledige tekst van het Advies Commissie Commerciële Radiofrequenties, dat op vrijdag 23 maart 2001 werd uitbracht door de Commissie-Bouw aan staatssecretaris Monique de Vries van Verkeer en Waterstaat.
Dutch Rechtszaken, ruilpartijen en restfrequenties (maart 2001). Er is op het ogenblik veel te doen over de veiling van de FM-etherfrequenties voor de commerciële radio. Gaat het door of komt er een andere oplossing voor de toegenomen ruimte in de FM-band? In de discussie daarover vliegen termen en begrippen over tafel als zero-base, TNO-onderzoek, VCR, ITU-normen, NSFN en noem maar op. Waar gaat het over? Onno Sixma zet de zaken voor ons op een rijtje.
Dutch Dagboek etherveiling (1) (maart 2001). Op 2 februari 2001 verschafte de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, Monique de Vries, nadere informatie aan de Tweede Kamer over de voorgenomen veiling van de etherfrequenties voor de commerciële radio. Na acties van de betrokken stations schrok een kamermeerderheid echter terug voor de consequenties. In dit dagboek volgen Stijn Brulez en Walter Dubateau de verdere ontwikkelingen tot eind maart 2001.
Dutch Vlaamse incompetentie of moedwil? (maart 2001). De komst van landelijke commerciële radiostations in Vlaanderen wordt door de politiek gefrustreerd, aldus Eric Hofman, die ooit een van de smaakmakers was van het legendarische Radio Maeva. Hij lucht hier onomwonden zijn hart over de middelmaat van de Vlaamse radio.
English RNI in the British newspapers (march 2001). In the early days of February 1970 the British press waked up to the news, that RNI would start broadcasting in the English and German language. The national and local newspapers took great pains to inform their readers. Journalists even were flown to Holland to visit RNI's ship, the MEBO II. In his RNI Memories Hans Knot reconstructs the British news reports.
English Dick de Graaf looks backs on RNI (march 2001). One of the few live programmes of RNI's Dutch service started in 1971: "Driemaster". The programme became a big success. Over the years new deejays joined the team. One of them was Dick de Graaf. Some years ago Hans Knot talked with him, recalling his RNI Memories.
Dutch "Ze gaven zich uit voor professionele ingenieurs ..." (februari 2001). Naar aanleiding van verhalen over vermeende spionageactiviteiten van Meister en Bollier, haalt Bull Verweij herinneringen op aan zijn kennismaking met de beide Zwitserse directeuren van Radio Northsea International.
English Joop du Pau: one of RNI's crew members (february 2001). On a radio ship, apart from the radio presenters and technicians, you have the ship's crew. How do they look at the things happening on board? In 1970 Hans Knot talked with Joop du Pau, a crew member of the MEBO II, to learn more about this.
English Where did all the money go? (february 2001). In the seventies many people sent money to RNI to become members of the Radio Noordzee Foundation, so the organisation could apply for an official licence to broadcast on land. Nothing of the sort ever did happen. In his RNI Memories Hans Knot recalls the events leading to these plans.
Dutch Het vertrek van Joost den Draayer (februari 2001). In februari 1972 maakte Willem van Kooten bekend dat hij bij Radio Noordzee zou vertrekken. Die aankondiging baarde nogal wat opzien, niet in de laatste plaats omdat hij daarbij zijn twijfels uitte over de toekomstmogelijkheden van de zeezenders. Hans Knot haalt de herinnering daaraan boven in zijn RNI Memories.
German Der Abschied von Joost den Draayer (februar 2001). Im Februar 1972 gab Willem van Kooten bekannt, dass er bei Radio Nordsee weggehen wird. Diese Ankündigung sorgte für reichlich Aufsehen, nicht zuletzt auch wegen der Tatsache, weil er überdies seine Zweifel über die Zukunfstmöglichkeiten der Seesender äußerte. Hans Knot bringt die Geschichte zurück in seinen RNI Erinnerungen.
English The first transmissions from the MEBO II (february 2001). In this fifth installment of his RNI Memories Hans Knot takes us back to the very early days of the station. What did the Dutch papers have to say about the first transmissions of Veronica's rival from the MEBO II?
Dutch De stem van het volk? (februari 2001). Dit jaar zouden de frequenties voor de commerciele radio worden geveild. Na acties van de betrokken stations deinst een kamermeerderheid nu echter terug voor de consequenties. Maar, hoe geldig is het argument eigenlijk dat de stations zelf hebben ge nvesteerd in de naamsbekendheid van hun frequenties? Walter Dubateau heeft zo zijn twijfels.
Dutch De man van MI-6: reacties (februari 2001). Waren Meister en Bollier, eigenaren van het zendschip MEBO II, betrokken bij het Lockerbie-drama? Paul Harris meent van wel. Hans Knot schreef een kritisch commentaar op de beschuldigingen van Harris. Op deze pagina volgen de reacties van Hans Hendriks, Hans Hogendoorn, François Lhote, Chris Cortez en Chris Edwards.
Dutch De man van MI-6 (februari 2001). In de Schotse krant The Herald schreef Paul Harris onlangs een vlammend betoog over de betrokkenheid van de firma MEBO (Radio Northsea International) en haar directeur Edwin Bollier bij het Lockerbie-drama. Hans Knot werpt een kritische blik op de argumenten waarmee Harris die stelling onderbouwt.
English The Queen anomaly (february 2001). In the 1970s and 1980s the British rock group Queen scored an impressive number of hits. Many of their songs are rich in melodic content, strengthened yet by a low level of melody repetition. In this respect the Queen song repertoire seems to deviate from the standards of rock music. D. Pinter adstructs and discusses this remarkable anomaly at length.
Dutch Caroline en Astra (februari 2001). Het is zo goed als zeker dat de analoge uitzendingen van Radio Caroline via de Astra-satelliet op 31 maart 2001 zullen worden stopgezet. Hans Knot laat stationsmanager Peter Moore daarover aan het woord en zet de problemen op een rijtje rond een eventuele overstap van Caroline naar digitale uitzendingen.
English RNI rules and regulations (february 2001). From February 1971 up till August 1974 the deejays of Radio Northsea International had to sign a contract, formulating a set of strict rules of behaviour. Hans Knot lists them all as part 4 of his RNI Memories.
English Raiders of the MEBO II (february 2001). In January 1971 Meister and Bollier succeeded in stealing the MEBO II back from under the nose of Veronica's captain. It is less known that there were two other attempts — both failed — to capture the radio ship at sea. Hans Knot tells more these raids in this third installment of his RNI Memories.
German Eindringlinge auf der MEBO II (februar 2001). Vor dem Veronica-Coup hatte es bereits zwei andere Versuche gegeben, die MEBO II auf hoher See aufzubringen. Der erste Versuch war von Manders und Heerema am dem 29. August 1970 unternommen worden. Am 19. September 1970, versuchte Mario Welman das Schiff zu stehlen. Hans Knot erzählt die ganze Geschichte ...
English RNI smash plays and number one hits (february 2001). Radio Northsea's deejays could and did exert their personal influence on the music output of the station. They made good use of this opportunity, thereby enhancing the station's quality as a hit radio trendsetter in the early 1970s. This second installment of Hans Knot's RNI Memories offers an overview of their Smash Plays (aka "Treiterschijven") and RNI Number One hits.
German Die Musik auf RNI (februar 2001). Die DJs von RNI konnten persönlich auf die Musikauswahl Einfluß nehmen und taten dies auch. Besonders die holländischen Moderatoren machten Radio Noordzee zum Radio-Trendsetter. Hans Knot machte damals Notizen über die besondere Musikauswahl beim niederländischen und beim internationalen Dienst von Radio Nordsee.
English A visit to the MEBO II (february 2001). From February 1971 till the end of August 1974 the offshore station Radio Northsea International / Radio Noordzee broadcasted Dutch and English programmes. During those years Hans Knot followed the events around the station on a regular base. He kept a lot of diaries, which will be published here as a series: RNI Memories. This first episode describes a visit to the station's ship, the MEBO II, on the North Sea on February 21st, 1971.
German Ein Besuch auf der MEBO II (februar 2001). Mit einem lebhaften Interesse an diesen Dingen verfolgte Hans Knot in den 70er Jahren ständig die Abenteuer rund um Radio Nordsee International und hielt sie in seinen Tagebüchern fest. Das nachfolgende Fragment beschreibt seinen Besuch auf dem Sendeschiff, der MEBO II, am 21. Februar 1971.
Dutch De Cubaanse televisierevolutie (januari 2001). In tegenstelling tot wat veel mensen denken, beschikte Cuba al de jaren vijftig, en nog voor de Cubaanse revolutie, over een uitgebreid en voor die tijd modern net van commerciële televisie. Hans Knot vertelt er hier meer over.
Dutch Caroline versus Caroline (januari 2001). Kan Radio Caroline terugkeren? Volgens sommigen hoort daar het oorsponkelijke zendschip bij en wel in internationale wateren. Anderen vinden dat het net zo goed mogelijk is via de satelliet en het Internet. In deze briefwisseling kruizen "anorak" Paul de Haan en Sietse Brouwer van Caroline NL de degens over deze controverse.
English "Colifata means crazy" (january 2001). Insanity and psychosis have been defined as a retreat into a private world and a withdrawal into a private language. Broadcasting, in reverse, addresses the public by adopting a public voice. Will running a radio station help psychiatric patients to recover their lost language? Jorge Basilago tells the story of Radio La Colifata in Buenos Aires, Argentina.
Dutch "Het was gewoon een groot avontuur" (januari 2001). Wat waren de eigenschappen waarmee je het in de jaren zestig kon maken als deejay op een zendschip? In ieder geval moest je een radio-freak zijn en avontuurlijk ingesteld. Een beetje branie en bluf waren ook niet weg. Die eigenschappen had Chris Denning, die zijn sporen als deejay verdiende bij Radio London, zeker. In de jaren tachtig sprak Brian Long met Denning over de route die hem aan boord bracht van de MV Galaxy. Voor ons tijdschrift schreef hij het interview opnieuw uit.
   
  Autumn 2000
   
Dutch Big Brother als pure televisie (december 2000). In september 1999 startte het spraakmakende programma "Big Brother" van Veronica. Onder het permanente oog van camera's werd een aantal mensen langdurig ge soleerd in een wooncabine. Wie het langste bleef kreeg de prijs van 250 duizend gulden. Televisiecritici klaagden over het ontbreken van plot en moraal. Met argumenten onderbouwt Reinder Rustema hier een tegenovergestelde visie. "Big Brother" is televisie, zoals televisie moet zijn: pure televisie.
Dutch "Iedere dag is meegenomen" (december 2000). Eerder beschreef Hans Knot in dit tijdschrift de illegale doorstart van Radio Mi Amigo. Ook in dit essay gaat hij weer precies 25 jaar terug in de historie van deze zeezender. En weer is het een voorproefje van een aantal hoofdstukken uit zijn persoonlijke dagboek vol met herinneringen aan Radio Mi Amigo. Hier vertelt hij wat er om en rond Radio Mi Amigo plaatsvond in de dagen tussen 1 december 1975 en 31 januari 1976.
English Cultural compliance and critical media studies (december 2000). Since the 1980s the concept of ideology seems to have disappeared completely from the domain of media studies — just when we needed it most, say Greg Philo and David Miller. Hoping to start a debate in media and cultural studies about the engagement of intellectuals with political and social issues, they here call for research on the relationship between what the media tell about the world and the political conclusions drawn by the public.
English Audience research for shortwave broadcasters (december 2000). What audiences can shortwave broadcasters expect to reach? The answer to that question lies in audience research, argues Graham Mytton — former Head of Audience Research of the BBC — in this essay. International shortwave broadcasting is no longer so unusual in its relationship to audience. As "normal" radio station environments become more and more fragmented, their audiences become increasingly difficult to measure too. The alternatives that are being developed for the standard surveys of general populations may also prove useful for shortwave radio stations.
Dutch De toverspiegel van de televisie (december 2000). De Toverspiegel: zo luidde de titel van een van de programma's die op 2 oktober 1951 op de Nederlandse televisie werden uitgezonden. Het was een bijzondere uitzending, want het was de eerste keer dat Nederland — nog experimenteel — kon kennismaken met de toverspiegel die televisie heette. Hans Knot dook in de archieven en neemt ons mee terug naar de dag waarop hij zelf precies twee jaar en één maand oud was.
Dutch Radio door een draadje (november 2000). Het allereerste Nederlandse luisteronderzoek vond kort na de Tweede Wereldoorlog plaats en betrof de draadomroep. Daarover schreef Hans Knot eerder in dit tijdschrift. Deze keer gaat hij dieper in op deze vorm van radiodistributie die in ons land een lange en rijke traditie heeft. Het begon allemaal in 1924, toen Adrianus Baulig in Koog aan de Zaan een netwerk opzette voor de distributie van radiosignalen van derden via draad. En, als het aan de huidige kabelmaatschappijen ligt is de geschiedenis van radio door een "draadje" nog lang niet afgelopen.
Dutch Waarom Nederland een seniorenomroep nodig heeft ... (november 2000). Op zaterdag 2 december 2000 gaat de Senioren Omroep Nederland de lucht in. De zender kan beluisterd worden in de ether op 106.1 MHz en op de kabel op 103.3 MHz, zij het nog slechts in het gebied van "Groot" Amsterdam. De organisatie heeft echter verdergaande plannen en hoopt in de toekomst tot een landelijke omroep uit te groeien. Joop K. Abbes zet hier de argumenten voor een seniorenomroep op een rijtje.
English Tracking: Popular Music Studies (november 2000). From 1988 to 1992 the U.S. branch of the International Association for the Study of Popular Music (IASPM) published the journal Tracking: Popular Music Studies. All seventeen articles, appearing in the four volumes, are now made available here.
English Popular music studies (november 2000). Why are some works of rock music higher valued than others? For an answer to that question, Motti Regev argues, we should look at the way the producers and the interpreters succeeded in gaining legitimacy and recognition. The authenticity of rock and its musical value are meanings produced for the music by its producers and by its interpreters as part of the strategy of the struggle for recognition. Notice: this essay was originally published in Tracking: Popular Music Studies, 1992, 4, 2.
English Pleasure and principles (november 2000). In this essay David Sanjek offers a critical analysis of Rolling Stone magazine, Sound Choice, The Source, Rock and Roll Confidential and some self-produced fanzines like Swellsville and Why Music Sucks and their struggle to create "authentic" communities within and against the current fragmentation of audiences. Notice: this essay was originally published in Tracking: Popular Music Studies, 1992, 4, 2.
English An examination of the bootleg record industry and its impact upon popular music consumption (november 2000). Since the 1960s the bootleg record industry has shown considerable growth. Generally bootleg records present unauthorized recordings based on unauthorized taping of live performances or radio and television broadcasts, or stolen tapes from unreleased studio sessions of a particular artist or group. Bootleg recordings exist because they have a market: they fulfill fan needs. Here Gary Warren Melton researches the role of some Beatles' fanzines as an intermediary between the bootleg record industry and the Beatles' fan. Notice: this essay was originally published in Tracking: Popular Music Studies, 1991, 4, 1.
English "Supremely clubbed, devastatingly dubbed" (november 2000). From its inception in the mid-seventies, the 12-inch single became a vehicle for the emancipation of the disk-jockey, documenting his development from a more passive role as turntable operator to more active ones in the fields of song writing, production and engineering. Here Kai Fikentscher tells about the history of this record format and the way it was used by DJ's to change their role in music production. Notice: this essay was originally published in Tracking: Popular Music Studies, 1991, 4, 1.
English Berlin '91: Impressions (november 2000). A short account by Paul Friedlander of the IASPM International Conference of 1991, held at the Humboldt University Conference Center in Berlin. Notice: this essay was originally published in Tracking: Popular Music Studies, 1991, 4, 1.
English Gypsies are here to stay (november 2000). In this short essay Barbara J. Kwiatkowska explores the history of Gypsy music and its relationship with Poland, highlighting some examples of the influences of Gypsy music on the popular music of the sixties and seventies. Notice: this essay was originally published in Tracking: Popular Music Studies, 1991, 3, 2.
English Academic characteristics of music business programs (november 2000). This study by Frederick J. Taylor assesses the primary academic characteristics and standards of music business programs in institutions of higher education and the extent of minority enrollment in these programs art the end of the 1990s. The data indicate that music business programs in U.S. colleges and universities at that time had different organizational structures, program requirements, faculty qualifications, and academic standards. There seemed to be little if any uniformity of academic standards in U.S. music business programs. Notice: this essay was originally published in Tracking: Popular Music Studies, 1991, 3, 2.
English Did he write that? (november 2000). Composer, arranger, pianist and vocalist Harold Arlen was born on February 15, 1905, in Buffalo, New York, the son of a cantor. He began concentrating on composition in the late 1920s. From the late 1920s to the mid 1930s, Arlen wrote many songs which were featured in shows at Harlem's Cotton Club. In the early 1930s, he began writing music for Broadway musicals and Hollywood musicals. Chances are you will know more than one of them, though you never knew who wrote them. Notice: this essay was originally published in Tracking: Popular Music Studies, 1990, 3, 1.
English Clarifying labels: Cool Jazz, West Coast and Hard Bop (november 2000). The variety of jazz styles that emerged during the 1950s was followed by very little agreement about how to describe them. Moreover, there is only limited consistency in how journalists and historians apply labels when they discuss jazz styles of that period. Here, Mark Gridley, discusses the uses of the labels of "Cool Jazz," "West Coast," and "Hard Bop," trying to clarify trends in the vast array of styles that were evident in modern jazz during the 1950s. Notice: this essay was originally published in Tracking: Popular Music Studies, 1990, 2, 2.
English Promoting social change through audio repetition (november 2000). The development of contemporary American music is clearly reflected in the integration of black composers, performers, and their songs into mainstream popular record charts. Between 1953 and 1978 a fascinating role reversal occurred. During that quarter century black artists shifted from creators to revivalists. To analyze this shift B. Lee Cooper here makes a careful examination of the cover recordings and song revivals. Notice: this essay was originally published in Tracking: Popular Music Studies, 1989, 2, 1.
English Asking questions (november 2000). Focusing attention upon a series of core concepts, such as the audience, textual methods, resistance, and postmodernism, Stan W. Denski and David J. Sholle here present a series of fundamental theoretical questions on the topic of popular music studies for the 1990s. Notice: this essay was originally published in Tracking: Popular Music Studies, 1989, 2, 1.
English The politics of meaning (november 2000). Since the music of any society or group is symbolic and, as such, should contribute in a large part to the dominant and alternative ideologies of the society or group in question, particular forms of music can be analyzed as ideologies. Applying Raymond Williams' approach of ideologies as residual, emergent and oppositional, George H. Lewis here interprets the emergence of new Hawaiian popular music in the 1970s and 1980s. Notice: this essay was originally published in Tracking: Popular Music Studies, 1988, 1, 2.
English The erotic and destructive in 1980s rock music (november 2000). Duran Duran's song "Hungry Like The Wolf" (1982) explores the theme of lycanthropy, a form of bestiality which itself is an expression of the broader theme of eroticism in the sense of broaching the possibility of unusual, tabooed, or "perverse" sexual activities. To analyze interests like these, William Graebner argues, we need a theory that might clarify and explain rock music's significance on a cultural level. Notice: this essay was originally published in Tracking: Popular Music Studies, 1988, 1, 2.
English The Rock Window (november 2000). The Rock Window was originally created in 1980, for use as an educational tool for courses in Rock Music History at the University of Oregon, School of Music. This instrument can, as Paul Friedlander argues, be useful to the student and scholar for presenting an organized picture of a particular song, group of songs, artists work, or music of a specific musical genre. Notice: this essay was originally published in Tracking: Popular Music Studies, 1988, 1, 1.
English Genre and recalcitrance (november 2000). During the 1950s the dominant form of commercial country music changed from a twangy, tavern-based honky-tonk sound to the smoother, more orchestrated Nashville Sound. Not, however, because of the external forces of commercialization. Rather, as Joli Jensen argues in this essay, it was changed from within, while maintaining, as best as it could, its identity as country. Notice: this essay was originally published in Tracking: Popular Music Studies, 1988, 1, 1.
English Ian Anderson's acoustic guitar in the early recordings of Jethro Tull (november 2000). Ian Anderson's acoustic guitar was important for Jethro Tull's specific sound. The instrument was markedly used for dramatic contrast, a device much in evidence throughout Aqualung (1971) and Thick As A Brick (1972). Giving some examples from these albums, Roger L. Anderson here analyzes the workings of Ian Anderson's strumming and fingerpicking patterns. Notice: this essay was originally published in Tracking: Popular Music Studies, 1988, 1, 1.
English Kate Bush (november 2000). In the early 1970s record industry executives noticed that adventurous musicians could actually make money. Kate Bush was one of the artists to profit. In this essay Holly Kruse tells how Bush used her artistic freedom to become a highly respected pop pioneer. Notice: this essay was originally published in Tracking: Popular Music Studies, 1988, 1, 1.
Dutch Montages, mixes en meligheid (oktober 2000). Op 7 oktober 2000 werd de eerste aflevering uitgezonden van een nieuwe serie Dik Voormekaar Shows, het programma waarmee Ferry de Groot en André van Duin al in de jaren zeventig en tachtig faam verwierven als creatieve radiomakers. Nu wagen ze het er weer op met hun vertrouwde combinatie van montages, mixes en meligheid. Jelle Boonstra schreef voor ons een achtergrondreportage.
English Featuring the voices that challenge the conventional wisdom (october 2000). David Barsamian's non-commercial Alternative Radio project was recently described by Pulitzer Prize winner Ben Bagdikian as "an essential service for the communication needs of a democratic society." Earlier in the year 2000, Thomas Völkner had the opportunity to talk with David Barsamian about his work.
   
  Summer 2000
   
English Pictures and documents of Radio London (1964-1967) (september 2000). The British offshore station Radio London — on air from 23rd December 1964 till 14th August 1967 — became famous with its carefully packaged programmes named after its deejays like Mike Lennox, Tony Windsor, Ed Stewart, Kenny Everett, Tony Blackburn and Norman St. John. In our series Rare pictures from radio's past Gerry Bishop, Hans Knot and John S. Platt show some pictures and documents of the station's history.
Dutch Een tocht door de omroepgeschiedenis van de VS (september 2000). In het centrum van Chicago staat het Chicago Cultural Centre. In dit gebouw valt een bijzondere collectie te bewonderen over de geschiedenis van de Amerikaanse radio en televisie: het Museum of Broadcast Communications (MBC). Thomas Völkner verzorgt een korte rondleiding.
Dutch Tokio 1964 in beeld (augustus 2000). In 1964 kwam de berichtgeving over de Olympische spelen uit het verre Japan. Er moest het nodige werk worden verzet om de beelden — via tal van omwegen — op de Nederlandse televisie te krijgen. Maar het lukte. Elke dag viel er een kleine twee uur lang te genieten van de Olympische Spelen: een uur op Nederland 1 en een uur op het nieuwe Nederland 2. Hans Knot vertelt erover.
English Caroline Supporters Day in Leeuwarden (august 2000). On Saturday August 19th the Caroline Day for the Dutch listeners was organised on board the MV Norderney, the former transmission vessel of Radio Veronica, harboured in Leeuwarden in the North of the Netherlands. For one day Caroline was back on the air again on powerfull radio. On this day the British Caroline organization, broadcasting on a daily base on the Astra 1C satelite, officially opened Caroline's new webcast. Hans Knot tells more about this day and Caroline's plans for the near future.
English "Not A Second Time" (august 2000). Many experts take the early Beatles' song "Not A Second Time" for a weak member of the group's songbook, mainly because of the inconsistencies between Lennon's lyrics and his voicing of the song lines. The Finnish philosopher T.P. Uschanov argues, however, that the song's strength resides precisely in this incoherence. Therefore the song, he says, offers an excellent argument for the significance of semiotics for popular music studies.
English Rocking the vote (august 2000). While Al Gore and George W. Bush are competing for the U.S. presidential election, we take a step back to the elections of 1996. Then, for the first time young people were addressed by campaigns of the record industry and MTV to go voting. How did these two facets of the music industry develop a concern for young voters? And, what are the implications of this new concern? Here we reprint the answers to these questions, offered by Timothy J. Dowd at that time.
Dutch Het klankbord van de Jeugd Amateurs Omroep (augustus 2000). In het archief van het omroepmuseum, nu onderdeel van het Nederlands Audiovisueel Archief, vond Hans Knot een verrassend bericht dat handelde over de JARO, de Jeugd Amateurs Radio Omroep, waartoe Kees van Maasdam en Herman Stok na de Tweede Wereldoorlog het initiatief namen. Een aanleiding voor Hans Knot en Arno Weltens om iets meer te vertellen over deze jeugdige radiopioniers uit de jaren vijftig.
Dutch Van deejay tot radio-ondernemer (augustus 2000). Ad Roland was actief betrokken bij de allereerste voorbereidingen, in 1968/69, voor de komst van Radio Nordsee Internationaal. Op dinsdag 1 januari 1974 sprak hij de prachtige jingle in, waarmee Radio Mi Amigo ruim vijfentwintig jaar geleden haar eerste officiële programma opende. Daarnaast was hij destijds ook werkzaam bij de NOS. Hij maakte tal van programma's op de radio, waaronder de Joepie Top 50, TROS Nachtwacht, de Polderpop Parade en de Europarade. Na zijn succesvolle periode bij de TROS werkt hij nu, meer op de achtergrond, verder aan de ontwikkeling van de radio. Reden genoeg voor Jelle Boonstra om hem eens uitgebreid aan de tand te voelen.
English "This is University Forum ..." (augustus 2000). Jean Moore is an emerita professor at Temple University (Philadelphia, USA). Nowadays, she is host and executive producer of the weekly radio program University Forum that is aired on the stations of Temple University Public Radio (TUPR) and — since 1999 — for an international audience on Radio For Peace International (RFPI). Thomas Völkner talked with her about her radio work.
English Who's got the power? (augustus 2000). Though the FCC has opened the application rounds for low-power radio, the low-power radio movement in the U.S. now faces serious threat from congressional action. On April 13, the U.S. House of Representatives voted 274 to 110 for HR 3439, the Radio Preservation Act, a bill that would severely limit the FCC's ability to establish a low-power radio service. Rachel Anderson reports on the new challenges to low-power radio.
English The rise and fall of the experimental style of the Beatles (july 2000). Nowadays it has become common practice to identify the musical career of the Beatles with the development of a musical style. Taking the Sgt. Pepper's album of June 1967 as the peak of the Beatles' musical experiments, many books on this subject easily speak of a "rise" and "fall" of the Beatles' experimental style. In this essay Tuomas Eerola discloses his research into the adequacy of these concepts.
English Songwriting, recording, and style change (july 2000). In the Beatles' songs one can notice some remarkable style changes. To analyse these, however, one first has to solve the problem of the periodization. Yrjö Heinonen and Tuomas Eerola argue the solution lies in dividing the work of the Beatles into twelve recording projects. Using this intermediate level between song and period a more reliable picture of the change of the musical style of the Beatles can be obtained.
English Words and chords (july 2000). In the Beatles' songs each of the basic chords can be replaced by several other types of chords. Separated by minor third intervals, the tones of these stand-in chords show a diagonal relationship. This principle of diagonal substitution helps the listeners to understand the songs musically. Closer study of the early Beatles' songs reveals yet another point of support. As Ger Tillekens shows, in each song there is a tight relation between the clusters of these stand-in chords and the semantics of the lyrics.
English The many faces of Radio Caroline (july 2000). Our lives and destinies are ruled by a small and invisible Money Power Elite. Believes like that clearly got out of vogue since the fall of the Berlin Wall in 1989. Geoff Baldwin, however, argues one needs such a conspiration theory badly to account for the closing down of Radio Caroline and the marginalization of its many successors. Let us know your counter arguments in case you can provide a better explanation.
   
  Spring 2000
   
English Markus Heuger's Beabliography (june 2000). The Beabliography is a huge bibliography of "mostly academic writings" about the Beatles, initiated by Markus Heuger. The Beabliography offers an alphabetical author index and a systematic catalogue of relevant subjects.
Dutch Protest tegen breken van de "breaks" (juni 2000). Protest tegen breken van de breaks: zo luidde de titel van een stencil dat in juli 1961 werd verspreid onder het personeel van de NTS, de voorganger van de NOS. Het was een van de vele stukken die tot doel hadden om hen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen de radio- en televisiewereld. Dit stencil verschafte hen een blik in de keuken van de commerciële televisie in Amerika. Hans Knot diepte het voor ons op uit de archieven van het Nationaal Audio-Visueel Archief.
Dutch Rumoer om de reclame (juni 2000). In Nederland vond de eerste televisie-uitzending plaats op 2 oktober 1951. Twee jaar later verscheen er al een regeringsnota over reclame op de beeldbuis. Maar de daadwerkelijke invoering daarvan liet nog lang op zich wachten. Pas na vele jaren van discussie konden de kijkers kennismaken met reclame bij de publieke omroep. Op 2 januari 1967 was het eindelijk zover. Hans Knot beschrijft de lange aanloop naar de televisiereclame.
Dutch Musicmann(etje) moet alweer langer wachten (mei 2000). In november 1998 melden we dat er binnen afzienbare tijd een lange-golf-zender zou komen op het eiland Man. De IoMIBC van Paul Rusling was een van de gegadigden voor de zendmachtiging. Zo rond het midden van 1999 zou het station onder de naam Music Mann van start gaan. De IoMIBC verkreeg inderdaad de zendvergunning. Het station is echter nog steeds niet in de lucht. Hans Knot vertelt meer over de redenen van het uitstel.
Dutch Kabinetsstandpunt herverdeling van radio-omroepfrequenties (zero-base) (mei 2000). Op 19 mei 2000 ging het Tweede Kabinet Kok akkoord met het voorstel van staatssecretaris Rick van der Ploeg (Media) en Monique de Vries (Telecommunicatie). Deze pagina biedt de complete tekst van dit lijvige stuk.
Dutch Nieuwe studio's voor Radio 2 Vlaams-Brabant (mei 2000). De regionale zender Radio 2 Vlaams-Brabant betrekt nieuwe studio's in een behuizing met een interessante radiogeschiedenis: de rotonde van het Amerikaans Theater in Brussel. In dit gebouw, dat werd opgetrokken voor de Expo '58 was destijds een experimentele kleurentelevisie-studio gevestigd. Ook nu staat er weer de meest geavanceerde studio-apparatuur. Jean-Luc Bostyn rapporteert erover.
English Media matters (may 2000). In the United States the debate on media and monopoly is raging. In this debate Robert McChesney, professor of Communications at the University of Illinois at Urbana-Champaign, has shown himself as one of the main critics of corporate media. In November 1999 he visited Boulder, Colorado, to speak at the twentieth anniversary celebration of Left Hand Books. David Barsamian of Alternative Radio seized this opportunity for a lengthy interview.
English Video: the access media (may 2000). Though in many respects it still imitates the cinema, video is a new and different medium. It offers new ways for the audience to interact and participate. This abundance of access makes video into a medium with an excess of meanings. Here Tetsuo Kogawa explores these characteristics of video, thereby questioning the conventional categories of sender and receiver in communication theory.
Dutch De keuken van de Fredericia, de vogel van Rosko en andere Carolinia (april 2000). Luisteraars die hun radio in de jaren zestig met bepaalde regelmaat afgestemden op de programma's van Radio Caroline North, zullen zich de naam van Dave Williams herinneren als die van de man die zo prachtig het nieuws kon lezen. Zijn radioloopbaan begon echter al eerder. François Lhote sprak met hem uitgebreid over zijn tijd op Radio Caroline maar haalde ook andere, tot nu toe onbekende, zaken boven water.
Dutch Vrede, sociale gerechtigheid en een klein beetje avontuur ... (april 2000). Vanaf midden november 1999 tot eind maart van dit jaar liep Thomas Völkner stage bij Radio For Peace International op Costa Rica. In dit artikel doet hij verslag van zijn ervaringen en bevindingen met dit unieke vredesstation en zijn programma's.
German Frieden, soziale Gerechtigkeit und ein bißchen Abenteuer ... (april 2000). Von mitte November 1999, bis ende März 2000 war Thomas Völkner beschäftigt als freiwilliger Mitarbeiter bei Radio For Peace International in Costa Rica. Neben seinen Erfahrungen mit dem Team von RFPI, beschreibt er in diesem Essay die Geschichte und die Zielsetzung dieser Station. Des weiteren beschreibt er eine Skala von Programmen, inklusiv die kleine deutssprachige Sendung mit dem Titel "Blickwinkel".
English Passion, pop and self control (april 2000). "Sex, drugs and rock 'n' roll": that's the self-proclaimed image of rock culture as we know it since rock 'n' roll and rhythm and blues came of age in the fifties and sixties. Living up to this pose of excess, however, requires a certain amount of self control. In this essay Henk Kleijer and Ger Tillekens delve deeper into this relationship, exploring the absence of the feeling of guilt in pop music, the workings of the double standard of sexuality, and the communicative mechanisms of irony and banter.
Dutch Glenn Hauser's World of Radio (april 2000). In de wereld van DX'ers is de naam van Glenn Hauser een begrip. Vorig jaar augustus werd de duizendste aflevering uitgezonden van zijn informatieve radioprogramma "World of Radio", een informatiebron voor actuele nieuwsfeiten over radiostations uit de gehele wereld. Thomas Völkner vertelt er hier meer over.
   
Previous
  1998-2023 © Soundscapes