Logo  
  | home   authors | new | about | newsfeed | print |  
volume 2
augustus 1999

Terug naar het publiek

 

  Rapport van de Commissie Publieke Omroep, Den Haag, 26 juni 1996
  Inhoudsopgave
Previous
  De publieke en de commerciële omroep concurreren in Nederland al geruime tijd om de aandacht van het publiek. In het midden van de jaren negentig namen de commerciële zenders een beslissende voorsprong. Reden voor de overheid om zich weer eens te bezinnen op het bestaansrecht van de publieke omroep. Op verzoek van de staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen schreef de commissie Ververs in 1996 deze probleemanalyse.
 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
   
1 Terug naar het publiek (samenvatting)
2 Inleiding en verantwoording
3 Omroep in Nederland
4 De omroep en omgevingsontwikkelingen
5 Publieke omroep: grondslag en publieke functie
6 Een vernieuwde structuur en organisatie
7 Gevolgen voor financiering van de publieke omroep
8 De transformatie van de publieke omroep (epiloog)
   
  Bijlage: Regionale en lokale omroep
  Bijlage: Hoofdlijnen ontwikkeling rond media in Nederland
  Bijlage: Bronnen
   
Previous
  De Mediawet is op Internet gepubliceerd door het Commissariaat voor de Media. Hierin is ook de wet van 4 april 1996 (Stb. 219) verwerkt, die op 24 april 1996 in werking trad. Op deze site is ook het Mediabesluit te vinden. Dit besluit hoort bij de Mediawet en geeft aan bepaalde artikelen een nadere invulling.
   
 
  Copyright © 1996 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen