Logo  
  | home   authors | new | about | newsfeed | print |  
volume 1
mei 1998

FCC overweegt toelating micro-stations

 

  Een nieuwe toekomst voor de Amerikaanse micro-stations?
  door Rene Burcksen
Previous
  Niet zo lang geleden schreef Juan R. Paloma in zijn bijdrage Pirates are good guys over het grote aantal illegale stations dat op zeer laag vermogen in de Verenigde Staten actief is. Hij liet zien hoe deze micro-stations zich moeten verdedigen tegen de juridische aanvallen van de FCC, de Federal Communication Commission. Maar, zo schrijft Rene Burcksen, er lijkt iets te veranderen in de opstelling van de FCC.

1 Rechts: FCC-voorzitter William E. Kennard

De FCC en de micro-stations. Amerika kent een groot aantal kleine lokale radiostations, die uit particulier initiatief zijn ontstaan en zonder vergunning uitzenden: de zogenaamde micro-stations. Tot nog toe zag de FCC maar één taak ten overstaan van deze stations: ze zo snel mogelijk uit de ether te halen aangezien ze geen vergunning hebben tot het uitzenden van radiosignalen. Onlangs maakte een woordvoerder van de FCC, Kennard, echter bekend dat de FCC alsnog de mogelijkheid onderzoekt om licenties in de toekomst te gaan vergeven aan groeperingen die op een zeer laag vermogen hun boodschap willen verspreiden.

2 Lagere cijfers. Dit zou volgens Kennard een mooie manier zijn om de steeds lager uitvallende luistercijfers in de VS weer in de lift te krijgen. Immers, de groeperingen — waarbij hij denkt aan religieuze organisaties, minderheidsgroeperingen of plaatselijke liefdadigheidsinstellingen — zullen programma's moeten gaan maken die door de andere actieve stations links worden gelaten. Dit brengt automatisch weer nieuwe luisteraars naar de radio, terwijl anderen regelmatiger kunnen gaan intunen op hun favoriete micro-station.
3 Protesten. Direct nadat het voorstel van Kennard de publiciteit inkwam werd er heftig geprotesteerd door Edward Fritts, directeur van de NAB (National Association for Broadcasters). Hij stelde dat, door de eventuele licencering van duizenden micro-stations, de bestaande commerciële stations in grote problemen zouden kunnen komen als gevolg van interferentie door de signalen van de micro's. Response kwam in de pers van Leggett, een radio-amateur die al dertig jaar actief is. Hij bestrijdt ten zeerste de eventuele interferentieproblemen. Mede vanwege het feit dat men zeer laag vermogen zal kunnen gaan opereren, zal er geen mogelijkheid zijn interferentie te veroorzaken. Het is zelfs zo dat tientallen stations van dezelfde frequentie kunnen gebruik gaan maken als gevolg van het lage vermogen.
4 Het idee van Leggett. Het originele idee tot invoering van de mogelijkheid van micro-stations binnen het Amerikaanse radiospectrum kwam trouwens van de 53-jarige Leggett. Na het lezen van een artikel in de Washington Post over een 'piratenstation'. In zijn plan, dat hij bij de FCC deponeerde, stelt hij zelfs dat de potentiële licentiehouders zelfs zonder te behoeven betalen een licentie dienen te verkrijgen, onder de voorwaarde dat men zich programmatisch alleen zal richten op de bevolkingsgroep dan wel de gehele bevolking van de leefgemeenschap waarop men gericht de licentie verleend zal krijgen.
5 Lage kosten. Leggett denkt dat een dergelijk micro-station al voor de prijs van 500 dollar kan worden opgezet terwijl een strikte navolging van de licentietoewijzing dient te komen en wel dat elke licentiehouder slechts één licentie toebedeeld kan krijgen, dit om netwerkvorming te voorkomen. De FCC zal de komende maanden zeer diep gaan duiken in de mogelijkheid tot het verlenen van de licenties, terwijl ook vanuit de regering al positieve geluiden zijn gekomen.
6 Meer tegengas. Vanuit de NAB is nogmaals tegengas gegeven waarbij werd gesteld dat het onzin is dergelijke stations op te zetten. Een onderzoek van de NAB heeft namelijk uitgewezen dat vorig jaar door de commerciële stations een bedrag van 574 miljoen dollar beschikbaar is gesteld voor de productie van regionale en lokale programma's verzorgd door de zogeheten Public Radio Stations. Leggett geeft dit toe maar stelt daar tegenover dat de programma's die de Public Radio Stations uitzenden nooit specifiek lokaal gericht zijn en dat het tijd wordt de knoop door te hakken tot het vergeven van minimaal 10.000 micro-licenties.
   
Previous
  Rene Burcksen is correspondent voor het Freewave Media Magazine in Gaithersburg USA.
  1998 © Soundscapes