Logo  
  | home   authors | new | about | newsfeed | print |  
volume 1
november 1998

Eindelijk internationale radio op het Eiland Man

 

  Het lange gevecht van IoMIBC
  door Hans Knot
Previous
  Rechts: De "Tower of Refuge" voor de kust van het Eiland Man

Gelegen in de wateren tussen Ierland, Schotland en Engeland is het Eiland Man een ideale plek voor een internationaal radiostation. Toch is het daar tot nog toe niet van gekomen. Zo rond het midden van 1999 kan zo'n station nu van start gaan. Hans Knot kreeg van Paul Rusling de primeur van de voorbereidingen van IoMIBC, een van de gegadigden voor de zendmachtiging.


1 Liefst 39 jaar heeft het gevecht geduurd om te komen tot een eigen, hoogvermogen, radiostation dat vanaf het eiland Man actief gericht op andere landen zal gaan uitzenden. Eind oktober is definitief toestemming gegeven om op het eiland een dergelijk station te laten starten. Reden genoeg voor ondermeer de onderneming IoMIBC om de laatste stappen te ondernemen om met programma's te beginnen. De Communicatie Commissie van het eiland Man heeft van de IoMIBC, hetgeen staat voor Isle of Man International Broadcasting Company Ltd, een verzoek gekregen toestemming te geven een radiostation te gaan runnen met een vermogen van liefst 500 kW op de 279 kHz Lange golf. Het moet gezien worden als een internationaal station gericht op Groot Brittannië, maar uiteraard met een veel groter bereik. De onderneming is echter niet de enige die om toestemming, dan wel een licentie heeft gevraagd. In totaal zijn er drie ondernemingen die geopteerd hebben. Maar toch wordt algemeen de IoMIBC als de grootste kanshebber gezien.
 
2 Onder de plannen van IoMIBC's zijn ondermeer de inrichting van een kantoorcentrum en studiocomplex in Ramsey, de historische noordelijke havenstad van het eiland Man, waar de vijftig toekomstige medewerkers een plek zullen krijgen. De naam die het station zal gaan dragen, zal voorlopig nog geheim worden gehouden om de invloed van de kracht van de lancering niet naar beneden te halen. Het station zal, indien met de vergunning krijgt toegewezen, zich gaan richten op de leeftijdsgroep tussen 25 en 50 jaar en tal van grootheden uit de radio-industrie zullen betrokken worden. Als programmaleider zal een voormalige deejay van Swinging Radio England worden aangetrokken. Hij heeft 33 jaar radio-ervaring, maar ook zijn naam wordt nog niet bekend gemaakt aangezien hij nu nog onder contract van een ander radiostation staat. [1]
  Rechts: Jessie Brandon achter de knoppen

Het nieuwe station zal nog voor het jaar 2000 van start gaan. Exclusief kan de redactie van Freewave meldden dat Jessie Brandon, wanneer de licentie afkomt, tot de deejaystaf zal gaan behoren. In 1984 behoorde zij tot het succesvolle team dat destijds Laser 558 tot een absolute hit in Europa maakte. De Amerikaanse Brandon ging vervolgens werken voor Radio Luxembourg en keerde daarna terug naar haar geboorteland Amerika om in Groot Washington successen te behalen.

3

Als Operations Manager is de 35-jarige Carol Bennett (foto hiernaast) benoemd. Zij werkt al sinds haar 19e binnen de Amerikaanse radio- en televisie-industrie en werkt momenteel nog bij een tweetal radiostations in Los Angeles. Aan de zakelijke kant zal het station worden gerund door ondermeer John Ross-Barnard, wiens radioloopbaan begon op Radio Invicta en daarna ondermeer vele jaren bij de BBC actief was. Meer recentelijk was hij de man achter de oprichting van de SMS, een onderneming die satellietdiensten ter beschikking stelde aan tientallen radiostations in Groot Brittannië en daarbuiten. Ook werd hij door de Europese Unie ingehuurd om diverse nieuwe radio en televisie-projecten in het voormalige Joegoslavië te coördineren.

4

De oprichter van de nieuwe onderneming is Paul Rusling (zie foto hiernaast), die betrokken is geweest bij het binnenhalen van licenties voor een aantal kleine en grotere radiostations en ook aan de technische kant vele stations heeft begeleid. Zijn radioloopbaan startte hij in juli 1973 bij Radio Caroline. "Het is een lang gevecht geweest", vertelde Paul ons: "Het merendeel van de afgelopen vier jaar ben ik bezig geweest met reizen tussen verschillende Europese steden en heb ik menig lobby moeten uitoefenen in Westminster om de regeringspersonen te overtuigen van het nut van een eigen radiostation voor het eiland Man, dat zich internationaal wil gaan richten op andere volkeren. Tevens diende vaak het hoofdkantoor van de International Telecommunication Union in Genève te worden bezocht, terwijl ook landen als Tunesië en Belarus bezocht moesten worden, aangezien vanuit deze landen heftig werd geprotesteerd tegen het eventuele gebruik van de ons toegewezen frequentie.

5 Al die tijd zijn we ervan overtuigd geweest dat de opgeworpen obstakels uit de weg zouden worden geruimd en er is dan ook geen mooiere dag als vrijdag de 31ste oktober 1998. Het heeft ons een fortuin gekost om alle rechtsdeskundigen in te huren, die onze zaak moesten beslechten, maar het is zeker niet voor niets een grote investering geweest."
6 De IoMIBC werd in 1994 opgericht met als doel in de Britse hoofdstad druk uit te oefenen om de bezwaren tegen de oprichting van een internationaal station vanaf het eiland Man te laten varen. Al sinds 1959 werd er regelmatig door de eilandsregering in Londen gevraagd om een licentie voor een dergelijk station en vele malen is men, door de jaren heen, met de regering in Londen rond de tafel geweest inzake deze kwestie. Steeds weer werden de verzoeken afgewezen. Ook aanvragen om het vermogen van Manx Radio te mogen opvoeren, werden telkens afgewezen. Vaak werd daarbij gesteld dat een dergelijk station te veel luisteraars bij de ILR-stations zou wegtrekken.
 
  Boven: De noordelijke havenstad Ramsey met de opvallende Victoriaanse Ramsey-pier
7 Rusling: "Dit excuus viel uiteindelijk in het water toen men wel aan Atlantic 252, dat vanuit Ierland een krachtig station richt op de Britse tieners, toestemming verleende tot uitzendingen met een hoog vermogen. Twee jaar geleden was het de Radio Authority, die toezicht houdt op de regels van commerciële radio, die een frequentie (225 kHz) zich toe-eigende, die officieel bij de ITU door de IoMIBC was geclaimd. Ondanks grote interesse, die door verschillende mediagroepen getoond is voor het runnen van deze frequentie, is er tot nu toe geen radiostation uit voort gekomen."
8 Links: Carol Bennett, de toekomstige Operations Manager van IoMIBC, actief achter de zendmicrofooon

De naam van Jessica Brandon is al gevallen. Het team, dat, mocht de licentie aan Rusling's team worden toegewezen. voor het station zal gaan werken, bestaat verder ondermeer uit Rick Wakeman, die momenteel nog een programma presenteert op BBC Radio 2 en betrokken is bij verschillende televisieprogramma's. Verder zal Dave Cousins, eens leider van de popgroep The Strawbs, tot het team gaan behoren. Hij is manager geweest bij verschillende radiostations en was voor CLT/Ufa betrokken bij het binnenhalen van een aantal radiolicenties in Groot Brittannië. Dave zal als Head of Music gaan functioneren. Zoals het er nu voor staat zal, mocht men de licentie krijgen, op het station zowel 'contemporary and older music' gedraaid worden, hetgeen niet inhoudt dat het alleen muziek zal zijn die in het verleden tot het top 40 werk heeft behoord. Alle andere namen van het team blijven geheim tot hun huidige contracten bij andere stations zijn verlopen.

9 Rusling: "We zijn ervan overtuigd dat ons signaal via de 279 kHz in landen als België, Frankrijk en Nederland glorieus zal binnenkomen. Daarnaast zijn er verregaande plannen tot satellietuitzendingen en het inzetten van de korte golf om ook de luisteraars buiten Europa van ons programma te laten meegenieten. Een aantal van de zenders, die voorheen door de BBC World Service werden gebruikt en heden ten dage in eigendom zijn van Merlin Communications, zullen worden ingezet om luisteraars in Australië en Noord Amerika te bereiken. Ook zijn we in onderhandeling met een aantal stations aan de Côte D'Azur om ons signaal van de satelliet over te nemen. Het is namelijk van groot belang dat we ons tot een internationaal station ontplooien aangezien de Britse Telecommunications Act van 1993 het niet toestaat ons alleen te richten op de inwoners van Groot Brittannië."
10 Rechts: Douglas, de hoofdstad van het Eiland Man

In totaal is er tot nu toe voor een bedrag van 43 miljoen Pond geïnvesteerd door het financiële team, dat onder leiding staat van financieel directeur Michael Pridham of Peel. Daarin zit niet alleen het enorme bedrag dat voor de voorbereiding nodig is geweest maar ook de licentiekosten, die aan de Britse regering de komende jaren betaald zullen moeten worden. Dit bedrag is natuurlijk enorm hoog maar hetgeen de impact van het station zal opleveren in de komende eeuw zal vooral voor de zakenlieden op het eiland Man van enorm belang zijn. Het station heeft een zeer toepasselijke naam gekozen: Music Mann. Ook het adres is op zijn plaats; het is numeriek gelijk aan de frequentie: PO Box 279, Ramsey, Isle of Man.

   
11 Links: Het logo van het toekomstige lange-golf-station Music Mann

Maar, zoals al gezegd, er zijn in totaal drie aanvragers voor het mogen runnen van de licentie voor de lange golf. Naast het team van Rusling is er een aanvraag ingediend door CLT/Ufa. Een opmerkelijke zaak aangezien de moederonderneming achter de vele RTL-stations onlangs enkele belangrijke belangen binnen de Britse radio-industrie heeft afgestoten aangezien deze te verliesmakend zouden zijn. Zo werden ondermeer Talk Radio UK en RTL Country 1034 AM afgestoten. Ook wordt aangenomen dat CLT/Ufa in de komende maanden Atlantic 252 zal verkopen. De onderneming wil, in de aankoop van aandelen, het project Seagull Indigo's 279 gaan ondersteunen. Tevens wordt deze onderneming dan financieel ondersteund door CEA Broadcast Investment and Communicorp. Deze onderneming wil een programma brengen met daarin de mooiste gouwe ouwe uit de laatste vier decennia en contemporary hits, die gelardeerd met nieuws en 'lifestyle' informatie. De derde, en laatste applicant, is Radio 279, een groep die wordt aangevoerd door Peter Baldwin, voorheen topman binnen de Radio Authority. Deze groep wenst op de lange golf een easy-listening station te brengen dat tevens nieuws en informatie wil programmeren. Aangenomen wordt dat medio februari de uiteindelijke beslissing zal worden genomen in het voordeel van de IoMIBC.

   
Previous
  Noten

1. Inmiddels (21 januari 1999) is bekend, dat "Twiggy" (echte naam: Roger Day) als Hoofd Presentatie is aangesteld. Hij zal verantwoordelijk worden als chef van de deejays en de rest van het presentatieteam. Voor de muzieksamenstelling zal door hem geen directe verantwoordelijkheid worden genomen. Roger Day begon zijn loopbaan in 1966 bij Swinging Radio England om vervolgens in 1967 over te stappen naar Radio Caroline. Gedurende de periode dat Radio Caroline als Caroline International doorging, dus de periode nadat voor Groot Brittannië de Marine Offences Bill van kracht was geworden (15.8.67) was hij, tesamen met ondermeer Johnny Walker en Robbie Dale, een van de deejays die de wet officieel overtraden.

Nadat Caroline voor de eerste keer uit de ether ging, maart 1968, vertrok Day naar The Grand Duchy om voor Radio Luxembourg's 208 te gaan werken. Vervolgens was hij actief bij andermaal Caroline (1973) om voor de ILR stations te gaan werken. De start was bij Piccadilly Radio in Manchester en vele andere stations zouden volgen. Roger Day heeft vele jaren in de top 5 van de populairste deejays van Engeland gestaan. Gedurende de afgelopen vier jaren was hij een aantal malen betrokken bij pogingen een licentie te verkrijgen voor lokale radiostations in het Graafschap Kent, pogingen die allen mislukten. Het laatste jaar had Day een productiemaatschappij opgezet waar je ondermeer je eigen favoriete CD's kon laten samenstellen of muziekprogramma's op verzoek kon laten produceren. Return to text

   
Previous
  De actuele ontwikkelingen rond IOMIBC en Music Mann kun je volgen op de eigen web site van het station. Klik en kijk op: www.longwaveradio.com.
  1998 © Soundscapes