Logo  
  | home   authors | new | about | newsfeed | print |  
volume 2
september 1999

"Jij blijft voor mij, Veronica ..."

 

  3. Medewerking en tegenwerking
door Hans Knot
Previous
  Het plan om Radio Veronica in augustus 1999 voor even weer in de lucht te brengen, kreeg van vele kanten een goed onthaal. Maar, niet alles verliep zoals het was gepland. Het voornemen om een studio op het schip de Norderney in te richten, bleek niet haalbaar. Over de frequentie en het zendvermogen was nogal wat te doen. De medewerking van de autoriteiten bleef lange tijd wisselvallig. Op zaterdag 24 juli ging het tweede persbericht de deur uit, waarmee de media op de hoogte werd gebracht. Maar tot op het laatste moment bleef er onzekerheid. Hans Knot brengt verslag uit in zijn dagboek.
 
  Zaterdag 24 juli:
1 Het eerste Veronica-schip, de Borkum Riff, was een voormalig Duits lichtschip

Nader nieuws. Op het eind van de week is er nu meer duidelijkheid over de tijdelijke terugkeer van het aloude Veronica, dat tussen april 1960 en augustus 1974 actief was als zeezender. We maken dat ook weer wereldkundig. De uitzendingen zullen definitief plaatsvinden tussen 21 augustus en dinsdag 31 augustus. Wat betreft de programmatische invulling kan worden gesteld dat het merendeel van de uitzenduren zal worden gevuld met oude programmatapes, die verzameld zijn door oud-medewerkers Ad Bouman en Juul Geleick en de verzamelaars Jelle Boonstra en Hans Knot. Het ligt in de bedoeling geen historische volgorde aan te brengen in de oude programma's. Het kan dus heel goed gebeuren dat op een bepaalde dag binnen de uitzendperiode om 7 uur in de ochtend een "Ook Goeiemorgen" valt te beluisteren uit januari 1971, die gevolgd wordt door een "Muziek terwijl U werkt" uit 1968 met daarna een "Sliep uit" uit 1965.

2 Deels live-programmering. Wat betreft de nieuwe programma's ligt het in de bedoeling dat er waarschijnlijk tussen 12.00 en 14.00 uur iedere dag live-programma's worden gepresenteerd. Iedere avond is er tussen 8.00 en 10.00 uur ruimte voor specials, waarover dadelijk meer. Rondom de oude programma's zal er ook ruimte zijn voor nieuwsuitzendingen, waarbij zowel het hedendaagse nieuws alswel het oude nieuws zal worden gebracht. Tijdens de uitzendperiode zullen de nieuwsuitzendingen verzorgd worden door deejays van Radio Gooiland. De nieuwslezers van het aloude Veronica. Cees Man in't Veldt en Arend Langenberg zullen zondermeer te horen zijn.
3 De Borkum Riff in volle zee: regelmatige uitzendingen begonnen op 18 april 1960

Geen problemen oude reclame. Inmiddels is toestemming verleend door de Reclame Code Commissie voor het mogen uitzenden van de integrale programma's, hetgeen inhoudt dat alle oude reclames mogen worden uitgezonden, al naar gelang een bedrijf wel of niet bestaat. Het gaat namelijk om het neerzetten van een tijdsbeeld. Wel zal een aantal commercials omgemonteerd worden. Tal van voormalige medewerkers hebben inmiddels toegezegd een of meerdere programma's in de uitzendperiode te zullen verzorgen.

4 Namen. De volgende personen hebben ondertussen toegezegd acte de presence te geven: Joost den Draayer, Tineke, Lex Harding, Bart van Leeuwen, Chiel Montagne, Eddie Becker, Krijn Torringa en Jan van Veen. De komende week zal geprobeerd worden ook Anouska, Tom Collins en Rob Out over te halen mee te doen aan dit eenmalige project. Daarnaast wordt Boudewijn de Groot, die ooit in 1966 programma's presenteerde, gepolst een eenmalige terugkeer als deejay op de radio te maken. Will Luikinga, die in de uitzendperiode in Spanje vertoefd, zal tevens al het mogelijke te doen alsnog een show te kunnen presenteren. Tevens zullen Robbie Dale en Tom Mulder de komende week worden gevraagd programma's te gaan maken.
5 Het tweede schip van Veronica: de Norderney, aangeschaft in 1964

Frequentie. Het leek de afgelopen dagen erop dat de tijd was blijven stilstaan toen er onverwacht tegenstand kwam van de zijde van de RDR in Groningen, de organisatie verantwoordelijk voor de toewijzing van de frequentie. Zoals eerder door mij werd gemeld is door het Commissariaat voor de Media toestemming verleend voor een zogenaamde evenementenlicentie, waarbij de Nozema een zender voor op reserve had met een maximaal vermogen van 5 kW. Nozema heeft daarvoor een zender ter beschikking in het zenderpark Lopik, waarbij de frequentie 585 kHz is toegewezen. En daar zijn nu bezwaren tegen van de zijde van de RDR. Men is van mening dat deze golflengte niet aan Nederland is toegewezen en dus ook niet mag worden gebruikt. De komende dagen is nader overleg over dit probleem.

6 Nader overleg. Uiteraard is, na de eerste berichtgeving omtrent het project, veel reactie geweest vanuit de media. Als reactie daarop zijn ook allerlei andere personen warm geworden voor de terugkeer. Zo is er het voorstel gekomen bepaalde uren van de uitzendingen door te sturen naar de frequentie van Arrow Classic Rock. Mocht dit doorgaan dan zal dit waarschijnlijk in de late avonduren en nachturen gaan plaatsvinden. Er is nog geen duidelijkheid over de nachtprogrammering. Er liggen twee ideeën: of non-stop muziek of herhaling van de live-programma's, die in de daaraan voorafgaande dag zijn uitgezonden.
7 Studio Zeedijk (1962)

Technici. Natuurlijk zullen ook voormalige technici van Radio Veronica terugkeren, waarbij namen opkomen als Dick Bol, Sietze Garderniers, Jos Hooge, Jurg van Beem en uiteraard Juul Geleick. De uitzendingen die vanuit de kelder van Hotel Lapershoek zullen worden verzorgd worden voornamelijk uitgevoerd op de oude apparatuur van Radio Veronica. Momenteel wordt alle apparatuur gereviseerd. Wel zal er hedendaagse apparatuur achter de hand zijn, mocht de oude apparatuur door storing uitvallen.

8 Publiek. Hotel Lapershoek aan de Utrechtseweg in Hilversum is gehuisvest in het voormalige gebouw van Radio Veronica. De eigenaren hebben de kelderzaal, de Laperszaal, voor deze periode ter beschikking gesteld. Luisteraars van weleer zullen tijdens bepaalde uren de mogelijkheid krijgen de live-uitzendingen bij te wonen. In de zaal zullen de laatste dagen standjes worden geplaatst waarbij allerlei herinneringen aan Radio Veronica kunnen worden gekocht. Te denken valt aan T-shirts, buttons, stickers en de boeken die door Hans Knot over de geschiedenis van Veronica zijn geschreven. In de zaal is een bar aanwezig voor consumpties.
 
  De Ger Anne — een kleine visserboot, die in 1961 werd aangeschaft als tender — in de haven van Scheveningen (1971)
9 Specials. In de uren tussen acht en tien in de avond zullen er specials worden uitgezonden. In de planning staan tot nu toe: "De Adje Bouman Top Tien", "De historie van de Veronica jingles" met Jelle Boonstra, "de nieuwslezers", "de technici" en "een special over de specials", waarbij te denken valt aan de speciale programma's die door Veronica destijds zijn gemaakt rond The Beatles, The Stones, Elvis Presley etcetera. Daarnaast komt er een twee uur durend programma rond de platen die door diverse deejays in de loop de zeezenderjaren zijn opgenomen.
10 Historie van de zeezenders. Natuurlijk is Radio Veronica niet de enige zeezender geweest. Derhalve zal er een twee uur durende special over de historie van de zeezenders worden uitgezonden, in de presentatie van Hans Knot. Oude jingles zullen opnieuw worden ingezongen, daartoe zijn onderhandelingen gaande met de Paay-sisters en Anita Meyer terwijl studio Volendam heeft toegezegd dat daar door de welbekende Volendamse groepen ook jingles voor deze eenmalige terugkeer zullen worden geproduceerd.
11 Het Veronica Racing Team in actie (1972)

Geen herhaling. Iets dat in ieder geval niet zal worden uitgezonden, zo besluiten we, is het "Laatste uur". Dit heeft twee redenen: de officiële studiotape van het laatste uur is onvindbaar en bovendien lijkt het de initiatiefnemers niet leuk om andermaal droevig te eindigen zoals in 1974 gebeurde.

  Maandag 26 juli:
12 Toch wel uniek te noemen. Als je er even goed bij stil staat is het in augustus toch wel uniek te noemen dat er maar liefst drie organisaties met een zeezenderverleden tegelijkertijd met een tijdelijke licentie in de ether zullen zijn. Naast Veronica in Nederland met liefst 5 kW kunnen we ook Caroline en RNI (Radio Noordzee) weer beluisteren, zij het dat die laatste twee op een zeer laag vermogen uitzenden. Ook die stations hebben een zogeheten "Restricted Service Licence" (RSL) weten te bemachtigen. Tegelijk in de lucht zijn ze overigens alleen op 21 en 22 augustus omdat Radio Caroline op de 22ste alweer de ether zal verlaten in afwachting van de volgende RSL.
  Woensdag 28 juli:
13 In de nacht van 2 april 1972 sloeg de Norderney los van haar anker en strandde op de Scheveningse kust

Toch de nodige problemen. Vandaag, woensdag 28 juli, blijken er toch de nodige problemen te zijn met de tijdelijke licentie voor Veronica. De RDR in Groningen wenst op geen enkele manier mee te werken aan het vrijgeven van de frequentie 585 kHz. Reden is dat deze is toegewezen aan een ander Europees land en niet aan Nederland. De frequentie is leeg, ofwel hij wordt niet gebruikt. Informatie leerde ons dat Oostenrijk de frequentie toebehoort. De komende dagen zal er nader overleg worden gevoerd met diverse instanties om toch nog toch een oplossing van het probleem te komen.

14 RadioVisie. De redactie van het internet-magazine RadioVisie komt vandaag met de nodige opmerkingen rond de tijdelijke licentie. Men is van mening dat het Commissariaat voor de Media slechts toestemming heeft gegeven om tegelijkertijd de tijdelijke licentie te laten gelden voor het Gooiland en Leeuwarden. Dit zou inhouden dat je alleen in de gemeenten ontvangbaar zou kunnen zijn. Immers men heeft een frequentie toegewezen gekregen door het Commissariaat. Wil je dan beide gemeenten tegelijk bereiken dan zal je toch inderdaad minimaal met 5 kW in de ether moeten komen om in beide gemeenten ontvangen te kunnen worden. Wat er dan aan randgemeenten (gelukkig heel veel) meegepakt kan worden is mooi meegenomen.
15 Veel Veronica-liefhebbers kwamen kijken naar de vastgelopen Norderney (april 1973)

Reclame. Ook stipt men het probleem van de tabaksreclame aan. Uiteraard zou dit volgens de wet niet mogen, maar zoals eerder gesteld, worden de banden uit het verleden herhaald en is er dus sprake van een tijdsbeeld. De organisatoren hebben dit probleem eerder al aangehaald bij de verantwoordelijke instanties en hebben zelfs voorgesteld om spotjes uit te zenden waarbij wordt gemeld dat roken slecht is voor de gezondheid. De verantwoordelijke instantie voor het reclamebeleid heeft toen duidelijk gemaakt dat dergelijke spotjes beter niet uitgezonden kunnen worden omdat dan de belangrijkheid van de reclame weer naar voren wordt getrokken en er dus geen sprake kan zijn van het neerzetten van een tijdsbeeld.

  Woensdag 4 augustus:
16 Tegenwerking. Een week is voorbijgegaan en niet geheel probleemloos. Er blijken de nodige problemen te zijn met de overheidsinstanties inzake de licentie voor de tijdelijke terugkeer van Veronica. Officieel is een tweetal licenties toegewezen en wel voor de uitzendingen via de middengolf voor de provincie Utrecht en Groot Leeuwarden. Dit zou inhouden dat er, via deze licentie van het Commissariaat voor de Media officieel gewerkt zou moeten worden met twee zenders die allebei op een laagvermogen dienden te worden afgesteld. In eerste instantie is destijds gesproken over de 585 kHz. Het voorstel tot het gebruik van deze licentie is destijds gekomen van Nozema. De tweede instantie waar men te maken mee heeft is de RDR in Groningen. Na lang wachten besloot de RDR de afgelopen week dat de 585 kHz niet gebruikt mag worden. Dit daar deze frequentie aan een ander land, die de frequentie niet gebruikt, officieel is toegewezen.
17 De kasten van de Veronica discotheek aan de Utrechtseweg

Nozema. De derde instantie waar men mee heeft te maken is de Nozema, verantwoordelijk voor het leveren van de zenderfaciliteit. Men was met de Nozema overeengekomen dat een zender met een effectief vermogen van 1 kW zou worden ingezet, waarbij de zender altijd een hoger uitgaand vermogen heeft. Daardoor zouden beide gebieden vlekkeloos mee kunnen worden bereikt. De golf aan publiciteit die door de groep de laatste weken is gekozen, waarbij bleek dat een groot deel van Nederland de ontvangst van de programma's zou kunnen meebeleven, heeft waarschijnlijk geleid tot wrevel bij het Commissariaat. Een woordvoerder van het Commissariaat, de heer Kip, heeft aan een reporter van RadioVisie duidelijk gemaakt dat de licentie slechts geldt voor de provincie Utrecht en Leeuwarden en omgeving.

18 Twee frequenties. Realistisch gezien houdt dit in dat de Veronicaploeg met twee zenders en twee frequenties zal moeten gaan werken, met de consequentie dat het signaal alleen in voornoemde gebieden te ontvangen zal zijn. De RDR heeft vorige week, in overleg met de initiatiefnemers, voorgesteld om te gaan praten met Peter Jansen van QRadio. De reservezender van QRadio staat immers in Lopik en is afgesteld op de 1224 kHz. Deze zender kan gemakkelijk beide voornoemde gebieden bereiken. Op naam van QRadio is nu een nieuwe licentieaanvraag ingediend bij het Commissariaat, waarover uiterlijk volgende week dinsdag een uitspraak wordt verwacht van het Commissariaat. Gehoopt wordt dat deze licentie wordt toegewezen zodat alsnog de uitzendingen, naar verwachting, kunnen worden uitgevoerd. De Veronicagroep heeft nog wat ijzers in het vuur, waarover men zich verder voorlopig niet wenst uit te laten.
19 Een van de studio's aan de Utrechtseweg

Voorbereidingen. Inmiddels gaan de voorbereidingen gestaag voort. Ook heeft ook Tom Mulder bevestigd dat zijn kinderkoor weer van zolder zal worden gehaald zodat "Klaas Vaak Klaas Vaak" weer door de ether kan schallen. Voor het laatst was dit het geval in 1975, toen Tom Mulder bij de TROS besloot zijn eigen naam in het vervolg te gaan gebruiken. Robbie Dale heeft helaas geen mogelijkheid om over te komen wegens drukke werkzaamheden maar hij zal telefonisch in een van de programma's worden geïnterviewd. Ook wordt er druk gewerkt aan de oude programmabanden, waarvan een deel op DAT-banden staat, over te zetten op minidisc, waardoor de startsnelheid bevorderd wordt. Andere programmatapes, die nog voorradig zijn op de originele opnametapes zullen op de oude recorders van de zeezender Veronica worden uitgezonden.

20 Reacties genoeg. Per e-mail hebben we zo breed mogelijk de informatie verspreid omtrent de tegenwerking. Er kwamen tientallen reacties op binnen. Zo schreef Cees Landgraaf : "Het lijkt erop dat na een kwart eeuw er niets is veranderd. Maar goed dat Minister van Doorn niet meer aan het bewind is, die had meteen een onderzoek laten instellen door Mr. Pieters naar het reilen en zeilen binnen het Commissariaat. Proefde hij niet iets van onderhandse afspraken?" Ary Boender: "Met het nieuws over de problemen is er niets nieuws onder de zon, na al die jaren is de overheid nog steeds zo flexibel als een loden deur als het Veronica betreft." Vanuit het zonnige Californië, waar sinds de midjaren tachtig de Engelsman Shaun Brennan woont: "Typisch nietwaar? Ik zal mijn vingers regelmatig kruisen voor de mensen achter dit project en ik hoop dat de problemen zijn op te lossen. Het lijkt me namelijk dat dit de beste RSL gaat worden die er ooit geweest is."
21 Het Veronica-gebouw met op de voorgrond een auto van de Drive-in-Show

Happy memories. Wim de Water schreef: "Het lijkt wel of tezamen met alle Happy Memories, die dit initiatief losmaakt, ook echt alle oude tijden herleven want de problemen komen me wel erg bekend voor uit de jaren zestig en zeventig. De 1224 zou trouwens een heel goed alternatief zijn. Ik wens de groep veel succes toe met de realisering van het project en ik hoop van harte dat het allemaal lukt! Niemand van boven de veertig bij mijn werkgever luistert de komende periode naar iets anders dan de echte Radio Veronica." Howard Rose wenste iedere betrokkene binnen het revival project veel succes toe, daaraan toevoegend dat dit toch veel mooier is dan al die RSL-uitzendingen. Hij hoopt te luisteren. Vanuit Londen meldde een medewerker van de DTI desnoods zeven trappens op te lopen om met zijn transistorradio op het dak van het gebouw in de pauze eventueel te kunnen luisteren. En we kregen een E mail van een lezer die schreef dat het toch geen probleem moest zijn dat Rob Out programma's kan gaan presenteren aangezien er toch een bar in de studiozaal aanwezig is.

  Vrijdag 6 augustus:
22 Reactie. Vandaag andermaal een aantal reacties op het Veronica gebeuren. Eén willen we je niet onthouden. In de Britse media is het bericht over de tijdelijke terugkeer ook al uitgebreid belicht en in een publicatie is er gesproken over de 1242 in plaats van de 1224 kHz. Stuart Vint, de hoofdtechnicus van Invicta Radio, reageert verschrikt dat Veronica de 1242 heeft toegewezen gekregen, aangezien Invicta Radio op dezelfde frequentie uitzendt. Gelukkig konden we hem gerust stellen dat er een foutje in de publicatie was geslopen.
23 Juweeltjes. Er komen goede berichten binnen. Informatie officieus afgelopen vrijdag ontvangen leert ons dat het zo goed als zeker is dat het Commissariaat voor de Media toestemming zal verlenen de programma's uit te zenden via de 1224 kHz. Dit zal dan gebeuren via de reservezender van QRadio. Ook deze organisatie is, via Peter Jansen, akkoord gegaan met gebruik van de frequentie. De zender, die in Lopik staat, heeft een maximaal vermogen van 6 kW. Ook de voorbereidingen gaan gestaag door. De inventarisatie aan oude programmabanden is inmiddels voltooid en er is een voorlopig schema gemaakt. Er zullen verhoudingsgewijs meer tapes uit de jaren zeventig dan de jaren zestig worden uitgezonden, hoewel er uit de periode 1966 tot en met 1968 ook mooie juweeltjes te voorschijn zijn gekomen.
24 De Norderney (1973)

Ook tussen 2.00 en 4.00 uur in de middag. Naast de eerder gemelde live-uren tussen 12.00 en 2.00 uur in de middag en 8.00 en 10.00 uur in de avond, zal er een aantal dagen ook live tussen 2.00 en 4.00 uur in de middag worden uitgezonden. De live-uren in de middag, zo is nu besloten, zullen in de nachtelijke uren definitief worden herhaald voor diegenen die overdag niet in staat waren om ze te beluisteren, dan wel op te nemen. Inmiddels is het wel duidelijk dat er geen programma's vanaf de Norderney zullen worden uitgezonden. Slechts vanuit Hotel Lapershoek zullen de live-programma's worden uitgezonden. Live Radio vanaf twee locaties zou een te hoge financiële investering zijn geweest.

  Maandag 9 augustus:
25 Aanbod. Via Peter van Beusekom wordt vandaag een demo unit aangeboden van de Orban 9200 Optimod AM processor. Veronica kan deze optimod gedurende de tijdelijke licentie gratis gebruiken. Voordeel van het gebruik is dat de luidheid van het signaal er zo'n 4 a 5 DB op vooruit gaat, ofwel meer modulatie diepte en verder een betere ontvangst. Tom Collins, zo is nu bekend geworden, zal voor de vormgeving zorgen ofwel de promospots en dergelijke inspreken.
  Vrijdag 13 augustus:
26 Een kast vol reclame-tapes

Zeemeeuwen. De week loopt weer ten einde, maar het wordt nu serieus. Vanuit Lopik vliegen de eerste zeemeeuwen op die zijn ingezet om de testuitzendingen van Radio Veronica te begeleiden. Ofwel, de eerste testen via de 1224 kHz zijn een feit. Het signaal, dat er met een vermogen van 1 kW uitging, was in het noorden slecht te ontvangen. Gelet op het gegeven dat dat de testen in de avond werden uitgevoerd, moet dit leiden tot een hopelijk redelijk signaal overdag. In België kwam het signaal tot Genk redelijk door. In Den Haag, toch een aardig grote stad en dus altijd een probleem om een laagvermogen signaal goed door te krijgen, waren de testen wel te ontvangen maar niet storingvrij. Komende woensdag wordt er in de middaguren andermaal getest.

  Woensdag 18 augustus:
27 Testprogramma. Rond het middaguur werd er andermaal getest met de zender op de 1224 kHz. In Delfzijl was het signaal redelijk te ontvangen, hoewel compressie in het signaal nog echt ontbrak. Verrassend was dat even na twaalf al een mailtje binnen kwam van Robert Magniez die vertelde dat het signaal in Frankrijk zeer duidelijk overkwam. In de avonduren moest ik zelf bij wijze van spreken in de radio kruipen, hetgeen geen best voorteken is. Inmiddels werd in de avonduren de spanning bij de mensen in Hilversum bijna te groot. Steeds meer mensen beginnen te bellen naar de overheidsinstanties inzake de testuitzendingen. Men wil weten met hoeveel vermogen er wordt uitgezonden en of de uitzendingen echt doorgaan. Reden is onder meer een artikel op een Belgische site waarop suggesties worden gedaan dat het wel eens mogelijk kan zijn dat de overheidsinstanties kunnen ingrijpen indien QRadio de komende week op de kabel een ander signaal uitzendt dan via de 1224 kHz. De mensen achter het Veronica-revival project stellen echter dat alles juridisch is afgedekt en de programma's zaterdag normaal via de middengolf te ontvangen zullen zijn.
  Donderdag 19 augustus:
28 In juli 1976 kon de Veronica Omroep Organisatie het onderhoud van de Norderney niet langer bekostigen. Het schip werd doorverkocht aan iemand in Dordrecht (1976)

Testen. Vandaag is er andermaal langdurig getest, onder meer met een lijnverbinding rond half vier in de middag tussen het zenderpark in Lopik en de Veronicastudio in Hotel Lapershoek. Non-stop muziek met aan het begin een plaat van The Shadows. Na een viertal platen werd het signaal zachter. Over ontvangst gesproken. Andermaal kwamen er meerdere e-mails binnen omtrent ontvangst. In Essex en Kent duidelijk, in Schotland redelijk, België ook goed terwijl in het westen van Duitsland het ook uitstekend werd genoemd. Jammer genoeg is het signaal in Noord Nederland zeer slecht.

  Vrijdag 20 augustus:
29 Geverfd. We vertelden iemand van ons bezoek aan de Norderney in Leeuwarden en zeiden daarbij dat het schip is voorzien van een prachtige nieuwe verflaag aan de buitenkant. Hij is wezen kijken en berichtte vandaag dat de masten, waartussen de t-antenne eens hing — wie, oh, wie heeft die antenne nu thuis? — klaarblijkelijk bij die verfbeurt zijn overgeslagen. Dat klopt. Eerder in juli zei een woordvoerder van de exploitant ons al dat de masten waarschijnlijk niet geverfd zouden worden. Deze verkeren inderdaad in een zeer slechte staat. Langs de masten lopen stalen treden die door corrosie behoorlijk zijn aangetast.
30 De Norderney in het Groningse Zoutkamp (1981), waar het schip werd omgebouwd tot een drijvende discotheek, annex restaurant

Zijden draadje. Diverse dagbladen besteden vandaag aandacht aan de tijdelijke terugkeer van Veronica, waarbij vooral het Veronicablad eruit schiet met de mededeling dat men via de 558 kHz gaat uitzenden, terwijl het al een paar weken bekend is dat de 1224 kHz gebruikt zal gaan worden. Testuitzendingen zijn er niet te horen, totdat rond half 12 in de avond er plotseling non stop muziek is te horen en ook daadwerkelijk in Groningen zwak is te ontvangen.

. Nadat de uitgebreide internetmededelingen via verschillende sites en via e-mail was verspreid — de gedachte was de echte radiofreaks optimaal mogelijk te blijven informeren — is het doorgaan van het project behoorlijk in gevaar gekomen. Er waren met diverse instanties afspraken gemaakt, die niet helemaal overeen kwamen met de normaal geldende procedures. Een aantal journalisten dook nader in de wetgeving en vond het nodig hun bevindingen wijd te verspreiden. Zo stelde men dat QRadio wettelijk verplicht was zich aan het format te houden, terwijl ook men via zowel de kabel als de middengolf diende uit te zenden. Daarnaast vond een aantal radio-aanhangers het nodig intensief te gaan bellen met het Commissariaat voor de Media en de Nozema om te checken of alle door ons verspreide informatie juist was.

31 De Norderney op zee

Geschrokken. Vandaag heb ik behoorlijk in spanning gezeten naar aanleiding van de gevolgen van de intense reacties van al die personen. Natuurlijk was de Veronica-aanhang in de jaren zestig en vooral jaren zeventig zeer fanatiek. Men stond altijd vierkant achter het station en wilde vechten voor het behoud. Nu, een kwart eeuw later, ontsponnen de toen jonge fanatieke luisteraars zich in wat oudere, maar even fanatieke bellers en e-mailers. Hoge ambtenaren kregen er lucht van dat niet alles via de regeltjes was geregeld. Tja, eens een piraat altijd een ... Er diende door de organisatoren van Gooiland Producties BV en de Stichting Norderney krachtig gevochten te worden om toch alles rond te krijgen. Laat in de vrijdagmiddag werd nog een gesprek aangegaan met een hoge ambtenaar van het Ministerie voor WVC en laat in de avond werden de definitieve contracten ondertekend.

32 Stilte. Inmiddels hadden we sinds afgelopen dinsdag totale "radiostilte" gehouden, ofwel hebben we geen e-mails meer verstuurd inzake de recente ontwikkelingen. Zo was onder meer Peter Jansen, namens QRadio, enorm bevreesd om een boete op te lopen wegens het niet synchroon uitzenden via de kabel en de AM van hetzelfde programma. Een bankgarantie tegen een eventuele boete diende met spoed te worden overgemaakt en bovendien kwam er nog het probleem bij dat de apparatuur in Lapershoek niet optimaal werkte.
33 De Norderney in het Groningse Zoutkamp (1981)

MTwee. Laat in de avond, rond 11.15 uur, was eindelijk het moment daar dat duidelijk werd dat de uitzendingen definitief morgen een aanvang zullen nemen. In het programma MTwee van Maartje van Weegen en Mart Smeets waren Willem "Oenga" van Kooten, Tineke en Adje "de Meester" Bouman te gast. Ad kon meedelen, dat de een kwartier eerder de goedkeuring voor de uitzendingen was doorgekomen. Met prachtige unieke beelden omlijst, we zagen ze al op de radiodag van het afgelopen voorjaar, kreeg men 15 minuten spreektijd om volop over het "feestje" te spreken. Tineke, compleet met twee buttons uit de jaren zestig op — met haarzelf en Rob Out op de foto — was een ware spraakwaterval en werd zelfs door Mart teruggefloten om het gesprek weer op gang te krijgen. Men heeft er duidelijk heel veel zin in.

34 Meningen. In de special werd ook een drietal deejays, die heden ten dage populair zijn bij de jeugd, gevraagd naar het eventuele succes van Radio Veronica in het verleden voor de Nederlandse popindustrie. Isabelle (3FM), niet geboren toen Radio Veronica er nog was, gaf duidelijk een zeer positieve mening. Uit verhalen die ze had gehoord had ze alle respect. Ook Robert Jensen van Veronica FM liet een zeer positieve gedachte na. Hij vindt zelfs dat Veronica bekender is dan Sinterklaas. Erik de Zwart, duidelijk tussen Veronica en het Carolineschip gevallen, vond het nodig te verhalen over de programma's uit de begin jaren zestig en die van Tineke die zo dreutelig waren. Welaan, Tineke en Willem gaven een aardige opmerking terug door te stellen dat hij nu te oud is voor het huidige Veronica en daarom bij Radio 538 zit. We adviseren Erik eens te gaan luisteren naar sommige van zijn programma's die hij bij Radio Caroline heeft gepresenteerd.
35 Na een complete opknapbeurt bezoekt de Norderney de haven van Emden (1994)

Normen en waarden. We noemden het al even in onze vorige Freewave: "Normen en waarden" een nieuw programma van Theo van Gogh en Menno Buch dat vanaf 30 augustus wordt uitgezonden. De heren maakten voor het eerste programma alvast vandaag wat opnamen. Zonder hem uitgebreid van tevoren te informeren werd Bull Verweij gebeld of het goed was dat ze voor een interview voor Veronica even langs kwamen. Tien minuten later stonden ze er al met liefst zeven personen en drie cameramensen. Een totale overval op een man van 89 jaar. Van Gogh kwam, de camera's al draaiende, schreeuwend het huisje binnen en sloeg al meteen een onbeschofte toon aan.

36 Bespottelijk. Hij vond het nodig direct te zeggen: "Zo dus jij bent de man die altijd gejaagd is door de winst en die schepen heeft staan bombarderen?" Bull wist niet wat hem overkwam. Direct daarna ontstond een ruzie tussen beide presentatoren waarbij Bull als vredestichter moest optreden. Uiteindelijk ging Van Gogh stoom afblazen, waarna Buch toch wel even zo netjes was uitgebreid excuus aan te bieden voor het gedrag van zijn collega. Het eindresultaat kan op 30 augustus worden bekeken bij Veronica op TV.
   
Previous
  1999 © Soundscapes