Logo  
  | home   authors | new | about | newsfeed | print |  
volume 3
maart 2001

Dagboek etherveiling (1)

 

  De commerciële radio en de ether
  door Stijn Brulez en Walter Dubateau
Previous
Monique de Vries, staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat in het tweede Kabinet Kok

Begin februari informeerde staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, Monique de Vries, de Tweede Kamer over de stand van zaken rond de voorgenomen veiling van de etherfrequenties voor de commerciële radio. Na acties van de betrokken stations schrok een kamermeerderheid echter terug voor de mogelijke gevolgen. In dit dagboek volgen Stijn Brulez en Walter Dubateau de verdere ontwikkelingen tot eind maart 2001.

 
1 Donderdag 22 februari 2001: Ergens in september dit jaar zou een veiling komen van de etherfrequenties voor de commerciële radiostations. Dat was al heel lang bekend. Maar, na kundig lobbywerk van Erik de Zwart, de directeur van het commerciële station Radio 538, en Martin Banga, voorzitter van de Vereniging Commerciële Radiostations (VCR), gingen de PvdA, in de persoon van kamerlid Marja Wagenaar, en D66, in de persoon van haar collega Bert Bakker, beide om. Naar aanleiding van protesten van luisteraars trokken de PvdA en D66 hun steun aan de veiling vorige week in. Vandaag volgde van hun kant een motie die door de Tweede Kamer in meerderheid werd gesteund. Staatssecretaris De Vries ontraadde de motie weliswaar "ten strengste." Maar alle fracties, op de VVD na, wilden hoe dan ook van die veiling af.
2 Vrijdag 23 februari 2001: De Tweede Kamer wil geen veiling, maar wat moet de regering dan? De gebruikelijke oplossing bij dit soort zaken is altijd nieuw onderzoek door nieuwe commissies. En jawel, vanmiddag, rond 16.00 uur, heeft het Kabinet bekend gemaakt dat het onderzoek gaat doen naar alternatieven voor de veiling van etherfrequenties ten behoeve van commerciële radiostations. Het komt hiermee tegemoet aan de motie die gisteren in de Tweede Kamer werd ingediend.
3 Zondag 25 februari 2001: Zoals we vrijdag in de namiddag nog opschreven, laat het kabinet, na een echte soap story, alsnog zoeken naar alternatieven voor de veiling van commerciële etherfrequenties. De PvdA en D66 zijn, naar eigen zeggen, "heel tevreden" over die oplossing van De Vries. "Maar ik kan me voorstellen dat ze baalt," zegt Bert Bakker. "Ik had niets anders verwacht. Onze motie zat juridisch goed in elkaar." Hoe het ook zij, de onvermijdelijke commissie die de oplossing zal moeten vinden, is intussen bekend.
Next Trio Bouw. Een driemanschap onder leiding van professor Pieter Bouw, voormalig topman van de KLM en de huidige vice-voorzitter van de Raad voor Verkeer en Waterstaat, gaat in opdracht van staatssecretarissen Monique de Vries en Rick van der Ploeg (Media) op zoek naar alternatieven voor de veiling, die recht doen aan de wensen van de Tweede Kamer. Voorwaarde is dat het alternatief juridisch haalbaar en snel uitvoerbaar moet zijn. Ook moet er genoeg ruimte overblijven voor nieuwe zenders. De Vries staat toe dat de nieuwe indeling enkele maanden langer op zich laat wachten dan 1 september 2001, als de huidige vergunningen aflopen. Later kan niet, omdat dan "stiltes in de ether" ontstaan. Voor 13 maart brengt de commissie verslag uit aan het kabinet.
Next Staatssecretarissen gaan na 13 maart conclusies trekken. De Vries gaf eerder deze week nog aan dat de veiling het enige geschikte instrument is om de etherfrequenties voor landelijke en regionale commerciële radiozenders te herverdelen. Bestaande radiostations verzekeren van behoud van hun plekje in de ether, zoals de Tweede Kamer wil, was volgens haar juridisch niet houdbaar. Premier Kok sprak vrijdag na afloop van de ministerraad van "voortschrijdend inzicht" bij de staatssecretaris. "Het kabinet staat open voor andere ideeën. De enige kleur van het instrument om frequenties te verdelen is niet zwart. Na 13 maart gaan we consequenties verbinden aan de bevindingen van het driemanschap, dan is het weer de beurt aan de staatssecretarissen," aldus Kok.
4 Vrijdag 9 maart 2001: De datum van 13 maart blijkt niet haalbaar. Deze week werd bekend dat het debat over de alternatieven voor de frequentieveiling met een tiental dagen is uitgesteld. Dat besluit is genomen door de voorzitter van de vaste kamercommissie van Verkeer en Waterstaat. Als nieuwe datum geldt nu 22 maart. Als reden wordt gegeven, dat het onderzoek van de Commissie-Bouw pas op zijn vroegst vandaag in het kabinet aan de orde kan zijn. Daardoor zouden de kamerfracties onvoldoende tijd hebben om hun standpunt te bepalen. Henk Ligteveld, de woordvoerder van de Commissie-Bouw, heeft overigens gezegd dat het nog onduidelijk is wanneer het definitieve rapport wordt afgeleverd.
5 Dinsdag 13 maart 2001: Staatssecretaris De Vries heeft toegezegd dat de landelijke dekking van Radio 1 behouden zal blijven. Het station dreigde terug te moeten van een bereik van 100% naar 94% omdat Radio 5 de huidige middengolffrequentie zal overnemen. Dit is overigens een plan van de publieke radio-omroepen zelf. Medewerkers van Radio 1 voerden al geruime tijd actie, daarbij argumenterend dat de zender bij grote rampen ingezet wordt als calamiteitenzender. Eigenlijk was er niet echt veel voor nodig om De Vries en de Tweede Kamer te overtuigen want "de landelijke FM-dekking is bij wet vastgelegd." Al blijft het onmogelijk om in heel Nederland via één enkele FM-etherfrequentie uit te zenden. De volledige dekking zal trouwens pas een feit zijn als alle frequenties, ook die voor de commerciële stations, zijn herverdeeld.
6 Vrijdag 16 maart 2001: We zijn weer een week verder en de luisteraars blijken zich weinig zorgen te maken over eventuele veranderingen van de frequentie-indeling, zo blijkt uit onderzoek gedaan naar het luistergedrag en naar meningen en verwachting over het opnieuw indelen van de radiofrequenties. Telder Research deed dit door middel van een telefonische representatieve steekproef onder 754 personen van vijftien jaar en ouder. Opmerkelijke uitkomsten zijn dat slechts 11% van alle respondenten zich druk maakt over de nieuwe zenderindeling. Bovendien geeft 70% aan niet bang te zijn dat zijn of haar favoriete zender zal verdwijnen. "Dit is in complete tegenstelling tot wat de meeste commerciële stations de luisteraars wilden doen geloven," zo concludeert het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.
Next Geringe vrees voor het verdwijnen van commerciële stations. Van alle respondenten luistert naar 52% vaak en 30% geregeld naar de radio. Tweederde (65%) van de deelnemers geeft aan op de hoogte te zijn van het feit dat dit jaar de radiofrequenties opnieuw verdeeld zullen worden. Maar opmerkelijk is dat slechts 11% van alle respondenten zich druk maakt over het opnieuw indelen van de radiofrequenties. 40% geeft aan het wel te volgen, maar maakt zich niet druk. Eveneens 40% geeft aan dat het onderwerp "ver van hun bed" is. Meer dan de helft van de luisteraars (54%) stemt meestal af op één vast radiostation, terwijl 40% luistert naar meerdere vaste zenders. Opmerkelijk is dat een zeer ruime meerderheid van de luisteraars (70%) niet bang is dat zijn of haar favoriete zender zal verdwijnen als gevolg van de nieuwe indeling van frequenties.
Next Ouderen zijn wel "een beetje" bang. Vijftig plussers zijn relatief gezien het meest huiverig voor een nieuwe indeling. Een krappe minderheid van alle respondenten (46%) steunt de acties tegen de radioveiling. Een ruime meerderheid van de respondenten (64%) heeft geen uitgesproken mening over het opnieuw indelen van de radiofrequenties. Hiervan geeft 36% aan er "neutraal" tegenover te staan en heeft 28% "geen mening". Ongeveer een derde, 30%, vindt de herverdeling van frequenties wel een slechte zaak. Slechts een kleine minderheid (16%) vindt het buitengewoon hinderlijk als de gebruikelijke indeling van hun zenders gaat veranderen. Een redelijke groep luisteraars (38%) vindt het hinderlijk maar niet ernstig, mits men op tijd op de hoogte wordt gebracht. 44% vindt het niet of nauwelijks hinderlijk of maakt het niet uit.
Next Regionale omroepen het minst vaak genoemd. Op de vraag welk radiostation favoriet is, mocht men meerdere radiostations noemen. De meeste respondenten luisteren meestal naar Sky Radio (31%), op een gedeelde tweede plaats gevolgd door Radio 3FM en Radio 538 met beide 22%. Radio 1 haalt 15% en Radio 2 wordt door 14% genoemd. Veronica FM volgt met 12%, waarna Radio 10FM (9%), de lokale omroepen (8%) en Classic FM (7%) volgen. De regionale zenders worden met 3% het minst vaak genoemd. Op de vraag waar men naar de radio luistert, geeft 74% aan dat geregeld of vaak in de auto te doen en 63% thuis via de kabel. Geregeld of vaak via een draagbare radio thuis en op het werk wordt beide door 21% genoemd. Geregeld of vaak naar de radio luisteren via de kabel op het werk komt maar in 17% van de gevallen voor.
7 Dinsdag 20 maart 2001: Het luisterpubliek is wel tegen etherveiling. Dat zegt Radio 538 vandaag op grond van een eigen onderzoek. Nadat uit een onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, bleek dat de modale radioluisteraar zich niet druk maakt over de nieuwe frequentieverdeling, komt Radio 538 naar buiten met cijfers die het tegenovergestelde laten zien. Radio 538 gaf het bureau "De Vos & Jansen Marktonderzoek" opdracht voor een eigen onderzoek naar de mening van radioluisteraars over de frequentieveiling. Er werd gepeild bij 2.100 personen. Ruim 58% van de ondervraagden gaf aan tegen te zijn. Slechts 10.7% verklaarde achter het plan te staan. Het is niet bekend op welke manier de vragen werden gesteld.
8 Woensdag 21 maart 2001: Zes commerciële radiostations moeten hun huidige etherfrequentie behouden en drie frequenties voor nieuwe partijen worden geveild. Businnes Nieuws Radio moet verhuizen. Dat staat in een nog vertrouwelijk advies van de commissie-Bouw dat vrijdag aan het ministerie van Verkeer en Waterstaat wordt aangeboden. De commissie heeft naar oplossingen gezocht om de impasse over de verdeling van frequenties voor commerciële radiozenders te doorbreken. Hoeveel de zeven stations, waaronder Sky Radio, Radio 538, Noordzee FM en Classic FM, moeten betalen om hun huidige frequentie te behouden is nog onderwerp van gesprek. Bouw wil de zenders een vast bedrag vragen, afhankelijk van het potentiële bereik van de vergunning. Naar verluidt zou dit minstens 220 miljoen gulden zijn. Daarnaast zouden de zenders een bepaald percentage van de gerealiseerde omzet moeten afdragen. Voor de drie nieuwe frequenties zijn een kleine twintig partijen in de markt.
Next Voetangels en klemmen. Aan het nog geheime compromisvoorstel, dat De Vries vrijdag in het kabinet kan overleggen, kleven enkele juridische en technische problemen. Zo is het bereik van de tien frequenties lang niet overal gelijk en krijgt Sky het recht op twee frequentiepakketten — voor Sky Radio en Classic FM. Bouws commissie heeft het aantal beschikbare kavels kunnen oprekken van acht tot tien door in te leveren op kwaliteit. Er valt onder de huidige commerciëlen wel één slachtoffer. Business Nieuws Radio moet naar een andere frequentie, omdat Bouw anders geen tien stations met landelijke dekking bij elkaar krijgt. Ook zal het aantal beschikbare regionale FM-frequenties minder zijn dan de aanvankelijke geplande negenenvijftig frequenties. De betrokken departementen, onder meer die van Verkeer en Waterstaat en van Financiën, hebben grote bezwaren tegen de voorstellen van de commissie-Bouw vanwege de vele juridische voetangels en klemmen.
9 Donderdag 22 maart: Gisteren raakten, al dan niet gewild, de grote lijnen uit het rapport-Bouw bekend. Het kan uiteraard ook om een zogenaamd "georganiseerd lek" gaan. Indien dit het geval is dan kunnen de reacties van de betrokkenen immers vooraleer vrijdag het echte werk begint in de Tweede Kamer, reeds ingeschat en gepareerd worden door diezelfde Commissie-Bouw. Handig politiek manoeuvreren heet zo iets. Feit is dat het Ministerie van Verkeer en Waterstaat zich inderdaad haastte om meerdere kanttekeningen te plaatsen.
Next Partijwens uitgevoerd. Inmiddels reageerden PvdA en D66 gisteren al tevreden op de eerste signalen over het advies. PvdA'er Wagenaar is hoopvol gestemd omdat de partijwens wordt uitgevoerd. D66'er Bakker zegt dat het advies dichtbij de gevoelens in de Tweede Kamer komt. Hij benadrukt dat er nog aanvullend onderzoek nodig is, onder meer om te bekijken of de frequenties qua dekking kwalitatief voldoende zijn. Terwijl de bestaande commerciëlen allen over dezelfde kam worden geschoren, is het des te opvallender dat Business Nieuws Radio (BNR) wel moet verhuizen omdat het niet over voldoende financiële middelen zou beschikken. Directeur en hoofdredacteur M. Bicker Caarten van BNR bestrijdt dit ten zeerste en zegt dat er wel geld genoeg is. Hij zegt dat BNR bereid is te betalen voor de frequenties net als alle andere commerciële stations.
Next De Commissie-Bouw leverde prima broddelwerk af. Wat staat er in het advies? Het compormis is in ieder geval niet bijzonder creatief. Wat de Commissie-Bouw in al haar wijsheid heeft bedacht, had je schoonmoeder ook kunnen bedenken! En het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft er weer een probleem bij. Het "doemscenario" voor Verkeer en Waterstaat, wordt door de Commissie-Bouw nu zomaar ineens als pasklare oplossing aangeboden voor de impasse rond de commerciële etherfrequenties! Terwijl het voorstel van de Commissie nog niet eens officieel aan staatssecretaris Monique de Vries van Verkeer en Waterstaat is gepresenteerd, want dat gebeurt pas morgen, roept ze min of meer al: "Dit kan niet!" En vermoedelijk heeft ze nog gelijk ook. Immers, het lijkt alsof het voorstel van de commissie van de voormalige KLM-topman de tegenstellingen in radioland alleen nog groter maakt.
Next Zero-base-frequentieplan kan naar de prullenbak. Bouw vindt dat zes commerciële radiostations hun huidige etherfrequentie moeten behouden. Business Nieuws Radio houdt ook het recht op een frequentie, maar zal waarschijnlijk naar een andere plek op de FM-Band verhuizen en moet daarvoor gaan betalen. Daarnaast moeten er drie frequenties voor nieuwe partijen worden geveild, waarvoor zo'n twintig partijen in de race zijn. Je kunt je voorstellen dat dit een enorme financiële druk zal geven op die partijen die aan die veiling mee willen doen. Grote kans dat een rendabele financiële exploitatie door de drie nieuwkomers zo onmogelijk wordt gemaakt! Voor het voorstel hebben Broadcast Partners en Nozema een geheel alternatief frequentieplan vervaardigd. Indien het voorstel van de Commissie-Bouw het haalt, dan kun je het huidige zero-base-frequentieplan in de prullenbak gooien.
Next Scenario 5. Het nieuwe frequentieplan, dat we maar even "scenario 5" zullen noemen, bestaat uit meer en kleinere frequenties. Tevens zijn er nogal wat frequenties in de tien landelijke pakketten opgenomen, die aanvankelijk waren gereserveerd voor regionale commerciële stations. In enkele gebieden zal het aantal regionale commerciële stations ten opzichte van de huidige situatie verminderen, zodat er meer landelijke commerciële zenders kunnen komen. Je mag er vanuit gaan dat de belangenorganisatie van de regiostations, de NLCR, met klem tegen de plannen van Bouw zal protesteren.
Next Rechter kan plan Commissie-Bouw onderuit halen. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat ziet de rechtszaken al op zich afkomen, indien het plan van de Commissie-Bouw door de Kamer komt. Het is daarom nog maar de vraag of Verkeer en Waterstaat het advies steunt. De kwaliteit van de frequentienetten gaat achteruit, en de ongelijkheid in het bereik van de zenders wordt versterkt. Nu heeft bijvoorbeeld Radio 538 al een veel groter bereik dan Veronica, en dit verschil zou in het voorstel alleen maar groter worden. Bovendien drijft de veiling van de drie nieuwe etherfrequenties de prijzen behoorlijk op, zo verwacht het ministerie, omdat daarvoor een kleine twintig partijen op de markt zijn.
Next Rechtsongelijkheid. De zeven bestaande zenders krijgen de rechten daarentegen voor een vast bedrag, zodat rechtsongelijkheid ontstaat. Het feit dat zowel Sky Radio als Classic FM, beide van dezelfde eigenaar Rupert Murdoch, hun frequentie behouden, zorgt eveneens voor rechtsongelijkheid, aldus het ministerie. De overige organisaties mogen immers van de Commissie-Bouw hooguit één landelijk FM-pakket exploiteren. Je zou dus kunnen stellen dat de Commissie-Bouw marktafscherming in de hand werkt. En in dat geval, zo geeft ook Verkeer en Waterstaat aan, is de kans erg groot dat de rechter het hele plan van Bouw onderuit haalt.
10 Vrijdag 23 maart: Om 16.30 uur werd vandaag bekend dat het Kabinet de hoofdlijnen van het voorstel van de Commissie-Bouw overneemt voor de verdeling van frequenties voor commerciële radio. Woensdag en donderdag al hebben de staatssecretarissen De Vries (Verkeer en Waterstaat) en Van der Ploeg (Media) daarover met de coalitiepartijen PvdA, VVD en D66 overeenstemming bereikt, zo bevestigden ingewijden. De acceptatie van het voorstel betekent niet dat alles nu al helder is. Zo wordt benadrukt dat er nog nadere uitwerking nodig is op een aantal punten, al ziet men wel voldoende aanknopingspunten om op basis van het huidige advies te komen tot een uitgifte van frequenties die aan de gestelde randvoorwaarden voldoet.
Next Originele plan nog niet definitief van de baan. Naar de opvatting van het kabinet moet het voorstel worden gezien als een samenhangend geheel, waarbij verschillende elementen sterk met elkaar verbonden zijn. Niet uitgesloten wordt dat zich bij verdere uitwerking nog niet benoemde juridische en/of technische problemen kunnen voordoen die moeten worden opgelost. Indien het kabinet in de uitwerking op onoverkomelijke problemen stuit zal worden teruggevallen op het oorspronkelijke kabinetsvoorstel. In dat geval zal wel rekening moeten worden gehouden met ernstige vertragingen in de implementatie. Voor het nieuwskavel wil het kabinet voldoende zekerheid bieden op de levensvatbaarheid voor een commerciële nieuwszender door een gemitigeerd financieel regime te hanteren.
Next Telecommunicatiewet moet worden aangepast. Het voorstel van de Commissie-Bouw is afhankelijk van een wijziging van de Telecommunicatiewet die het inzetten van een financieel instrument mogelijk maakt — voor een eenmalig en/of periodiek te betalen bedrag. Deze wet moet worden aangepast om de voorstellen van de commissie een voldoende wettelijke basis te geven.
11 Dinsdag 27 maart Deze week komen de reacties los van andere, direct betrokkenen. Zo stelt de VVR, de Vereniging tot het Verkrijgen van Vrije Radiofrequenties, is diep teleurgesteld over de voorstellen van de Commissie Bouw. De VVR-leden zijn: Okay FM (Het Gooi/ Utrecht/ Groot-Amsterdam), Midstad Radio (Utrecht/ Midden-Nederland), Hofstad Radio (Den Haag), Radio West-Brabant (West-Brabant), Radio Westland (Westland), Waterstad FM (Friesland), Radio Simone (Zuid-Oost Groningen/ Zuid-Oost Drenthe), Radio Monique (IJmuiden) en Ridderkerk FM (Ridderkerk). De vereniging zegt dat de aangesloten leden absoluut geen nieuwkomers zijn. Deze omroepen zijn allen niet-landelijk commercieel bezig via de kabel. Ze hebben sinds de laatste tijdelijke verdeling, in september 1998, gewoon keurig gewacht op de definitieve verdeling. Intussen werd wel degelijk geïnvesteerd. Ze zijn als zodanig "actief" en hebben dus gelijke rechten, zo vindt het VVR-bestuur.
Next Duidelijke signalen van Verkeer en Waterstaat. De VVR heeft in een gesprek bij de Commissie-Bouw aangedrongen op erkenning van de positie van haar leden. Die hebben de afgelopen jaren moeten vechten voor het behoud op de kabel, om uiteindelijk bij de definitieve verdeling in aanmerking te kunnen komen voor een plaatsje in de ether. Deze jarenlange inspanning en forse investeringen lijken niets waard te zijn geweest. De keus van de VVR-leden om op de commercieel niet aantrekkelijke kabel uit te zenden is genomen op basis van duidelijke signalen vanuit het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Bij de laatste tijdelijke verdeling in 1998 was één van de belangrijkste criteria: "Het reeds actief uitzenden op de kabel."
Next VVR liet zelf FM-frequenties zoeken ... en vond ze. Enkele VVR-leden hebben de Nozema en Broadcast Partners frequenties laten opsporen, maar waren zo netjes om keurig af te wachten tot de aangekondigde definitieve verdeling. Met lede ogen moest worden aangezien hoe reeds in de ether uitzendende stations telkenmale nieuwe opgespoorde frequenties mochten "aanzetten." Enkele van deze frequenties waren nota bene door VVR-leden opgespoord. Dit gebruik van extra frequenties staat bovendien haaks op een persbericht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat van 9 januari 1998, waarin wordt gesproken van een allerlaatste verdeling: "Verdere toewijzingen van omroepfrequenties zullen niet meer plaatshebben, in afwachting van een algehele herschikking van het frequentiespectrum in het kader van het zero-base-onderzoek."
Next De rechter moet de knoop doorhakken. Conclusie van het VVR-bestuur: "Wij zijn veel te netjes en braaf geweest. Dat zal dan ook vanaf nu veranderen. Als blijkt dat de positie van de VVR-leden niet serieus wordt genomen en er aan de belangen van de VVR-leden voorbij wordt gegaan, dan zullen er zeker procedures worden aangespannen om via de rechter gelijk te krijgen. Zo kunnen we reële en gelijke kansen bedingen bij een verdeling van de etherfrequenties. We hebben inmiddels voldoende informatie verzameld om de rechter te kunnen overtuigen van ons gelijk."
12 Woensdag 28 maart: Vandaag discussieerde de Tweede Kamer over het kabinetsbesluit in de vaste kamercommissie van Verkeer en Waterstaat. Tijdens het debat bleven de meerderheidspartijen zweren bij de aanbevelingen van de adviescommissie-Bouw, maar uit de hoek van het CDA (Christen Democratisch Appel) en GroenLinks bleef het opmerkingen regenen. Vooral de vrees dat de lokale en regionale omroepen benadeeld zullen worden, plus de exacte eisen aan dewelke de kersverse nog op te richten commerciële nieuwsradio moet voldoen, resulteerden in vlagen van kritiek waarbij mediaminister Van Der Ploeg en Minister Van Verkeer en Waterstaat De Vries het mikpunt werden. Of de belofte van Van Der Ploeg om de lokale en regionale omroepen bij een wissel van frequentie financieel eventueel te compenseren de betrokken partijen tevreden stemde, lijkt verre van zeker.
Next Q The Beat en Kink FM ondernemen actie. Intussen verplaatst de discussie zich meer en meer naar de gebouwen waar de betrokken omroepen gehuisvest zijn. Vooral Arrow Classic Rock, Q The Beat en Kink FM staken hun onvrede niet onder stoelen of banken en eisten via opvallende mediacampagnes een veralgemening van het verdeelprincipe. Q The Beat breidt zijn acties uit. Sedert maandagavond zijn de programma's van het commerciële station in de regio Alkmaar te beluisteren op de 97.2 MHz. Het signaal wordt van de middengolfzender overgenomen, zodat de kwaliteit niet echt goed is. Maar het was wel de enige mogelijkheid om snel een entree te maken op de FM omdat de huidige verbindingen nog niet toereikend zijn. Het station zegt hieraan te werken.
Next Braaf zitten wachten was gewoon heel dom. Met deze actie wil Q The Beat aangeven onder dezelfde voorwaarden te opereren als de collega's die "officieel" op FM uitzenden. MediaMatters, het bedrijf achter Q The Beat, heeft van het Commissariaat voor de Media een vergunning om haar programma ten gehore te brengen en heeft een vergunning van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor het plaatsen van FM-zenders. Het bedrijf zegt op eigen kracht een aantal FM-frequenties te hebben gevonden, die werden opgenomen in het zero-base-plan en er voor betaald te hebben. Omdat dit precies de voorwaarden zijn waarop alle FM-commerciëlen, zoals onder andere Sky Radio en Radio 538 al uitzenden, stelt Q The Beat dat zij dat dus ook mogen. Er wordt nog aan toegevoegd: "Hadden wij dit anderhalf jaar eerder gedaan en niet netjes gewacht op de veiling, dan hadden wij dezelfde status gehad als onze collega's op de FM en hadden wij nu eveneens een FM-frequentiepakket in de schoot geworpen gekregen."
Next Handtekeningactie was snel en succesvol. De pas gestarte handtekeningenactie om de politiek ervan te overtuigen terug te vallen op haar oude plannen om alsnog een frequentieveiling te houden, heeft inmiddels enkele tienduizenden handtekeningen opgeleverd. Die werden vandaag officieel aan staatssecretaris De Vries aangeboden om 13.30 uur, een uur voor het kamerdebat van de vaste kamercommissie van Verkeer en Waterstaat. De handtekeningen werden eveneens gepresenteerd aan de mediaspecialisten van de drie regeringspartijen. Met beide acties, de petitie en de FM-uitzendingen hoopt Q The Beat een duidelijk signaal aan de politiek te geven. Het station zegt geen "nieuwkomer" te zijn zoals door de Commissie-Bouw in haar rapport gesteld, maar een omroep die al jaren wacht op een FM-etherfrequentie, die haar door de politiek is beloofd en die zij dan ook wil ontvangen.
Next Happy Radio niet gelukkig. De door Q The Beat gebruikte frequentie in Alkmaar werd volgens Happy Radio overigens niet door MediaMatters opgespoord, maar door hen. Dat zou drie jaar geleden reeds gebeurd zijn. Happy Radio zegt dat er een publicatie in de Staatscourant volgde, waarna de frequentie ook bij de bevoegde minister werd ingediend. Happy Radio vervolgt: "R&R Advertising, zoals MediaMatters vroeger heette, trachtte destijds middels MAX FM een zendvergunning te krijgen via de FM. Dat is toen niet gelukt. Wel verkreeg men een AM-frequentie, maar men was klaarblijkelijk niet in staat een programma te brengen. Indien Q The Beat daadwerkelijk de uitzendingen via deze frequentie start, gaan wij serieus overwegen onmiddellijk rechtsmaatregelen te nemen."
13 Vrijdag 30 maart: Morgen, zaterdag 31 maart, is in het programma Mediazaken (15.20-15.45 uur) op Business Nieuws Radio, Kink FM-directeur Jan Hoogesteijn te gast. Hij zal er zijn mening geven over het frequentiedebat in de Tweede Kamer van woensdag jongstleden. Waarom krijgt zijn station geen voorkeursbehandeling bij de toewijzing van een van de nieuwe FM-pakketten? Hij legt ook uit waarom hij voorstander is van een veiling voor alle radiozenders en waarom Kink FM naar de rechter stapt. Jan Hoogesteijn:
  "We denken juridisch sterk genoeg te staan om deze zaak te winnen en alsnog in aanmerking te komen voor een FM-frequentiepakket. We zijn niet blij met deze situatie, maar er is geen andere keuze dan op deze manier ons ongenoegen kenbaar te maken. Als we niet naar de rechter stappen is het gedaan met Kink en met de toekomst van alternatieve popradio in Nederland."
   
Previous
  Meer over dit onderwerp vind je in ons dossier etherveiling.
  Met dank aan Koen van Tankeren
  2001 © Soundscapes