Logo  
  | home   authors | new | about | newsfeed | print |  
volume 3
april 2000

Glenn Hauser's World of Radio

 

  Een wereldwijd radioprogramma voor DX'ers
door Thomas Völkner
Previous
  In de wereld van DX'ers is de naam van Glenn Hauser een begrip. Vorig jaar augustus werd de duizendste aflevering uitgezonden van zijn informatieve radioprogramma "World of Radio". Wat ooit, aan het begin van de jaren tachtig, aanving met een programma via het toenmalige kortegolf-station WRNO, kreeg door de jaren heen een hoog aanzien en werd veel gebruikt als informatiebron voor actuele nieuwsfeiten over radiostations uit de gehele wereld. Hauser weet trouwens niet van ophouden want inmiddels komt het aantal programma's, dat wekelijks wordt uitgezonden, al uit op rond de 1050 afleveringen.
 
1 "World of Radio is een door luisteraars ondersteund service-programma over communicatie in de gehele wereld, met als zwaartepunt het kortegolf-gebeuren," aldus de omschrijving die Hauser zelf aan zijn programma geeft. De in april 55 jaar geworden Hauser is al meer dan 20 jaar een intensieve DX'er die met de door hem verkregen informatie weer vele radiohobbyisten in de gehele wereld van informatie voorziet. De onafhankelijke producent van "World of Radio" is er trots op dat hij onafhankelijk werkt en neemt er volop de ruimte voor om dit in zijn programma duidelijk te maken: "This is the non-government, non-commercial, non-corporate, non-communist, non-musical and non-religious DX program, World of Radio." Hauser maakt er kortom nogal een punt van, dat hij onder geen enkele voorwaarde met regeringsautoriteiten is verbonden. Ook zendt hij geen reclame uit, maakt geen politieke propaganda in zijn show, brengt geen muziek en bovenal is de inhoud vrij van religie.
2 De enige taak die Glenn voor zichzelf ziet weggelegd, is het verzamelen en daarna weer verspreiden van actuele DX-informatie. Maar daarbij is hij niet altijd even neutraal want hij laat nogal eens snel iets over zijn lippen komen in de vorm van een kort commentaar, vooral als het om stations dan wel programma's gaat, die hemzelf niet zo goed bevallen. Meestal gaat het dan om spelen die iets met bal van doen hebben of georganiseerde religie. In een interview zei Hauser hier ooit over: "Onder balsport versta ik all sporten met toeschouwers. Een spel spelen is prima om zelf fysiek actief bezig te zijn, vooral als je het leuk vindt en niet overdrijft. Maar, om je beperkte tijd van leven te verkwisten met het kijken naar andere mensen en je ook nog eens vreselijk opwinden over de vraag wie er gaat 'winnen', dat is vreselijk triest. Leef zelf! Of liever, gebruik je tijd eens nuttig. Lees! Studeer! Vind iets uit! Help iemand anders!" Hauser is een kritisch mens, dat is duidelijk. Maar, met zijn commentaren is hijzelf en ook de luisteraar niet ongelukkig.
3 Logo van WRNO, waar Hauser zijn radioloopbaan begon

Hauser's "radioloopbaan" nam een aanvang op tienjarige leeftijd toen hij tezamen met zijn ouders, via een uit 1941 afkomstige Philips buizenradio, de middengolf afstruinde om enkele stations te ontvangen die van vér weg kwamen. Een vorm van radio beluisteren, die men DX'en noemt. De kortegolf-beluistering kwam pas jaren later toen hij een programma van Radio Australia ontving en daarna intensief op zoek ging naar allerlei stations. Een speciale ontvanger, de S-38E, was de eerste van een serie van ontvangers en Hauser weet nog vlekkeloos welke resultaten hij boekte tijdens de "zonnevlekkenperiode" die in 1957 en 1958 plaatsvond. Daarna werd een HQ 160 aangeschaft en nog later werd een FRG-7 ingezet voor de jacht op vreemde en verre stations. Heden ten dage staat in zijn radiokamer een Grundig Yachtboy 400 en een Sangean ATS-909 ter beschikking voor zijn hobby.

4 Zijn eerste radiobaan was bij een publiek radiostation in de VS, een baan die hij opgaf om zich geheel aan zijn "World of Radio" en aan zijn DX-hobby te kunnen wijden. In de afgelopen twintig jaar is Glenn Hauser tot een vaste waarde binnen de wereld van de DX'ers geworden. Heden ten dage valt zijn programma "World of Radio" tien keer per week te beluisteren via Radio For Peace International (RFPI) in Costa Rica, negenmaal via WWCR (World Wide Christian Radio) en éénmaal via WBCQ — The Planet. Beide laatste zijn kortegolf-stations in de VS. Daarnaast nemen nog eens acht lokale middengolf- en FM-stations in de VS het mediaprogramma voor uitzending af. Vooral de eigenaren van de drie voornoemde internationale stations zijn zich ervan bewust dat ze met "World of Radio" een goed product in huis hebben, waarmee via de Engelstalige presentatie vele luisteraars uit de gehele wereld worden aangetrokken. Hauser heeft op deze manier een groot aantal mogelijkheden zijn kennis gratis over te dragen, waarbij natuurlijk het mes aan twee kanten snijdt, daar de stations een inhoudelijk zeer betrouwbaar programma kunnen leveren aan hun luisterpubliek.
 
5 Luisteraars in Europa hoeven de laatste jaren niet allerlei technische foefjes te verzinnen om Hauser's programma enigszins beluisterbaar te kunnen ontvangen. Het programma "World of Radio" wordt namelijk op de zaterdagen twee keer geprogrammeerd bij de Engelstalige Service van World Radio Network (WRN1), dat via de ASTRA-satelliet wordt uitgezonden. Op die manier is het probleemloos in goede kwaliteit te ontvangen. Bovendien stelt WNR telkens een groot aantal afleveringen in haar audio-archief op internet beschikbaar, dat is op te roepen in het RealAudio-formaat.
6 "World of Radio" is trouwens niet het enige radioproduct van Hauser; sinds enige maanden produceert hij maandelijks ook een half uur durend programma met de naam "Continent of Media" (COM) waarin hij bericht over de ontwikkelingen binnen de AM-radio in Amerika en Canada. COM wordt uitsluitend via Radio For Peace International uitgezonden, terwijl het ook via audiofile op internet beschikbaar is. Daarnaast maakt hij ook nog eens maandelijks het Spaanstalige DX-programma "Mundo Radial", dat via WWCR te beluisteren is. Tenslotte draagt hij nog items aan voor "Radio-Enlace", dat in de Spaanstalige uitzendingen van Radio Nederland Wereldomroep is geprogrammeerd.
7 Lidmaatschapskaart van WRNO

Vele jaren was de, in Oklahoma geboren, Hauser ook bekend als uitgever van twee eigen DX-publicaties: "Review of International Broadcasting" en "Listening Digest", beide eigenlijk een soort van toevoeging aan zijn eigenlijke passie van het produceren van radioprogramma's. Sinds 2,5 jaar heeft de Amerikaan echter Internet ontdekt als publiciteitskanaal en meldt hij daar uitgebreid over zijn radioprogramma's. Daarnaast voorziet hij tijdschriftenredacties en DX-clubs van zeer informatieve nieuwtjes, die bijna dagfris genoemd kunnen worden. Tot december j.l. heette deze service simpelweg "DX-Report", terwijl vanaf januari de naam "DX Listening Digest" wordt gehanteerd. Alleen al in de eerste maand van dit jaar produceerde hij liefst 15 uitgaven van deze internetpublicatie, een prachtige informatiebron voor alle DX'ers. Aan de andere kant kan hij ontzettend kwaad worden als men de door hem gebrachte informatie overneemt, zonder daarbij de bron te vermelden.

8 Naast alle voornoemde activiteiten heeft Glenn Hauser ook nog een maandelijkse gastkolom in het Amerikaanse vakblad "Monotoring Times" en de rubriek "Hauser's Highlights" in hetzelfde tijdschrift, hetgeen door het lezerspubliek als zeer populair wordt beschouwd. Van tijd tot tijd vervangt hij ook de dienstdoende producent van het programma "Communications World", dat door de Voice of America wordt uitgezonden. Dit vooral wanneer de redacteur en presentator van dit programma, Andrew Elliot, met vakantie is.
9 Naast het gegeven dat Hauser zelf vaak op zenderjacht is, krijgt hij ook uitgebreid hulp van DX'ers uit de gehele wereld. Het is voor hem dan ook iedere keer weer een probleem wat hij in een uitzending moet doen; er is namelijk altijd wel informatie voor drie programma's voorradig. Desondanks blijft hij zijn luisteraars vragen om informatie en is hij zeer dankbaar als hij veranderingen van uitzendschema's, ontvangstrapporten van elders en achtergrondinformatie (het liefst in het Engels) van zijn luisteraars ter beschikking krijgt. Hoezeer ook hij van zijn werk houdt, het is bijna onmogelijk hiervan te leven en derhalve vraagt hij, met bepaalde regelmaat, zijn luisteraars om een kleine donatie om het werk te kunnen voortzetten. Hauser bekent dan ook dat er een bepaalde groep is die hem jaarlijks met 5 of 10 dollar ondersteunt, terwijl anderen weer hogere donaties geven om de kosten van de productie van de programma's en zijn bureaukosten te kunnen dekken.
 
  QSL-kaart van WRNO (1982)
10 Hoewel Hauser zelf geen QSL-kaarten als resultaat van ontvangstberichten verstuurt, is hij wel zeer geïnteresseerd in het antwoord op de vraag hoe en waar zijn programma's worden ontvangen. Natuurlijk is hij tevens dankbaar aan de stations die zijn programma's kosteloos uitzenden en hij vraagt het luisterpubliek dan ook altijd om het betreffende station via een briefkaart te bedanken.
11 Als je Hauser om zijn mening inzake de toekomst van kortegolf-radio vraagt antwoordt hij zeer optimistisch: "Ik weet zeker dat er zondermeer een toekomst is voor de kortegolf-radio, misschien wel op verschillende manieren, die naast elkaar kunnen functioneren. Ik denk daarbij aan digitale kortegolf-uitzendingen, die in bijna perfecte kwaliteit ontvangen kunnen worden. Daarbij kunnen vele andere zenders nog lange tijd in analoge kwaliteit daarnaast blijven uitzenden. Men zegt wel eens dat de ionensfeer aan niemand toebehoort maar zolang er nog regeringen zijn die denken dat ongecensureerde nieuwsberichten er niet bestaan en dat eveneens onwettelijke toegang tot bepaalde media, zoals bijvoorbeeld internet, verboden zijn, is het kortegolf-spectrum de beste voor diegene die het vol vrijheid wenst te gebruiken."
12 Tot slot nog enige gegevens: World Radio Network is te bereiken via P O Box 1212, London, SW8, 2ZF, UK Email: letters@wrn.org. Telefoon: 0044207/8969010 Fax: 0044207/896-9007. Uitzendtijden World of Radio: iedere zaterdag tussen 05.30 en 06.00 en tussen 10.00 en 10.30 uur MET en wel via de ASTRA 1a Transponder 22 (VH-1) 11.538 MHz vertikaal, geluidskanaal 7.38 MHz. Glenn Hauser's eigen adres: World of Radio P.O. Box 1684-E Enid Oklahoma 73702 USA Fax: 001580/233-2948 altijd vermelden: att: Glenn Hauser op de eerste pagina noteren. Internetadres: Glenn Hauser's World of Radio. Email: wghauser@hotmail.com.
   
Previous
  Over de auteur: Gedurende de periode december 1999 tot en met begin april 2000 was Thomas Völkner (Radio Journal - Das Medien Magazine) werkzaam bij Radio For Peace International op Costa Rica. Hij doet daarover verslag in zijn artikel: Frieden, soziale Gerechtigkeit und ein bißchen Abenteuer ... (april 2000).
  Met dank aan Anita Pospisil voor de afbeeldingen van de QSL-kaart en de lidmaatschapskaart van WRNO.
  2000 © Soundscapes