Logo  
  | home   authors | new | colophon | newsfeed | print |  
volume 3
februari 2001

De man van MI-6: reacties

 

  Reacties op het artikel van Hans Knot over Paul Harris
 
Previous
  Waren Meister en Bollier, de Zwitserse eigenaren van het zendschip MEBO II in de jaren zeventig betrokken bij terroristische activiteiten? Paul Harris meent het zeker te weten en publiceerde zijn aantijgingen in de Schotse krant The Herald. Hij betrok tal van andere zaken, zoals de bomaanslag op de MEBO II, in zijn verhaal. Hans Knot schreef een kritisch commentaar. Op deze pagina volgen de reacties van Hans Hendriks, Hans Hogendoorn, François Lhote, Chris Cortez en Chris Edwards.
 
1 Allereerst laten we Hans Hendriks aan het woord:
  "Ook nu weer een treffende bijdrage met de juiste feiten en constateringen. Ik deel je aanpak en zienswijze. Ik herinner me de publicaties in de Telegraaf. De exacte feiten had ik echter, na zoveel jaren, niet meer paraat. Ik ben zelf de mening toegedaan dat, omdat de feiten destijds geen aanleiding waren voor justitie om de zaak nader te onderzoeken en te vervolgen, er niets strafrechtelijks c.q. schade berokkende aan het landsbelang, is gebeurd. In het perspectief van zoveel jaren geleden is het altijd makkelijk om er later (thans) een andere 'uitleg' aan te geven. Het punt is echter dat er moet worden opgelet voor al te veel 'luchtfietserij' — zoals Harris het doet. Kortom: feiten en constateringen kun je zakelijk en rationeel benaderen. Met emoties en gevoelens glijd je makkelijk weg en raak je verstrikt in aannames en verkeerde/onjuiste beeldvorming."
  "Ik probeer zo veel als mogelijk alles te volgen. In 1965 — ik was toen 10 jaar — kreeg ik voor mijn verjaardag een transistorradio — een kleintje. Ik begreep weinig van het gesproken woord, maar luisterde wel naar de leuke muziek van Radio London en Radio Caroline. De ontvangst van Radio Veronica 192 was in Oost-Brabant, waar ik woonde, niet al te best. Radio Noordzee weer wel. Nou ja, ... ik ben blijven hangen en heb uiteindelijk heel veel geluisterd tot zo'n beetje het einde van Radio Caroline in 1989 toe. Mijn liefde voor radio is met dat kleine radiootje begonnen en nooit meer overgegaan. Het mooie van radio is, dat het een verbeelding kan oproepen. Radio vanaf zee heeft dat voor mij mogelijk gemaakt! De muziek, de jingles, de bekende stemmen van deejays, de commercials, vanaf een spiegelgladde Noordzee, tot zover nieuws en weer over 58 minuten hoort u meer, tja ... dat zijn allemaal zaken die bij die verbeelding zijn blijven hangen. Het was in mijn beleving mooi en die gradatie blijft het bij mij houden. Ook al is het inmiddels een museum geworden en zijn later (thans) de achtergronden belicht. De credits blijven voor de zeezenders!"
2 Op 15 mei 1971 was Hans ten Hooge, ofwel Hans Hogendoorn aan boord van de MEBO II. Hij reageert als volgt op het verhaal over Paul Harris:
  "Engelsen, hè ... Gaan we nu beleven dat de bomaanslag ontkend wordt, en dat het maar een ordinair brandje was? Nou, ik heb zelf de dreun van die bom gevoeld, en ben zelf in de dinghy gesprongen, dus die Harris is nu inderdaad ondergebracht in de categorie 'praatjesmakers'. Crispian St John/Howard Rose lijkt na al die jaren flink wijzer te zijn geworden. Griezelige jongens inderdaad, die Zwitsers. Hoewel Meister in Zeist nog wel geloofwaardig overkwam. Maar die Bollier is als een gewetenloze pathologische leugenaar door het Schotse Hof ontmaskerd. Ik herinner me heel goed wat een collega, die bij het proces was, vertelde hoe het Hof Bollier nogal sarcastisch hadden toegesproken en bijna honend wegstuurde, zonder hem nog een laatste woord te geven. Ik heb weliswaar niets met die Bollier, maar hij heeft me persoonlijk nooit slecht behandeld. Het was niet zijn schuld dat ik midden in de nacht in een reddingsboot moest springen. Maar dat heb ik Bull Verweij inmiddels wel vergeven."
  Over Harris zelf en de MEBO-Libië-connectie merkt hij het volgende op:
  "Paul Harris, iemand die al zo jong kruiperig klusjes opknapt is toch niet meer te vertrouwen? Hij beweerde aan het slot van zijn verhaal in The Herald dat de MEBO II in 1977, na vertrek uit Rotterdam was verkocht en dat het portret van Gadaffi werd opgehangen. Alsof MEBO Ltd. iets te verbergen had. Iedereen weet, dat die transactie nog bij verblijf op de scheepswerf was beklonken. Wie in die laatste dagen aan boord was, heeft zelf ervaren hoe het onsmakelijk manshoge portret van de Grote Leider in negatieve zin de sfeer bepaalde en dat nog wel in de studio die enkele jaren het instrument van ons creatieve kunnen was geweest. Maar je kunt zeggen wat je wil, Meister en Bollier kwamen er destijds keurig voor uit en dat kon je van Paul Harris beslist niet zeggen."
3 François Lhote, de eindredacteur van het Franse Offshore Echo's Magazine, reageert als volgt:
  "Ik ben het compleet eens met de bewering dat de opmerkingen over de betrokkenheid van de BVD bij de bomaanslag rubbish is. Ik herinner me ook erg goed dat Andy Archer mij zelf eens verteld heeft dat de beweringen over spionage van zijn zijde een grap is geweest omdat hij was ontslagen. Wanneer de bomaanslag inderdaad een daad van de BVD zou zijn geweest, zou ik zeggen dat ze niet effectiever waren geweest dan de Franse geheime dienst, destijds met hun activiteiten rond de Rainbow Warrior. RNI's populariteit nam er alleen maar wereldwijd door toe. Wanneer er in 1971 inderdaad het vermoeden bestond dat er iets mis was met de activiteiten van RNI, zou de Nederlandse regering van die tijd, denk ik, wel precies zo hebben gereageerd als haar voorganger destijds in 1964 op het REM-eiland."
  "En wat te denken van de situatie rond de verkiezingen van 1970. Natuurlijk kan je bedenken dat een organisatie die links had met een Oost Europese Communistische regering campagne zou hebben kunnen voeren voor een rechtse conservatieve regering. Maar dat was ver van Ronan's idealen. Die was en is beslist niet communistisch gericht. Ik ben altijd van mening geweest dat Paul Harris enorm jaloers was op het succes van RNI tegenover de mislukkingen van Capital Radio en dat als reden heeft gevonden voor zijn valse beweringen. Natuurlijk waren er ook betrekkingen in de jaren zeventig tussen MEBO Ltd en Libië maar om nu direct te beweren dat Bollier medeverantwoordelijk was voor de Lockerbie-affaire vind ik te ver gaan. En ik vraag me bovendien af waar die tien Poolse zendschepen zijn. Ik ken een aantal mensen die graag een radioschip zouden willen runnen."
4 Uit Cambridge afkomstig volgt Chris Cortez het zeezendergebeuren al sinds het midden van de jaren zestig. Hij is een zeer kritische volger van dit onderdeel van het medium radio. Hij schrijft het volgende:
  "Voor mij is het een enorme schok dat Paul Harris informatie leverde aan de MI-6, tenminste als hij de waarheid spreekt. Ongelofelijk te realiseren dat deze Paul Harris dezelfde knaap is die destijds betrokken was bij Capital Radio en bovendien een grote aanhanger was van The Fight For Free Radio. In zijn eerdere publicaties beweerde hij altijd tegen Big Brother te zijn, maar intussen — zo blijkt nu — hielp hij ze gewoon. Ik vraag me af wat Tony Benn en Andy Archer van zijn huidige beweringen vinden. Met zijn 'onthullingen' loopt Harris het voor een geheimagent bekende risico, dat hem binnenkort een ernstig ongeluk of iets dergelijks zal overkomen :)"
5 Chris Edwards is hoofdredacteur van de Engelse editie van Offshore Echo's Magazine. Hij greep de mogelijkheid aan om Harris' beweringen te controleren in het Public Record Office. Op vrijdag 2 maart 2001 schreef hij wat hij daar vond:
  "I managed to find a few spare hours this morning to visit the Public Record Office — which is only about 5 km from here, and start to have a look at some of the Government files on RNI. There are quite a number of files covering offshore radio, and you have to search their computer to find them by using quite a number of key words. I'm not certain I've yet found all of them. The files range from 10 to 12 pages long up to 400 to 500 pages or more, and at 40 pence per photocopy can soon start to work out expensive."
  "One of the files I looked at today dealt with surveillance of the Mi Amigo by the UK authorities, and contained many transcripts of tapes recorded off air. It seemed obvious that whoever was transcribing was not a fan. One mistake spotted was note that a record played was by the Grateful Day [!]. The file also had several official "spy" photo's, that I thought were no better than some anorak pictures, although it may be amusing to get a few copies to print in Offshore Echo's Magazine. The government's surveilance operation from October 1974 was apparently known as Operation Zebra 3. The index of files makes a reference to an Operation Zebra 4, so I will look at this in the future."
  "There is no indication of what happened to the official monitoring tapes, they are not at the Record office — I asked. I was surprised to find the Mi Amigo mid-seventies material available, as records are not usually released for thirty years — the RNI stuff was out start of 2001 — but it seems some has been released early. I don't know why, maybe the government thinks there'll be no more offshore radio. I have ordered a number of copies from the RNI files, and will try and visit the office again in the near future."
   
Previous
  Sla ook de uitgebreide herinneringen van Bull Verweij aan Meister en Bollier niet over.
  2001 © Soundscapes