Logo  
  | home   authors | new | about | newsfeed | print |  
volume 3
mei 2000

Musicmann(etje) moet alweer langer wachten

 

  Het voortdurende gevecht van IoMIBC
  door Hans Knot
Previous
  In november 1998 meldden we in het artikel Eindelijk internationale radio op het Eiland Man dat er binnen afzienbare tijd een lange-golf station zou komen op het eiland Man. De IoMIBC (voluit: Isle of Man International Broadcasting Corporation) van Paul Rusling was een van de gegadigden voor de zendmachtiging. Zo rond het midden van 1999 zou het station onder de naam Music Mann van start gaan. De IoMIBC verkreeg inderdaad de zendvergunning. Het station is echter nog steeds niet in de lucht. Hans Knot vertelt meer over de redenen van het uitstel.

1 Groen protest. Op 29 maart 1999 kondigde de Communications Commission van het Eiland Man aan dat het een zendvergunning wilde uitreiken aan de IoMIBC. Dit voornemen werd op 21 april van dat jaar bekrachtigd door de overheid op het eiland in het Hof van Tynwald. Het is inmiddels mei 2000 en het lange-golf station op het Britse eiland Man, MusicMann 279, is nog steeds niet in de lucht. De reden is, dat allerlei milieugroeperingen protesten hebben ingediend tegen de plaatsing van de antenne op het eiland. De organisatie van IoMIBC stelt daar tegenover, dat de antenne — een zogeheten CFA, een "crossed field" antenne — amper zichtbaar zal zijn.
2 Een fotomontage. Om zijn tegenstanders te overtuigen heeft de organisatie fotocomposities laten maken. Hieronder staat er een afgebeeld. De foto is genomen vanaf de entree van de voorgenomen plaats waar de zender moeten komen. Het is volgens de IoMIBC ook de dichtstbijzijnde plek vanwaar het passerend publiek de zendmast zal kunnen zien. De locatie ligt aan de A16 bij Cranstal met als kijkrichting het noorden. De gebouwen links zijn schuren die bij een plaatselijke boerderij, Lough Cottage, horen. Het middelste huis draagt de fraaie naam Ballamooar en ligt op een uitstekende rotswand. De afstand van de fotograaf tot dat huis bedraagt ongeveer 450 meter; de antenne zelf staat nog eens 450 meter verder noordwaarts. Bij elkaar is dat dus een kleine kilometer.
 
3 Computermodel. De fotomontage werd vervaardigd door een gespecialiseerd bedrijf Lough House Animation Limited. Deze firma construeerde een driedimensionaal computermodel van de antenne en monteerde die op de foto. De exacte locatie werd berekend op grond van GPS en standaard landmetertechnieken. Hieronder zien we dezelfde foto, maar dan ingezoomd op het huis en de antenne. De foto, die is genomen vanuit dezelfde hoek als het menselijk oog, laat zien dat van de antenne — zichtbaar aan de rechterkant van het huis — enkel het bovenste topje vanaf de weg zichtbaar is.
 
4 Meer uitstel. De hoorzitting over de milieuprotesten zou aanvankelijk plaatsvinden in de week van 24 juli. De laatste berichten luiden echter, dat de planning alweer een bijkomende vertraging van zes weken heeft opgelopen, nadat overheidsinspecteur Roy Hawtorne bevestigde dat de hoorzitting in verband met het station is uitgesteld tot september. De betrokken partijen: een commissie die zich moet uitspreken over de inplanting van de zendmast in het natuurlandschap bij de stad Bride en verschillende onafhankelijke organisaties hebben het moeilijk om de agenda's op elkaar af te stemmen.
5 Uitstel kost alweer extra geld. Intussen werd wel overeengekomen dat de hoorzitting zal plaatsvinden in het Grand Island Hotel in Ramsey, de dichtstbijzijnde stad. Dit tot tevredenheid van Paul Rusling, één van de directieleden binnen de IoMIBC. "Dit is een verstandige zet. Het hotel biedt ruime mogelijkheden zodat dit hele onderzoek snel en efficiënt zal kunnen verlopen." Rusling meldde verder: "Uiteraard ben ik wel ontgoocheld over deze nieuwe vertraging. Straks is het alweer twee jaar geleden dat we onze plannen hebben ingediend bij de overheid! Het kost onze organisatie handen vol geld en het legt een zware last op het uithoudingsvermogen van het team." Een illustratie van dat laatste is, dat programmaleider Roger Day inmiddels ontslag heeft genomen omdat hij het wachten beu was.
6 Niet alle bezwaren zijn duidelijk. Het dossier van de IoMIBC is in handen van David Holgate, die het Openbaar Ministerie vertegenwoordigt. De man heeft een uitstekende reputatie in dit soort hoorzittingen, die in dit specifieke geval minstens een week gaat duren en waarbij twee dozijn experts aan het woord zullen komen. Verrassend was het wel toen bleek dat de IoMIBC tot op heden nog steeds geen enkel zicht had op wat de tegenkantingen zijn. Die werden nog niet officieel bekendgemaakt. Holgate verklaarde dat dit vooral te maken heeft met de problemen om een juiste groep getuigen samen te stellen, omdat een aantal ingediende bezwaren verre van duidelijk is. Hij beloofde dat dit zo spoedig mogelijk zou worden uitgezocht, zodat het hele project verder kan.
7 Meer tegenslag. Het is kortom afwachten geblazen. Inmiddels is het project getroffen door nog meer tegenslag. Dat komt hard aan, omdat het dit keer om de dood van iemand gaat. Het betreft Jim Evans die als advocaat belangrijk juridisch werk verrichte bij de oprichting van het station. Op vrijdagochtend, 12 mei werd hij onwel en overleed niet veel later. Zijn dood wordt door alle betrokkenen als een groot persoonlijk verlies ervaren. Ook door Paul Rusling, die het bijltje er echter nog niet bij neergooit. Hij liet ons weten dat hij er nog steeds volstrekt van overtuigd is dat het station in de ether zal komen.
   
Previous
  De actuele ontwikkelingen rond de IOMIBC en Music Mann kun je volgen op de eigen web site van het station. Klik en kijk op: www.longwaveradio.com.
  2000 © Soundscapes