Logo  
  | home   authors | new | colophon | newsfeed | print |  
volume 3
mei 2000

Kabinet stemt in met verdeling radiofrequenties

 

  Persbericht, 19 mei 2000
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Previous
  Kabinet akkoord met voorstel voor verdeling van radiofrequenties. Zo luidde de kop boven het gezamenlijk persbericht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat van 19 mei 2000. Het kabinetstandpunt zelf is een lijvige tekst. Het persbericht hieronder biedt een korte samenvatting van de belangrijkste punten.
 
1 Voor landelijke commerciële radio-omroep komen 7 FM-pakketten beschikbaar met een demografisch bereik tussen 70 en 75 procent en 1 FM-pakket met een bereik van ongeveer zestig procent. Er zal één FM-frequentiepakket met een publieksbereik tussen 70 en 75 procent worden geclausuleerd ten behoeve van een commerciële nieuwszender. Ook komen meer frequenties beschikbaar voor niet-landelijke commerciële radio. Dit is besloten op voorstel van staatssecretaris dr. F. van der Ploeg (Media) en staatssecretaris J.M. de Vries (Telecommunicatie). Door het onderzoek naar een efficiëntere planning van radiofrequenties onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (het zogenoemde "zero-base"-onderzoek) is het aantal beschikbare frequenties fors vergroot.
2 Het kabinet wil verschillende soorten commerciële omroepen toegang tot de markt bieden en op gezonde basis met elkaar laten concurreren. Dat betekent een onderling (zoveel mogelijk) gelijke uitgangspositie en voorkomen dat er machtsconcentraties ontstaan. Het kabinet gaat de frequenties via een veiling uitgeven. De vergunningen zullen voor acht jaar worden verleend. De geveilde frequenties worden uiterlijk met ingang van 1 september 2001 in gebruik genomen.
3 Naast de toevoeging van minderhedenzenders voor de lokale publieke omroep in de vier grote steden zijn er voor de commerciële omroepen FM-frequenties beschikbaar met een totaal luisterbereik van bijna zeven keer de Nederlandse bevolking. Dit is ruim een verdubbeling ten opzichte van de huidige situatie. Voor niet-landelijke commerciële omroepen zullen frequenties worden uitgegeven met een publieksbereik van in totaal ongeveer 120 procent (een verdriedubbeling) vergeleken met de huidige situatie). Daardoor zal het publieksbereik voor publieke en commerciële omroep in dezelfde orde van grootte zijn. Om niet-landelijke commerciële FM-omroep te realiseren, koppelt het kabinet daaraan de beperking dat er sprake is van een publieksbereik van hooguit dertig procent (drie tot vier provincies). Een andere voorwaarde is dat in de programmering voldoende aandacht wordt geschonken aan de regio.
4 Het is een landelijke commerciële omroep niet toegestaan om meer dan één landelijk FM-pakket te gebruiken Ook de combinatie van een landelijk FM-pakket met niet-landelijke FM-frequentieruimte wordt niet toegestaan. Het tegelijkertijd uitzenden van hetzelfde programma via FM en AM (de zogenoemde dubbele distributie) zal voor zowel de publieke als commerciële omroep evenmin meer worden toegestaan.
5 Vier programma's van de landelijke publieke radio (Radio 1 tot en met Radio 4) worden via landelijk dekkende FM-netten uitgezonden. Radio 5 krijgt de AM-frequentie (AM 747) waarop Radio 1 nu nog wordt uitgezonden. De dubbele distributie van Radio 1 wordt beëindigd. Doordat Radio 5 meer nieuws en actualiteiten gaat uitzenden, wordt echter toch gewaarborgd dat Nederlanders in het buitenland op de hoogte kunnen blijven van het nieuws uit Nederland. De huidige AM-frequentie van Radio 5 komt vrij voor commercieel gebruik.
6 Voor regionaal publieke omroep worden provinciaal dekkende FM-netten gepland. Daarbij wordt uitgegaan van de huidige editiestelsels. Voor Zuid-Holland wordt bij de planning rekening gehouden met het bestaan van twee regionale omroepinstellingen.
7 Het kabinet wil lokale publieke omroepen voorzien van adequate FM-frequenties. Daarbij wordt het lokale publieke omroepen toegestaan in stereo uit te zenden. Het kabinet wil ook lokale minderhedenprogrammering ondersteunen door hiervoor frequentieruimte beschikbaar te stellen aan de publieke zendgemachtigden in de vier grote steden.
8 De commerciële AM-frequenties zullen via een ongeclausuleerde veiling als losse frequenties worden uitgegeven. De vergunningenduur is gelijk aan die voor FM. Als veilingtype voor AM en FM kiest het kabinet voor een simultane meerronden-veiling bij opbod. Gepland is dat de veiling in het eerste kwartaal 2001 kan worden uitgevoerd. De herverdeelde frequenties zullen uiterlijk 1 september 2001 in gebruik worden genomen.
   
Previous
  Dit is een origineel persbericht. Niet het ANP, maar de afzender van dit bericht is verantwoordelijk voor de inhoud.
  2000 © Soundscapes