Logo  
  | home   authors | new | colophon | newsfeed | print |  
volume 4
juli 2001

Dagboek etherveiling

 

  De commerciële radio en de ether
  door Stijn Brulez en Walter Dubateau
Previous
  Vanaf eind februari tot aan het Kamerreces in juli 2001 vulden Stijn Brulez en Walter Dubateau een lijvig dagboek met hun observaties van en commentaar op de politieke verwikkelingen rond de veiling van de commerciële etherfrequenties.

Dutch Dagboek etherveiling (1). Op 2 februari 2001 verschafte de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, Monique de Vries, nadere informatie aan de Tweede Kamer over de voorgenomen veiling van de etherfrequenties voor de commerciële radio. Na acties van de betrokken stations schrok een kamermeerderheid echter terug voor de consequenties. In dit dagboek volgen Stijn Brulez en Walter Dubateau de verdere ontwikkelingen tot eind maart 2001.
Dutch Dagboek etherveiling (2). De maand april leverde weinig nieuws op van het commerciële etherfront. In hun dagboek gebruiken Stijn Brulez en Walter Dubateau deze windstilte om Marja Wagenaar nog eens aan de tand te voelen over haar opmerkelijke ommezwaai. Verder kwam Business Nieuws Radio deze maand onder vuur te liggen en lanceert de Vereniging voor Commerciële Radiostations (VCR) het plan voor een vergelijkende toets.
Dutch Dagboek etherveiling (3). Nozema en Broadcast Partners geven aan nauwer te gaan samenwerken. Kink FM roert zich. En de onzekerheid over de verdeling van de etherfrequenties neemt toe. Het Kabinet laat weten dat de etherfrequenties nu toch onder de veilingshamer gaan. Stijn Brulez en Walter Dubateau beschrijven in dit derde deel van hun dagboek deze feiten en geruchten van de maand mei.
Dutch Dagboek etherveiling (4). Politiek Den Haag heeft zich, zo blijkt, in lastig vaarwater begeven door af te zien van de veiling van de etherfrequenties voor de commerciële radiostations. De partijen schommelden in de maand juni haast per dag heen en weer tussen afzien of doorgaan met het plan van de Commissie-Bouw. Stijn Brulez en Walter Dubateau volgden de manoeuvres in deze woelige periode in het vierde deel van hun dagboek.
Dutch Dagboek etherveiling (5). Op woensdag 4 juli debatteert de Tweede Kamer over het meest recente voorstel van de staatssecretarissen Monique de Vries en Rick van der Ploeg over de etherveiling. Er moet dan haast wel een beslissing vallen, want over niet al te lange tijd gaat de Kamer op reces. Stijn Brulez en Walter Dubateau doen verslag van de voorlopige eindfase van de veiling-soap in deel vijf van hun dagboek.
   
Previous
  2001 © Soundscapes