Logo  
  | home   authors | new | colophon | newsfeed | print |  
volume 4
juni 2001

Dossier etherveiling

 

  De commerciële radio en de etherveiling
  door Walter Dubateau en Onno Sixma
Previous
  Vanaf het begin van 2001 was er veel te doen over de veiling van de FM-etherfrequenties voor de commerciële radio, die oorspronkelijk in september van dat jaar zou plaatsvinden. Eerst was er een zero-base-plan, toen volgde het voorstel van de commissie Bouw. In dit dossier vind je meer informatie over de achtergronden, de politieke problemen en de verdere ontwikkelingen.

  Feiten en meningen
Dutch De stem van het volk? In september 2001 zouden de frequenties voor de commerciele radio worden geveild. Op 2 februari 2001 verschafte de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, Monique de Vries, hierover nadere informatie aan de Tweede Kamer. De commerciële radiostations lanceerden echter onverwacht een actie. Het had effect: een kamermeerderheid deinste plotseling terug voor de consequenties. Heet van de naald zette Walter Dubateau zijn twijfels over de motieven en argumenten van de commeriële stations op een rijtje.
Dutch Rechtszaken, ruilpartijen en restfrequenties. Hoe zat het nu eigenlijk ook al weer met de commerciële radio en de FM-frequenties? Hoe zijn de commerciële stations ooit aan die frequenties gekomen? Waarom zouden die geveild moeten worden? En wat betekenen al die termen en begrippen die in de discussie daarover over tafel vliegen, zoals zero-base, TNO-onderzoek, VCR, ITU-normen, NSFN en noem maar op. Onno Sixma gaat dieper in op de achtergronden van de etherveiling.
Dutch Protesten en problemen over FM-etherfrequenties. Op vrijdag 23 maart 2001 bracht de Commissie-Bouw haar voorstel uit voor de verdeling van de etherfrequenties. Staatssecretaris Monique de Vries (Verkeer en Waterstaat) stuurde het meteen door naar de Tweede Kamer, maar met een begeleidend schrijven. Daarin stond dat alsnog op het oorspronkelijke kabinetsvoorstel, een veiling, zal worden teruggevallen als het kabinet bij de verdere uitwerking op onoverkomelijke problemen stuit. De kans daarop was toen, zo laat Walter Dubateau hier zien, niet denkbeeldig.
Dutch Dagboek etherveiling. Vanaf eind februari tot aan het Kamerreces in juli 2001 vulden Stijn Brulez en Walter Dubateau een lijvig dagboek met hun observaties van en commentaar op de politieke verwikkelingen rond de veiling van de commerciële etherfrequenties.
Dutch Het Rapport Andriessen op een andere manier belicht. De wens van een Kamermeerderheid om radiofrequenties voor commerciële radio te verdelen door middel van een vergelijkende toets is praktisch en juridisch haalbaar. Dat was de uitkomst van een onderzoek onder leiding van oud-minister Andriessen, dat in opdracht van de landelijke (VCR) en regionale (NLCR) commerciële radiostations werd uitgevoerd en eind augustus 2001 het licht zag. Walter Dubateau las het rapport kritisch door en komt tot een andere conclusie.
Dutch De ommezwaai van Monique de Vries en Rick van der Ploeg. De Rotterdamse rechtbankpresident oordeelde in december 2001 dat er nu lang genoeg was gewacht. In januari 2002 zou er een duidelijk plan voor de verdeling van de frequenties op tafel moeten liggen. Dat plan kwam er ook, in de vorm van een nieuw voorstel van Rick van der Ploeg en Monique de Vries aan de regering om de huidige machtigingen nog eens te verlengen voor een periode van twee jaar. Walter Dubateau gaat in op de mogelijke politieke achtergronden van deze bekering.
Dutch Mag de rechter straks beslissen? Op vrijdag 1 februari 2002 besloot het Kabinet opnieuw om de verdeling van de etherfrequenties voor de commerciële radio uit te stellen. Voorlopig worden de bestaande vergunningen nog eens tot 1 september 2003 verlengd. Wettelijk gezien zitten er aan deze regeling, zoals Walter Dubateau hier betoogt, de nodige haken en ogen.
Dutch De open sollicitatie van Bert Bakker. De veiling van de commerciële radiofrequenties is — althans voorlopig — van de baan. Toch zijn de commerciële radiostations nog steeds niet tevreden. Binnen de Kamercommissie verdedigde Bert Bakker eind februari 2002 hun kritiek op de frequentieverdeling. Solliciteert de D66-er soms naar een functie bij het Murdoch-concern, zo vraagt Walter Dubateau zich hier af.
Dutch De regels van een schoonheidswedstrijd. In verband met de uitgifte van frequenties voor de commerciële radio-omroep wordt op woensdag 10 april 2002 een hoorzitting gehouden op het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Potentiële gegadigden voor de vergelijkende toets krijgen daar de gelegenheid om hun visie te geven op de criteria die bij de beauty-contest zullen worden gehanteerd. Vooruitlopend daarop bekeek Walter Dubateau de conceptregeling die daarvoor werd opgesteld.
Dutch De beslissing is weer aan de rechter. Bestuursrechter Simons van de rechtbank in Rotterdam mag op 11 oktober 2002 bepalen hoe de commerciële radiofrequenties moeten worden verdeeld. Wordt het een veiling of een beauty-contest? Walter Dubateau bespreekt de laatste ontwikkelingen en weegt de argumenten van het Kabinet Balkenende.
Dutch "Veilen was beter geweest" Op 17, 18 en 19 december 2002 debatteerde de Tweede Kamer weer over de verdeling van de commerciële etherfrequenties. Tot een echt besluit kwam het niet, want een meerderheid ging akkoord met de instelling van een onafhankelijke commissie, die in februari 2003 een toetsplan openbaar moet maken. Walter Dubateau rekent hier de consequenties door.
Dutch De rafels van de kavels. Op 26 mei 2003 werden de commerciële etherfrequenties onder de gegadigden verdeeld. Op die dag werd namelijk de uitslag bekend gemaakt van de wegingsprocedures. De vergunningen gingen in op 1 juni 2003 en zijn acht jaar en drie maanden geldig. Lang niet iedereen is echter tevreden met het resultaat en er loopt al weer een kort geding bij de Rotterdamse rechter. Walter Dubateau vertelt er meer over.
   
 
  Documenten
Dutch Zero-base frequentieplan voor Nederland (1 mei 2000). Het zero-base-frequentieplan voor Nederland van Broadcast Partners. Tevens bijlage 2 bij de "aanbiedingsbrief onderzoeken" van 19 mei 2000 (let op: dit bestand staat in PDF-formaat en is maar liefst 6 megabytes groot).
Dutch Kabinetsstandpunt (19 mei 2000): persbericht. Het persbericht van 19 mei 2000, met daarin in het kort het oorspronkelijke kabinetsstandpunt over de veiling van de etherfrequenties.
Dutch Kabinetsstandpunt (19 mei 2000): tekst. De volledige tekst van het oorspronkelijke kabinetsstandpunt over de veiling van de etherfrequenties.
Dutch Nadere informatie Monique de Vries (2 februari 2001). Nadere informatie van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, Monique de Vries, aan de Tweede Kamer over de voorgenomen veiling van de etherfrequenties.
Dutch Advies Commissie-Bouw (vrijdag 23 maart). De tekst van het advies van de Commissie-Bouw, genoemd naar haar voorzitter, de oud-KLM-topman Pieter Bouw.
Dutch Brief van de VVR (8 juni 2001). De tekst van de brief die door de VVR, de Vereniging tot het Verkrijgen van Vrije Radiofrequenties, op 8 juni 2001 aan de betrokken kamerleden werd verzonden.
Dutch Kabinetsstandpunt (26 juni 2001): persbericht. Het persbericht van 26 juni 2001, met daarin in het kort het oorspronkelijke kabinetsstandpunt over de veiling van de etherfrequenties.
Dutch Kabinetsstandpunt (26 juni 2001): brief. De brief van 26 juni 2001 van Rick van der Ploeg en Monique de Vries aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal met het Kabinetsstandpunt over de herverdeling van de commerciële radiofrequenties (zero-base).
Dutch Kabinetsstandpunt (26 juni 2001): bijlage. Bijlage bij de brief van 26 juni 2001 van Rick van der Ploeg en Monique de Vries aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal met het Kabinetsstandpunt over de herverdeling van de commerciële radiofrequenties (zero-base).
   
Previous
  2001 © Soundscapes