Logo  
  | home   authors | new | colophon | newsfeed | print |  
volume 5
juli 2002

Europa 1 op lange golf in Sachsen-Anhalt

 

  Digitale radio op de lange golf
door Hans Knot
Previous
  De lange golf staat weer volop in de belangstelling. Op het Eiland Man zijn de voorbereidingen voor een nieuwe zender in volle gang en in het Duitse Sachsen-Anhalt is onlangs een licentie verleent aan "Europa 1". Hans Knot geeft een kort signalement van deze Franse inbreng in het Duitse radiolandschap.
 
1 Radiolicentie voor lange golf 261 uitbesteed. De Medienanstalt Sachsen-Anhalt (MSA) is het officiële orgaan dat in het Duitse Sachsen-Anhalt de toelating, licenties en controle regelt voor particuliere omroeporganisaties. Op haar vergadering van woensdag, 12 juni 2002, heeft deze instantie de openbaar uitgeschreven radiolicentie op de lange golf 261 kHz met als standplaats Burg — bij Maagdenburg — uitbesteed aan de Europese Omroep- en Televisie GmbH, Europa 1. Tijdens de openbare uitschrijving hadden zich in het geheel drie kandidaten opgegeven, zodat een selectieprocedure noodzakelijk was. De andere twee indieners van een verzoek waren de Starlet Media AG en de Radio Starlet Programma- en Reclamemaatschappij mbH. De toekomstige licentie-eigenaar, de Europese Omroep- en Televisie GmbH Europa 1, is een dochterbedrijf van een van de grootste particuliere omroep- en televisieorganisaties in Frankrijk.
2 Breed pakket. De moedermaatschappij, Lagadére Broadcast S.A., zetelt in Parijs, en beschikt over een omvangrijk aandelenpakket zowel in de industriele sector als in elektronische mediabedrijven en de pers. Het bedrijf verzorgt in Frankrijk drie landelijke radioprogramma's, waarbij "Europe 1" als informatieprogramma met 70% gesproken woord om reden van traditie naast op de UKW ook nu nog op de lange golf wordt uitgezonden. De Lagardére-groep neemt verder deel aan radio-organisaties in Polen, Tsjechië, Rusland, Hongarije, Roemenië en Zuid-Afrika. Verder heeft ze deelnemingen in particuliere radiostations in Berlijn, Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz, Baden-Würtenberg en België.
3 Duitstalig. De nieuwe licentienemer wil de lange-golf-frequentie gaan gebruiken voor een nieuw, Duitstalig programma, dat zo spoedig mogelijk in digitale techniek uitgezonden zal worden. De organisatie heeft in Frankrijk de nodige ervaring opgedaan, zowel op het gebied van DAB en DVB-T — digitale televisie via landzenders — als met betrekking tot het uitstralen van radioprogramma's op de lange golf met behulp van analoge techniek. De keuze voor de standplaats Sachsen-Anhalt werd mede gemaakt omdat men daar erkent dat de digitalisering van radiozendtechniek voor de toekomst de enig juiste mogelijkheid is, zowel op het gebied van de lange golf als de korte golf.
4 Doelgroepen. In het toekomstige totaal-programma zal het accent liggen op de doelgroep van de autorijders, de beroepspendelaars, de veelrijders, de truckrijders en soortgelijke mobiele categorieën. Naast het muziekprogramma zal nieuws en service-informatie rondom de thematiek van auto's en reizen worden geboden. Doelgroep zijn mensen in de leeftijd van 25 tot 54 jaar. De organisatie zal zijn intrek gaan nemen in Sachsen-Anhalt. De bedrijfsleider van de Medienanstalt Sachsen-Anhalt, Christian Schuring, deelde verder mee dat de MSA met het toekennen van deze licentie van een digitaal radioprogramma op de lange golf haar innovatieve positie op het gebied van een moderne radiotechniek verder uitbouwt.
  Meer informatie over "Europe 1" en de "Medienanstalt Sachsen-Anhalt" is te vinden op de web sites van deze organisaties:
 
   
Previous
  2002 © Soundscapes