Logo  
  | home   authors | new | colophon | newsfeed | print |  
volume 5
september 2002

Een omroep voor actieve vijftig-plussers?

 

  Andermaal nieuwe plannen voor een ouderenomroep
door Hans Knot
Previous
  Eerder al trachtte de Senioren Omroep Nederland (SON) een plaatsje in de ether te verwerven. Nu is er MAX die hetzelfde probeert, zij het met een relatief jongere doelgroep voor ogen: de "actieve vijftig-plusser".
 
1 MAX is de naam van een organisatie die opteert voor een licentie voor een nieuwe omroepvereniging. Men wil zo spoedig mogelijk functioneren binnen het publieke bestel. Het doel van de organisatie is zich vooral te richten mensen van omstreeks vijftig jaar en ouder. Men heeft voor deze doelgroep onder meer gekozen omdat de betrokken leeftijdgenoten gemiddeld al wat meer van de wereld en het leven weten en dus een voorsprong hebben op de jongere generatie. Dit wil echter niet zeggen dat de doelgroep door MAX tot de ouderen wordt gerekend want, zo stelt men in het persbericht: ... van deze doelgroep zijn verreweg de meeste mensen bepaald niet "oud" en al helemaal niet inactief en uitgeleerd.
2 De voornaamste beweegreden voor de oprichting van MAX is het gegeven dat de huidige publieke omroepen zich, zelfs in hun programma's over of voor "ouderen", nog steeds baseren op de achterhaalde waarneming dat mensen van boven de grens van vijftig jaar minder actief en minder productief zijn. De mensen achter de plannen van MAX bestrijden die gedachte. Op het punt van de leeftijd neemt het aantal oudere mensen krachtig toe. Maar, dat is mede het gevolg van veranderde leef- en eetgewoonten. Verder zijn dragen ook de voortreffelijke medische technieken en doeltreffender geneesmiddelen hun steentje bij. Juist hierdoor worden de oudere steeds bepalender in de samenleving, te meer doordat ze er bewust voor kiezen om, veel meer dan vroeger, actief te blijven, in het economisch leven of daarbuiten.
3 MAX neemt voor zijn programmering de Nederlandse werkelijkheid van vandaag als uitgangspunt en niet het achterhaalde beeld van inactieve en onproductieve vijftig-plussers. Tevens heeft men als standpunt dat in onze samenleving een mix van leeftijden in bijna alle situaties tot het beste resultaat leidt, waarbij de kennis, de levenservaring, de ambitie, de effectiviteit, het temperament, de lef, het raffinement, het enthousiasme en de creativiteit van elke levensfase bij elkaar worden opgeteld. Daarbij passen dus ook programmamakers uit elke leeftijdsgroep. De werkelijkheid van vandaag is het uitgangspunt. Een andere belangrijke doelstelling van MAX is om mensen van vijftig jaar en ouder de kansen en mogelijkheden voor te houden voor een actief en productief leven tot op hoge leeftijd. De leden van de eventueel nieuwe omroep krijgen inspraak in de keuze van programma's.
4 MAX neemt de positie van één doelgroep als uitgangspunt, met een programmering van kwalitatief hoogwaardige programma's, waarbij respect, integriteit en transparantie hoog in het vaandel staan. De manier van programma's maken zal daarbij eveneens een grote rol spelen: onthaasting, respectvol taalgebruik, rustige beelden en minder penetrante muziek zijn kernwoorden. Initiatiefnemer is Jan Slagter (48). Sinds 1993 is hij directeur van SWGN, een stichting die zich voornamelijk bezig houdt met projecten die het geestelijk en maatschappelijk welzijn bevorderen voor mensen met een verstandelijke handicap. Zijn maatschappelijke betrokkenheid, die tevens blijkt uit zijn huidige werkzaamheden, heeft hem doen besluiten de Omroepvereniging MAX op te richten. Spoedig hoopt MAX verder naar buiten te treden.
   
Previous
  2002 © Soundscapes