Logo  
  | home   authors | new | about | newsfeed | print |  
volume 13
juli 2010

Storingsvrij

 

  Bespreking van:
  • Thomas Riegler (2010), Ungestörter Radio- und Fernsehempfang. Baden Baden: VTH Fachbuch (142 pagina's; geïllustreerd; ISBN 978-3-88180-865-9)
door Hans Knot
Previous
  Een storingsvrije ontvangst van radio- en televisiesignalen was vroeger — en is ook nu nog — lang niet altijd vanzelfsprekend. In zijn nieuwe boek beschrijft Thomas Riegler de oorzaken en de mogelijke oplossingen. Hans Knot las het voor ons door.
 
1

Een tik met de bezemsteel. Toen ik onlangs het nieuwe boek van veelschrijver Thomas Riegler in mijn brievenbus vond en de titel las, gingen mijn gedachten meteen zo'n vijftig jaar terug. Riegler verhaalt in zijn nieuwe publicatie namelijk over de mogelijkheden van een ongestoorde radio- en televisieontvangst. En, dat is een probleem waar een halve eeuw geleden iedereen — in meerdere of mindere mate — wel eens last van had. Het lijkt een probleem uit het verleden, maar ook anno 2010 valt er nog het nodige over te schrijven. Ook nu zijn de uitdrukkingen "storingsvrij luisteren" en "storingsvrij kijken," zo maakt Riegler duidelijk, zeker nog niet voor de volle honderd procent te realiseren zonder de nodige technische hulpmiddelen en tips.

Dat woordje "storingsvrij" deed me terugdenken aan een paar vaak voorkomende acties, die we destijds dienden te ondernemen om ons van een storingsvrije ontvangst van radio- en televisiesignalen te verzekeren. We hadden het geluk in het noorden van Nederland te wonen, waardoor we niet alleen op een bepaald moment de televisieontvangst via de zendmast in Smilde ons huis binnenkregen, maar ook een beetje verwend werden doordat we, via de plaatsing van een extra antenne onderdeel, ook het signaal van de NDR uit buurland-West Duitsland konden ontvangen. Dat signaal kwam via de toenmalige steunzender in Aurich bij ons binnen.

  Met regelmaat was de ontvangst van de NDR echter dermate slecht dat we letterlijk en figuurlijk een handje dienden te helpen. De antennemast stond op het platte dak van ons huis vlak bij het glazen valluik van een van de slaapkamers. Na enig uitproberen hadden we het door: het optillen van het glazen luik en het even aantikken van de Aurich-antenne met een bezemstok kon al leiden tot een betere ontvangst. Ook de radio-ontvangst diende, vooral in de begintijd van de transistor radio, handmatig te worden beïnvloed. Was het niet de tl-verlichting in de kapsalon van mijn vader, die een nadelige invloed had, dan was het wel de zender van de zendamateur die direct achter onze tuin in een tuinhuis stond opgesteld.
2 Oude en nieuwe storingsbronnen. Maar, meer dan een halve eeuw later is het nog steeds niet mogelijk om op sommige locaties storingsvrij televisie- en radiosignalen binnen te halen. In Ungestörter Radio- und Fernsehempfang geeft Riegler en groot aantal oorzaken van slechte ontvangst aan. Hij beschrijft tevens hoe de oorzaken van een dergelijke storing kunnen worden geïdentificeerd en, nog belangrijker, hoe de problemen ook kunnen worden verholpen. Het aantal problemen met de ontvangst is talrijker dan men direct zou kunnen bedenken. De binnenstad, waar men wordt omringd door bedrijven en huishoudens met allerelei elektrische apparaten en elektronica, is een lastige plek voor mensen die hoge eisen stellen aan hun audio- en video-signalen. En, wat te denken van de vele zogenaamde energiebesparende lampen die voor een duurzame verlichting worden ingezet. Ze zijn tevens een acute bron van storingen.
  Maar, ook een landelijke omgeving biedt geen garantie op een storingsvrije ontvangst. Funest is hier vaak de aanwezigheid in de directe omgeving van elektrisch treinverkeer. En, ook kan de aanwezigheid in de directe omgeving van een of meerdere hoogspanningsmasten al vrij frustrerend zijn. Daarnaast benoemt Riegler een aantal onverwachte zaken die meer uit de laatste vijftien jaar stammen, als storingbron. Onverwacht, want wie denkt er aan dat moderne afstandsbedieningen, plasmatelevisies en digitale camera's van invloed kunnen zijn op de ontvangst van radio- en televisiesignalen? Al deze storingsbronnen komen aan bod in deze publicatie.
  Zoals aangegeven, brengt Riegler in zijn boek niet alleen de oorzaken naar voren maar geeft hij ook uitgebreide tips, hoe deze storingen kunnen worden ontweken, al dan niet met behulp van allerlei hulpmiddelen. Zijn tips zijn professioneel. Het aantikken van een antenne met een bezemsteel via een dakraam zit daar gelukkig niet bij. Voor wie radio- en televisieontvangst in de breedste zin van het woord een hobby is, kan deze publicatie een handige hulp zijn. Het boek is te bestellen via de website van de uitgever VTH.
   
Previous
  2010 © Soundscapes